EN

sepulchral {adjective}

volume_up
sepulchral (also: funereal)
The sepulchral image overlay his reflection and seemed to shimmer a greeting.
A síri képmás elfödte a tükörképét, s mintha biccentett volna üdvözlésképpen.
mondta Patrick síri hangon.
Hangja síri lett.
sepulchral (also: funereal, mortuary)

Context sentences for "sepulchral" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe sepulchral image overlay his reflection and seemed to shimmer a greeting.
A síri képmás elfödte a tükörképét, s mintha biccentett volna üdvözlésképpen.
EnglishLuminous foam at each wave's looming, overhanging crest had cast a pallid, sepulchral light over the winding street beneath.
A hullámok taraján dereng hab fakó, túlvilági fényt vetett az alant kanyargó utcákra.
EnglishThe sepulchral chamber resembled a basket-maker's workshop, and Paphnutius could pass without difficulty from work to prayer.
A sírkamra olyan lett, mint egy kosárfonó műhelye, és Paphnutius békességben váltogatta a munkát az imádsággal.
Englishsaid Patrick in sepulchral tones.
EnglishAs such, the lean, dark templar with the thoughtful gaze and the sepulchral voice listened with intense interest to what Sorak had to say.
Így aztán a szikár, sötét bőrű lovag, okos pillantásával, és síri hangjával, élénk érdeklődéssel hallgatta, amit Sorak mondott.
English(His voice became sepulchral.)
EnglishIf you replied Fortune you were conducted to a sepulchral door where you paid a gigantic fee and were handed a phosphor candle.
Aki a jövőjére volt kíváncsi, azt bevezették egy kriptanyílásra emlékeztető ajtón, legomboltak róla egy tetemes summát, és egy foszforgyertyát nyomtak a markába.

Synonyms (English) for "sepulchral":

sepulchral
sepulchre