"sepulchre" translation into Hungarian

EN

"sepulchre" in Hungarian

EN sepulchre
volume_up
{noun}

sepulchre (also: cell, grave, sepulcher, long home)
volume_up
sír {noun}

Synonyms (English) for "sepulchre":

sepulchre

Context sentences for "sepulchre" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd they departing, made the sepulchre sure, sealing the stone and setting guards.
Erre elmentek, lepecsételték a követ, és őrséget állítottak a sírhoz.
EnglishAnd there was there Mary Magdalen and the other Mary, sitting over against the sepulchre.
Mária Magdolna és a másik Mária ott maradtak, leültek a sírral szemben.
EnglishThen cometh Simon Peter, following him, and went into the sepulchre: and saw the linen cloths lying,
Visszament a helytartóságra, és újra megkérdezte Jézustól: "Honnan való vagy?"
EnglishSepulchre's, which tolls upon execution day.
Defoe-t ugyanis saját élete tanította meg arra, hogy a boldogulásnak és a szerencsének ára van.
EnglishAnd some of our people went to the sepulchre and found it so as the women had said: but him they found not.
Van még öt testvérem, hadd figyelmeztesse őket, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére.
EnglishWas it a chance that the wood had slipped, and that the stone had shut Brunton into what had become his sepulchre?
Véletlenül csúszott-e ki a fa a kő alól, véletlenül zárta-e a kő ebbe a sírgödörré vált üregbe?
EnglishSince the formal ending of Communist rule in 1991 the former KGB had become in his view a whited sepulchre.
Az ő szemében 1991, a kommunista uralom hivatalos vége óta a KGB afféle Potemkin-intézménnyé változott.
EnglishAnd they went out quickly from the sepulchre with fear and great joy, running to tell his disciples.
Gyorsan otthagyták a sírt, és félelmükben meg nagy örömükben is siettek, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak.
EnglishAnd when they had fulfilled all things that were written of him, taking him down from the tree, they laid him in a sepulchre.
Miután így minden beteljesedett, amit róla írtak, levették a keresztfáról és sírba tették.
EnglishThen that other disciple also went in, who came first to the sepulchre: and he saw and believed.
Hát nem tudod, hogy hatalmam van rá, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy keresztre feszíttesselek?"
EnglishBut Mary stood at the sepulchre without, weeping.
Ettől fogva Pilátus azon volt, hogy szabadon bocsássa.
EnglishYea and certain women also of our company affrighted us who, before it was light, were at the sepulchre,
Ráadásul köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy akik innét át akarnának menni hozzátok, ne tudjanak, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki.
EnglishSepulchre's, as they call it, which ushered in the day.
Az első, ami reggel köszöntött, a Saint Sepulchre templom nagyharangjának kondulása volt, az vezette be a napot.
EnglishAnd in the end of the sabbath, when it began to dawn towards the first day of the week, came Mary Magdalen and the other Mary, to see the sepulchre.
Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt.
EnglishBut Peter rising up, ran to the sepulchre and, stooping down, he saw the linen cloths laid by themselves: and went away wondering in himself at that which was come to pass.
Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságot tör, és az is házasságot tör, aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el.
EnglishAs God gives me strength, I vow to thee that with thy permission I will return thy bones to our homeland and lay thee to rest in the royal sepulchre at Emsat.'
Ha Isten ad hozzá elég erőt, megesküszöm önnek, hogy természetesen a beleegyezésével hazaviszem a holttestét, hogy Emsat királyi sírjában pihenjen.
EnglishAnd the most infamous of all, the jackal of darkness, the stinking beast, the Arian full of corruption and death, opened his mouth like a yawning sepulchre.
És aki a leggyalázatosabb mindannyiuk közt, a sötétség sakálja, ez a bűzös fenevad, a romlással és halállal teli ariánus, felnyitotta száját, mint egy sírt.
EnglishCommand therefore the sepulchre to be guarded until the third day: lest perhaps his disciples come and steal him away and say to the people: He is risen from the dead.
Rendeld hát el, hogy harmadnapig őrizzék a sírt, nehogy odamenjenek tanítványai és ellopják, aztán híreszteljék a nép között: Feltámadt a halálból.