"sequel" translation into Hungarian

EN

"sequel" in Hungarian

EN sequel
volume_up
{noun}

However, despite this consensus, the sequel is less stirring.
A konszenzus ellenére azonban a folytatás kevésbé lelkesítő.
Hogy áll a folytatás?
Surely we should notice that a novel Hemingway thought the best in American literature is a sequel— indeed, following on a boy's book, Tom Sawyer.
(Érdekes, hogy a könyv, amit Hemingway az amerikai irodalom legjobb termésének tartott, a Tom Sawyer kalandjai, egy folytatás, az ismert kamaszregény következő része.)
sequel (also: development, growth)

Synonyms (English) for "sequel":

sequel

Context sentences for "sequel" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt was a. long time before I learned as much of the sequel as I can tell now.
Hosszú időbe tellett, míg megtudtam a folytatásból annyit, amennyit most itt le tudok írni.
EnglishI have always remembered this remark of hers, for it had a sequel.
Mindig emlékeztem anyámnak erre a megjegyzésére, mert érdekes folytatása volt.
EnglishIn fact, he'd even seen the first sequel to The Godfather, and he knew all about the mob.
Sőt még a második részt is látta, és így mindent tudott a maffiáról.
EnglishWe are going to talk today about the sequel of "Inconvenient Truth."
Ma a Kellemetlen Igazság folytatásáról fogunk beszélni.
EnglishMary told him of the tragic sequel to the evening.
Mary elmondta neki az est folyamán bekövetkezett tragikus fejleményt.
EnglishOn the very day, however, before I left, and incident occurred which proved in the sequel to be of importance.
De az elutazásom előtti napon történt valami, ami fontosnak bizonyult a későbbi események szempontjából.
EnglishBut the thing had an unexpected sequel.
De más váratlan következménye is lett az ügynek.
EnglishNow you must write a sequel, and this is what will happen ..." (Laughter) And she went on to tell me what to write in the sequel.
Írnod kell egy folytatást, amiben ez fog történni..." (Nevetés) És részletesen elmondta, mit írjak a folytatásba.
EnglishShe had not only read the book, but she had taken ownership of it and felt justified in telling me what to write in the sequel.
De nem pusztán elolvasta a könyvet, hanem magáévá is tette, és úgy érezte, joga van beleszólni, hogy mit írjak a folytatásba.
EnglishMel Gibson did the sequel.
EnglishThere was a painful sequel.
English- I hear the sequel's insane.
EnglishAfter this, how can we expect the signatories to comply with a new agreement, that is, if there will be a sequel to Kyoto in Copenhagen?
Hogyan várható el ezután, ha lesz egyáltalán Kiotónak folytatása Koppenhágában, hogy egy új megállapodást az aláírók majd betartsanak.
EnglishWhat is surprising is the sequel, Martine Crackenthorpe's abrupt departure for Paris and the fact that you have never heard from her since.
Csak a következő lépés meglepő: Martine Crackenthorpe hirtelen elutazása Párizsba, és az a tény, hogy azóta egyáltalában nem kapott tőle hírt.
EnglishIt was a base design I went with, that I must confess, though I was invited thither with a design much worse than mine was, as the sequel will discover.
Aljas szándékkal mentem el, azt meg kell vallanom, habár még sokkal rosszabb szándékkal vittek oda, mint majd a következményekből kitűnik.
EnglishAgrippa with difficulty kept his temper; but that there was no sequel to the incident encouraged Marcellus's supporters to believe that Agrippa was afraid of him.
Agrippa nagy nehezen uralkodott magán, de minthogy a neveletlenségét nem torolta meg, Marcellus hívei azt hitték, hogy Agrippa fél tőle.
EnglishIt was a cordial meeting, given the limits of his expansiveness: a few remarks about the old days, sober reticence about our complicity in that last event and its epistolary sequel.
Felemlegettük a régi szép időket, finoman utaltunk rá, hogy miben is lettünk mi cinkosok annak idején, s hogy levélileg mi következett még utóbb arra a legutolsó ügyünkre.