"sequence" translation into Hungarian

EN

"sequence" in Hungarian

EN sequence
volume_up
{noun}

- Kezdődhet a folytatás.
sequence (also: draft, range, round, run)
Samuel moved on to the next to last photograph in the sequence.
Sámuel a sorozat utolsó előtti képéhez lépett.
Type the letters and numbers shown in the image above into the Verification Sequence field.
A fenti képen látható betűket és számjegyeket írja be az Ellenőrző sorozat mezőbe.
Here's a graph that plots the entropies of a whole bunch of sequences.
Itt ez a grafikon egy egész csomó sorozat entrópiáját ábrázolja.
sequence (also: order, ranking, succession)
A sequence in that order, but actually Gladys must have been murdered before Mrs.
Ez volt a sorrend... csakhogy valójában Gladyst minden bizonnyal előbb gyilkolták meg, mint Mrs.
The President of the Commission is trying to find an assignment for the person in question, and thus the sequence is reversed.
A Bizottság elnöke próbál az adott személyhez feladatot keresni, tehát a sorrend fordított.
The two human DNA sequences go back to a common ancestor quite recently.
A két emberi DNS-sorrend visszatér a nem régi közös őshöz.
sequence
sequence
sequence (also: succession)
sequence (also: tier)
The sequence put her in contact with the NDA.
A számsor közvetlen összeköttetést teremtett az NVH-val.
sequence
Sequence is a very important aspect of comics.
A szekvencia nagyon fontos a képregényekben.
If you change the spell again, you change the sequence again.
Ha ismét megváltoztatjuk a varázsigét, megint megváltozik a szekvencia.
When this amino acid sequence gets pronounced as atoms, these little letters are sticky for each other.
Amikor ez az aminosav-szekvencia elhangzik atomokként, ezek a betűk elkezdenek ragadni egymáshoz.

Synonyms (English) for "sequence":

sequence

Context sentences for "sequence" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe tensely waited for the veetole to lift before initiating the next sequence.
Feszülten várt, hogy a hefesz felemelkedjen, és elindíthassa a következő lépést.
EnglishIn his mind he went back over the immediate sequence to that unfortunate remark.
Az ügyvéd felidézte magában a mai szerencsétlen megjegyzés közvetlen hatását.
EnglishFourthly, we shall ensure that the new sequence of procedures is more transparent.
Negyedszer, biztosítanunk kell az eljárások új sorának nagyobb átláthatóságát.
EnglishDisplays the sequence of procedures and functions during the execution of a program.
Megjeleníti az eljárások és függvények sorozatát a program végrehajtása alatt.
EnglishDM: I can speed up the whole sequence by tilting the tempo one way or the other.
DM: Felgyorsíthatom az egész szekvenciát az ütem egyik vagy másik irányú megdöntésével.
EnglishWith that he strapped into the left seat and commenced the engine-start sequence.
Becsatolta magát a bal oldali székbe, és nekilátott a motor beindításának.
EnglishIf the strikes did not take place in their proper sequence, the assault would fail.
Ha a csapások nem a megfelelő sorrendben követik egymást, a támadás kudarcba fullad.
EnglishHowever, economic policy is not just a simple mechanical sequence of procedures.
A gazdaságpolitika azonban nem pusztán az eljárások mechanikus sorozata.
EnglishSequence diagram objects can have a destructor box and be drawn as actors.
Sorozatdiagram-objektumhoz tartozhat destruktordoboz és szereplőként is megjelenhet.
EnglishFloyt mustered his self-control and canceled the sequence before and around him.
Floyt összeszedte minden akaraterejét, és kikapcsolta az előtte és körülötte vibráló képet.
EnglishFoley entered the sequence of photos, he needed a few more seconds.
Amikor Mrs. Foley is belépett a felvételsorozatba, még néhány másodpercet szentelt neki.
EnglishIt appears to me now as a kind of bewildered kaleidoscope without sequence or form.
Úgy él az emlékezetemben, mint egy megvadult kaleidoszkóp, formátlanul és rendezetlenül.
EnglishAnd you inject it by just bumping up the sound Siftable against a sequence Siftable.
Léteznek olyan effektek, amelyek élőben is szabályozhatóak, például a zengés és a szűrő.
EnglishAre you suggesting that someone was controlling the aiming and firing sequence?
Azt akarod ezzel mondani, hogy valaki támadásra programozta a lézert?
EnglishThere were three of them: a numerical sequence, an alphabetical sequence, and a password.
Háromféle kódot használtak: egy számkombinációt, egy betűsort és egy jelszót.
EnglishThe suffix provides the command sequence, sent at the end of a search.
Az utótag határozza meg a parancssorozatot, amely a keresés végén kerül elküldésre.
EnglishAnd that will be the sequence of understanding the very beginning of the universe.
És ezáltal majd megérthetjük, hogy hogyan keletkezett az Univerzum.
EnglishThere are no foreign intelligence operations of con­sequence in our country.
A népköztársaság területén nincs számottevő külföldi kémtevékenység.
EnglishClick here to start a sequence of exercises where the percent value is omitted.
Kattintson erre a gombra olyan feladatsorozat elkezdéséhez, amelyben a százalék értéke hiányzik.
EnglishComrade Admiral, it's just another burnout in the ignition sequence.
Tengernagy elvtárs, valószínűleg ismét a begyújtó szerkezet hibásodott meg.