"sequestered" translation into Hungarian

EN

"sequestered" in Hungarian

EN sequestered
volume_up
{adjective}

sequestered (also: abandoned, derelict, deserted, desolate)
sequestered (also: calm, low, pacific, peaceful)
sequestered (also: lone, lonely, lonesome, remote)
sequestered (also: reclusive, solitary)
sequestered
sequestered

Synonyms (English) for "sequestered":

sequestered

Context sentences for "sequestered" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe had sequestered Marq's memory-complex about the debate of 8, 000 years ago.
Nim már kikereste Marq adattárából a nyolcezer évvel korábbi vitára vonatkozó információkat.
EnglishThe longer they were sequestered, the more hyper he became before sunrise.
Minél tovább tartott az elkülönítés, Herrera annál felajzottabb lett.
EnglishThis was Dors Venabili—and she had been sequestered on Eos for decades.
Ez az egyetlen megmaradt példány a Dors Venabili nevet viselte.
EnglishHe'd done nothing but complain since they'd been sequestered.
Amióta elválasztották őket egymástól, a fiatalember eddig mást sem tett, csak siránkozott.
EnglishHe imagined that oceans and mountains and forests were mainly sequestered in state and national parks.
Úgy képzelte, hogy a tengerek, hegységek, erdők jó része össze van gyűjtve nemzeti parkokba.
EnglishThe Edur have been sequestered in the citadel for a day and a half.
Az edurok már másfél napja visszavonultak a citadellába.
EnglishBut the jury was very sequestered, and Rohr knew it was time to stop.
Az esküdtszék azonban igencsak megsínylette az elszigeteltséget, és Rohr tudta, hogy legfőbb ideje leállni.
EnglishHe said the trial was scheduled to last for several weeks, and that the jurors would not be sequestered.
Azt mondta, hogy a tárgyalás több hétre is elnyúlik, majd közölte, hogy az esküdteket nem különítik el.
EnglishLinge Chen is sequestered for Seldon's trial!
- Linge Chen volt az, aki Hari Seldon perét elindította.
EnglishHe'd instructed his guards to double security on the safe house in Kitchener where his family was being sequestered.
Utasította biztonsági embereit, hogy kettőzzék meg az őrséget a kucheneri házban, ahova a családját rejtette.
EnglishThe jurors would be evacuated, sequestered some more, led away to some hidden place so they could continue.
A törvényszéket kiürítenék, az esküdteket pedig ismét elzárnák, valami szupertitkos helyre, hogy folytathassák a tanácskozást.
EnglishI retire into my booth, I closet myself with never a glint of light, and, so sequestered, I resolve the profundities of the world.
Visszavonulok a fülkémbe, minden fény nélkül bezárkózok, s így magányosan boncolgatom a világ rejtélyeit.
EnglishNot since I've been sequestered.
Amióta el lettünk különítve, nem volt a kezemben.
EnglishWhen I say a gap, I mean such a gaping chasm that all the carbon in the atmosphere could be sequestered there.
Amikor azt mondom, hogy szakadék, akkor ez alatt egy akkora tátongó szakadékot értek, amelyben az atmoszféra összes szén-dioxidját tárolni lehetne.
EnglishStill, I would not have you think me a curmudgeon, and I hereby make you a gift of that fodder sequestered from my private reserve by your horse.
Azonban nem szeretném, ha goromba fráternek tartanál, ezért tekintsd ajándéknak azt a füvet, amit a lovad megevett a legelőmről!
EnglishAt this very moment, there was a sequestered juror holding a piece of paper with the amount $10,000,000 printed twice on it.
Ezekben a pillanatokban a motelbe zárt esküdtek egyike egy darab papírt szorongatott a kezében, amelyre kétszer is rá van nyomtatva egy szám: 10 000 000.
EnglishNine had been executed, taken to the graveled courtyard behind the sequestered prison wing, forced to kneel and to await the bullet into the back of the brain.
Kilencüket ki is végezték; átkísérték az elkülönített börtönszárny kavicsos udvarára, letérdeltették és tarkón lőtték őket.
EnglishThe jury was sequestered, and the longer the trial dragged on, the more blame the jurors would heap upon the party now calling the witnesses.
Az esküdteket elzárták a világtól, és minél tovább húzódik a per, annál dühösebbek lesznek arra a félre, amelyik most vonultatja fel a tanúit.
EnglishSix weeks was a reasonable prediction, which meant the jury would be sequestered for almost four weeks, a scenario that troubled everyone.
Mindenesetre nagyjából összesen hat hétre lehetett számítani, azaz az esküdtszék majdnem négy hétig élne a világtól elzárva, és ez a forgatókönyv mindenkit nyugtalanított.