EN

serene {adjective}

volume_up
Aillas szemügyre vette a békés tájat.
Resurrection, Udinaas now understood, was neither serene nor painless.
Udinász már tudta, hogy az újjáéledés bizony nem békés és nem fájdalommentes folyamat.
Perhaps too tranquil, too serene, too quiet.
Talán túlságosan is békés, nyugodt és csendes.
Early morning air was misty and serene, with hours to go until sunshine.
A kora hajnali levegő ködös és nyugodt volt, a napfény még órányi messzeségben.
A calm, serene face regarding them all with mild interest.
Nyugodt, fensőbbséges arc nézett rá némi érdeklődéssel a tekintetében.
McLanahan, for some reason, was suddenly very calm, serene.
McLanahan viszont valami ismeretlen oknál fogva hirtelen nagyon nyugodt, nagyon józan lett.
The stag lay in a serene pool of moonlight near the bed, starred now with many cracks.
A szarvas az ágy mellett hevert egy csendes holdfény-tócsában, számtalan repedéssel díszítve.
Perhaps too tranquil, too serene, too quiet.
Talán túlságosan is békés, nyugodt és csendes.
We want to promote the railways, but then their journey through the serene Rhine valley must also be effected in an environmentally sound manner.
Támogatni kívánjuk a vasutat, de annak környezetvédelmi szempontból megfelelő módon kell áthaladnia az olyan helyeken, mint a csendes, nyugodt Rajna-völgy.
Hogyan lehettem oly higgadt, oly magabiztos?
Her look was cool, serene, like she'd lived through some bad things, but was now on the other side.
Nyugodt, higgadt aura vette körül, mint aki átment volna kemény dolgokon, de immár a túloldalon van.
He was still staring upward, intense and yet serene, and in his eyes there was not even a hint of surprise.
Még mindig felfelé meresztette a szemét, erősen összpontosított, mégis higgadt volt, és tekintetében nem lehetett felfedezni a meglepetést.
Something in her serene composure irked him.
Valahogyan bosszantotta a lány derült nyugalma.
Kim finished his slumbers with a serene mind.
Kim derült lélekkel merült álomba.

Context sentences for "serene" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishBut it is Rabo Karabekian who made me the serene Earthling which I am this day.
Mégis Rabo Karabekian tett azzá a derűs nyugalmú Föld-lakóvá, aki ma vagyok.
EnglishEarly morning air was misty and serene, with hours to go until sunshine.
A kora hajnali levegő ködös és nyugodt volt, a napfény még órányi messzeségben.
EnglishAt times like that, the tire life seems to be a refuge almost as serene as a monastery.
Ilyenkor rendszerint azt kívánom, bárcsak az abroncsbizniszben dolgozhatnék.
EnglishHere she smiled; there she laughed; most often she appeared contemplative, serene.
Némelyiken mosolygott, másokon nevetett, de a leg többön békésen, nyugodtan szemlélődött.
EnglishShe appears healthy and serene, an attractive woman with a hint of sadness in her eyes.
Egészséges, derűs, vonzó asszonynak tűnik, csak a szeme szomorú egy kicsit.
EnglishThe vampire shook his head in consternation, but his face was still serene.
A vámpír döbbenten rázta a fejét, de arca továbbra is nyugodt maradt.
EnglishResurrection, Udinaas now understood, was neither serene nor painless.
Udinász már tudta, hogy az újjáéledés bizony nem békés és nem fájdalommentes folyamat.
EnglishNow I intend, with the clearest and most serene conscience imaginable, to cast you hence.
Hirtelen kiegyenesedett, megpendítette a hegedű egyik húrját, és kajánul elmosolyodott.
EnglishA shadow fell over her face for a moment, and then her expression became serene.
Árnyék suhant át az arcán, egy pillanatra kioltva a ragyogást.
English'It doesn't much matter to me, one way or another,' Stark said with serene cheeriness.
Engem nem nagyon foglalkoztat ez a kérdés felelte Komor kedélyesen.
EnglishBut amid this serene architecture milling crowds jostled and fretted, lapping like an angry tide.
A rideg környezetben, akár egy tenger dühös áradata, óriási embertömeg hullámzott.
EnglishThe stag lay in a serene pool of moonlight near the bed, starred now with many cracks.
A szarvas az ágy mellett hevert egy csendes holdfény-tócsában, számtalan repedéssel díszítve.
EnglishThat part doesn't matter, Goody said with a kind of serene stubbornness.
Ez mind nem számít, közölte a ténsasszony fenséges biztonsággal.
EnglishHe closed his eyes, letting go of consciousness with a sense of serene expectation.
Lehunyta a szemét, és várakozásteli izgalommal tűrte, hogy az öntudata egyre messzebb sodródjon tőle.
EnglishIn it was the stupidly serene look of the deeply drugged or the cataclysmically wounded.
Egy komolyan belőtt ember vagy egy végzetesen sebesült lény ostobán üres pillantásával nézett rám.
EnglishIn moments the room, which had been almost serene as the execution took place, became an abattoir.
Felemelte, hogy leválassza róla a kezet, eltávolítsa egymástól az alsó kart és a felsőt.
EnglishI don't go along with it, he said in the most serene and lilting voice.
Nem értek egyet , mondta a legderűsebb, legdallamosabb hangon.
EnglishAnd as always happened when she smiled, she looked serene and lovely.
Petronia úgy nézett rám, mintha először látna, és elmosolyodott.
EnglishAnd the witch, her face serene, but her lips moving as she walked quietly across the chamber.
És a boszorkány is, arca nyugodt, de szája mozgott miközben csendesen keresztülsétált a szobán.
EnglishNow that Stolov was gone, he appeared more serene, more like himself.
Stolov távozása óta sokkal derűsebb, sokkal inkább önmaga lett.