EN

serenely {adverb}

volume_up
Sidley kisasszony higgadtan visszamosolygott Robertre:
Besides, it was made calmly, serenely and unemotionally and with full respect for the Ahtisaari plan in the country's parliament.
Ezenkívül az ország parlamentjében került rá sor nyugodtan, higgadtan, érzelemmentesen és az Ahtisaari-terv maradéktalan tiszteletben tartása mellett.
The chauffeur, who was a big, serenely paternal, middle-aged man in a tan whipcord uniform and black leather puttees, opened the back door, spoke into the twilit interior.
A sofőr nagy darab, higgadtan atyai, középkorú férfi, őzbarna kamgarn libériában, fekete bőr lábszárvédőben kinyitotta a hátsó ajtót, és beszólt a kocsi félhomályos belsejébe.
I worked joyfully but serenely on my thesis.
Elvezettel, de nyugodtan dolgoztam a szakdolgozatomon.
Billy nyugodtan beszélt, szinte vidáman.
The exorcist was eyeing him serenely, and now motioned his head toward the copy of the Ritual in Karras' hands.
Az ördögűző nyugodtan nézett rá, a fejével a Karras kezében tartott Rituálé felé intett.

Context sentences for "serenely" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThat's why he looked so serenely at Akasha; that's why he explored it moment by moment.
Azért is nézett olyan derűsen Akasára, azért élvezett ki minden pillanatot.
EnglishPerhaps they will make me a king,' said Kim, serenely prepared for anything.
Talán még király lesz belőlem - szólt Kim, úgy látszik mindenre készen.
English'They were wrong, the device was spotted and the ship sailed serenely on.'
A merényletet meghiúsították, a hajó pedig folytatta útját, mintha mi sem történt volna.
EnglishShe arose as gracefully as a dancer, as serenely as a somnambulist.
Kecsesen állt talpra, mint egy balerina, de olyan mozdulattal, mint aki nincs ébren.
EnglishToller serenely.
Mr. Fowler bizony kedves, nagylelkű úr felelte derűsen Mrs. Toller
EnglishDo you expect the men serenely to submit to being sterilized?
Azt várja, hogy az emberek majd békésen tűrik, hogy sterilizálják őket?
EnglishAnother figure arose serenely out of heaped bodies not far away.
Egy újabb alak mászott ki a tetemek alól, pár lépésnyire tőle.
EnglishThe exorcist was eyeing him serenely, and now motioned his head toward the copy of the Ritual in Karras' hands.
Az ördögűző nyugodtan nézett rá, a fejével a Karras kezében tartott Rituálé felé intett.
English'Further testimony is not needed,' he ended serenely.
- További kinyilatkoztatásra nincs szükség - fejezte be jókedvűen.
EnglishDuddits stands serenely among them, looking at the pictures on his lunchbox, while Pete goes out to look around.
Duddits derűsen áll közöttük, uzsistasija képeit bámulja, miközben Pete kimegy körülnézni.
EnglishIt gets me into more trouble, Elminster replied serenely.
Sok problémát okozott már ez. - válaszolt Elminster derűsen.
EnglishMerrin took it, then nodded serenely toward the door.
Merrin elvette, aztán nagy nyugalommal az ajtó felé bólintott.
EnglishWell met, all, she said serenely, her surging fires forcing folk of Cormyr to fall back.
- Üdv mindenkinek! - mondta derűsen, és a körülötte táncoló lángnyelvek meghátrálásra késztették a cormyri harcosokat.
EnglishSephrenia sat serenely in her gleaming white robe.
A varázslónő szerényen a háttérbe húzódott hófehér köpenyében.
English'And that's how he freed me,' she said serenely.
- És ezzel szabadított föl - felelte a nő komoly arccal.
EnglishShe had said nothing to his taunts, only smiled as serenely as she could manage, hoping to discomfit him.
Semmit nem felelt a férfi sértegetéseire, csak mosolygott szelíden, ahogy csak tudott, hátha kizökkenti a férfit.
English'Remembrance,' the old man said serenely.
- Arra, hogy emlékezzél - felelte nyugodt derűvel az öreg.
EnglishI worked joyfully but serenely on my thesis.
Elvezettel, de nyugodtan dolgoztam a szakdolgozatomon.
EnglishMiss Sidley smiled serenely down at Robert.
Sidley kisasszony higgadtan visszamosolygott Robertre:
English'You'll be fine, Paul,' she said serenely.
Magának, Paul, kutya baja se lesz felelte a nő derűsen.