"serial" translation into Hungarian

EN

"serial" in Hungarian

HU

EN serial
volume_up
{noun}

serial (also: draft, range, round, run)
He was a lunatic, however, an object of fascination to bodachs, and an idolizer of mass murderers and serial killers.
Õ azonban őrült volt, akit körülrajonganak a bodachok, és aki sorozat- és tömeggyilkosokért lelkesedik.

Context sentences for "serial" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe's thinking there might be a serial killer working that part of town.
Szerinte lehet, hogy egy sorozatgyilkos tevékenykedik a városnak ezen a részén.
EnglishI don't care if he's a serial murderer sitting on death row waiting for his last meal.
Engem az sem érdekel, ha sorozatgyilkos és a siralomházban várja az utolsó vacsoráját.
EnglishHe wondered if this might be the serial killer who enchanted the media.
Arra gondolt, a teremtménye lehet az a sorozatgyilkos, akitől visszhangzik a média.
EnglishAnd all because that warped little serial killer-by-proxy wanted a big house and a Jag-uar.
És mindezt azért, mert egy nyomorult kis görénynek nagy ház meg Jaguar kellett.
EnglishThe inspector-in-charge nodded, and an underling entered serial numbers into the data unit.
A tiszt bólintott, és egy alárendeltje további számokat ütött az adattárolóba.
EnglishTHE VARIETIES ENTERED AGAINST SERIAL NO 11 ARE REPLACED BY THE FOLLOWING :
II. A 11. sorszámmal szereplő fajták helyébe a következő fajták lépnek:
EnglishStill others were about serial killers, ritualistic muti-lation, and satanic ceremonies.
És sorozatgyilkosokról, rituális csonkításokról és sátáni ceremóniákról szóló anyagok.
EnglishOne inspector entered the gun's serial number into a data-search terminal.
Az egyik tiszt bevezette a fegyver sorszámát egy adattároló terminálba.
EnglishThen she said, we're dealing with a mass murderer, a serial killer, who's a raving psychotic.
- Ezek szerint tömeggyilkossal van dolgunk, aki nyilvánvalóan őrjöngő pszichopata.
EnglishService which assigned the serial number and name of Member State or their initials,
4. A sorszámot kiadó szolgálat és a tagállam neve, vagy ezek kezdőbetűi,
EnglishThe local detective is worried there might be a serial killer loose.
A helyi nyomozó attól fél, hogy esetleg egy sorozatgyilkos tevékenykedik a városban.
EnglishEver heard of a ritual mutilator, an impulsive serial-type killer...
Hallottál valaha is egyetlen rituális csonkítóról, egy ösztönös sorozatgyilkosról...
EnglishTHE VARIETIES ENTERED AGAINST SERIAL NO 11 ARE REPLACED BY THE FOLLOWING :
III. A 11. sorszámmal szereplő fajták helyébe a következők lépnek:
EnglishEnter the device the Pilot is attached to (for instance a serial or USB port) here.
Adja meg annak az eszköznek a nevét, amelyhez a Pilot csatlakozozik (például soros vagy USB port).
EnglishAnd what the hell is ecstasy and whats ecstasys rank and serial number?
S vajon mi a fene a mámor, mi a rendfokozata és az azonossági száma?
EnglishGuys, we have to face the possibility that we have a serial killer loose in the area-
Sajnos szembe kell néznünk a lehetőséggel, hogy egy sorozatgyilkos tevékenykedik a körzetünkben...
EnglishCreates the file name based on the text you enter, followed by a serial number.
Fájlnevet készít a beírt szövegből és egy sorozatszámból.
EnglishI want to check the trunk, then copy the license number and the serial number that's on the motor block.
Át akarom nézni a csomagtartót, azután lemásolom a rendszámot és a motorszámot.
EnglishThat is why the serial number of the gun you carry has been scorched with acid off the barrel.
Ezért is marattam le savval az ön puskája csövéről is a gyári számot.
EnglishTHE VARIETIES ENTERED AGAINST SERIAL NO 1 ARE REPLACED BY THE FOLLOWING :
I. Az 1. sorszámmal szereplő fajták helyébe a következő lép: