EN

seriousness {noun}

volume_up
For me this was a year of great commitment, seriousness, and enchantment.
Az egész év a nagy-nagy elkötelezettség, komolyság és meghittség jegyében telt el.
A komolyság totális hiánya mondtam én.
Hogy lehet a komolyság ilyen csábító?

Context sentences for "seriousness" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt was like a place to play after the seriousness of First Street, said Michael.
Olyan hely, ahol játszani lehet az Első utca ünnepélyessége után, mondta Michael.
EnglishNo one could have guessed his age, save from the seriousness of his expression.
Senki sem állapíthatta volna meg a korát, legföljebb arcának komolyságából.
English...this forbidden...can be good for my soul, she replied with perfect seriousness.
-...ennyire tiltott... jót tehet-e a lelkemnek - felelte a lány halálos komolysággal.
EnglishCommander Lock, the Council is well aware of the seriousness of this attack.
-Lock parancsnok, a Tanács tisztában van ennek a támadásnak a súlyosságával.
EnglishI urge the EU Member States to address these issues with the utmost seriousness.
Sürgetem az EU tagállamait, hogy ezeket a kérdéseket a legnagyobb komolysággal kezeljék.
EnglishFor me this was a year of great commitment, seriousness, and enchantment.
Az egész év a nagy-nagy elkötelezettség, komolyság és meghittség jegyében telt el.
EnglishBut he often saw this seriousness, this aggressiveness, in modern females.
Bár Ash gyakran találkozott ezzel a támadó komorsággal a modern nőstényeknél.
EnglishThe European Union must deliver a response equal to the seriousness of the crisis.
Az Európai Uniónak a válság súlyosságának megfelelő módon kell reagálnia.
EnglishI ask myself in all seriousness: have we really become so modest in our expectations?
Komolyan felteszem magamnak a kérdést: tényleg ilyen szerények lettek az elvárásaink?
EnglishNone of this does anything to boost confidence in the seriousness of fraud control.
Ezek az ügyek nem tesznek jót a csalás elleni ellenőrzés komolyságába vetett bizalomnak.
EnglishIn the present fashion, you'll agree this is one way of recognizing a writer's seriousness?
S mivel írhat akármit, nem hiszik, más eszközökkel kell a hitelét megszereznie.
EnglishChildren are often unable to understand the seriousness and consequences of a situation.
A gyermekek gyakran nem képesek felmérni egy helyzet komolyságát és következményeit.
EnglishThe seriousness of our intentions implies our strong institutional credibility.
Szándékaink komolysága jelenti szilárd intézményi hitelességünket.
EnglishBecause of the seriousness of the situation, new proposals are constantly being made.
A helyzet komolysága újabb és újabb javaslatok felvetését váltja ki.
EnglishBut there was the same implicit authority about them both; the same seriousness of purpose.
De mindkettőjükből ugyanaz a természetükből fakadó hivatalosság és céltudatosság áradt.
EnglishThe Government failed to predict the seriousness of the tropical storm approaching the island.
A kormány nem jelezte előre a szigethez közeledő trópusi vihar súlyosságát.
EnglishThat day will be a test of our seriousness and of our commitments to being an EU Member State.
Az a nap az uniós tagság iránti elszántságunk és elkötelezettségünk próbatétele lesz.
EnglishIt does not, however, reduce the seriousness of Battisti's crimes.
Ez azonban semmit nem vesz el Battisti bűncselekményeinek súlyosságából.
EnglishYou worry me, she said, seriousness returning to her face as she talked.
Aggódom érted mondta Effie, és beszéd közben ismét elkomolyodott.
EnglishMy point is that we should address this issue with all seriousness.
Mondandóm lényege az, hogy a legnagyobb komolysággal kell foglalkoznunk ezzel a kérdéssel.