"to serve" translation into Hungarian

EN

"to serve" in Hungarian

EN to serve
volume_up
[served|served] {verb}

to serve (also: to dish)
A pesztra majd főz és tálal.
to serve (also: to give, to stead, to minister)
I hope that this Presidency will serve as an example to the others that follow it.
Bízom benne, hogy az elnökség példaként szolgál majd más, jövőbeli elnökségek számára.
What purpose does it serve in finding a long-term solution?
Milyen célt szolgál a szenvedésük a hosszú távú megoldás megtalálásában?
They serve a larger purpose, at least in their own minds.
Magasabb célokat szolgál, legalábbis saját szemében.
to serve

Context sentences for "to serve" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe militarisation of the EU does not serve peace or the interests of the people.
Az EU militarizálódása sem a békét, sem pedig az emberek érdekeit nem szolgálja.
EnglishThe precedent of taxation on savings should, however, serve as a warning to you.
A kamatadó példája ugyanakkor figyelmeztetésként is szolgálhatna az Önök számára.
EnglishSo the Hawks of the Eyrie serve their trainers doubly and make safe the mountains.
Így aztán Sasfészek sólymai duplán szolgálják gazdáikat, és megvédik a hegyeket.
EnglishWhen the Ellcrys spoke with me, she told me that seven had been chosen to serve.
Amikor az Ellcrys szólt velem, elmondta, hogy heten hívattak el a szolgálatra.
EnglishNo ships of Karsten were those, and this wrecking could only serve the duchy.
Nem karsteni hajók, tehát ez a hajótörés csakis hasznot hajthat a hercegségnek.
EnglishThis will not serve Europe's interest in a democratic future for the Iranian people.
Ez az iráni nép demokratikus jövőjére vonatkozó európai érdekeket sem szolgálja.
EnglishBe always faithful and just, and serve the throne and the righteous cause always.
- Légy mindig hűséges és igazságos, szolgáld mindig a trónt és az igaz ügyet.
English(a) they must serve to bring about the objectives of the Community's energy policy;
a) hozzá kell járulniuk a Közösség energiapolitikai céljainak a megvalósításához;
EnglishHe had gone on to serve Marguerite and to hover about Katherine, the new baby.
Átment szolgálni Marguerite-hez, vagy, az újszülött Katherine körül lebzselt.
EnglishIn this regard, gender quotas, for example, do not serve any useful purpose.
E tekintetben a nemek közi esélyegyenlőségi kvóták nem szolgálnak hasznos célt.
EnglishMystra, the goddess I serve, decides when her Chosen shall Narnra's head swam.
- Mystra, az istennő, akit szolgálok, maga dönti el, hogy a Kiválasztottja mikor...
EnglishThe regional governments just wanted to serve as models here on wage dumping matters.
A tartományi kormányok csak modellként kívántak szolgálni a bérdömping ügyekben.
EnglishAre we back to that, arguing whether or not when we serve Satan we serve God?
- Újra kezdjük a veszekedést, hogy a sátánt szolgáljuk, vagy az Istent szolgáljuk?
EnglishBut she will leave some, some to serve this purpose, some perhaps to witness.
Ám egyeseket megkímél: egy részüket a cél szolgálatára, más részüket talán tanúnak.
EnglishThey had much more to show him before he was ready to serve their purposes.
Még sok mindent meg akartak mutatni neki, mielőtt szolgálhatta volna a céljaikat.
EnglishWe have an altar whereof they have no power to eat who serve the tabernacle.
Ne hagyjátok, hogy különféle megtévesztő tanítások félrevezessenek benneteket.
EnglishBut it would serve no purpose if he didn't let the villagers know of her suffering.
Viszont hiábavaló az asszony minden gyötrődése, ha ezek a bitangok nem tudnak róla.
EnglishThe initiatives taken by the Czech Presidency serve to underline this point.
A cseh elnökség által indított kezdeményezések ezt a pontot kívánják kiemelni.
EnglishIt was self-contained, existing primarily to serve the needs of its own people.
Önellátó volt, elsősorban azért létezett, hogy saját polgárainak igényeit kielégítse.
EnglishMadouc can still serve to advantage-perhaps even better than before!”
Madouc még mindig a hasznunkra lehet... talán még jobban is, mint eddig hittük!