EN

service {noun}

volume_up
I do not understand why there is an opt-out for private persons as regards supply of goods and services.
Nem értem, hogy az áruszállítás és szolgáltatásnyújtás vonatkozásában miért választhatják az alkalmazás mellőzését a magánszemélyek?
Ezüstnemű, tizenkét személyes készlet.
There is a round table in the middle, with a purplish-red marble top, on which there stands, by way of ornament, the inevitable white china tea- service, covered with a half-effaced gilt network.
Közepén kerek asztal, Szent Anna-márványból faragott fedőlapján kopott aranycirádás, fehér porcelán készlet díszlik, amilyent manapság mindenfelé látni.
Supplying electricity is not a trade but a mains service.
A villamosenergia-ellátás nem kereskedelem, hanem hálózati szolgáltatás.
We should not forget that responsibility for service will still be the obligation of the state.
Mert ne feledjük, az ellátás felelőssége továbbra is a nemzetállam kötelezettsége.
Dealing with healthcare as a marketable commodity instead of a public service is unacceptable.
Az egészségügyi ellátás közszolgáltatás helyett piaci áruként való kezelése elfogadhatatlan.
The service was impeccable and my compliments to the chef.
A kiszolgálás tökéletes, a szakácsnak csak gratulálni tudok.
Our motto is Big hair, short skirts, and service with a smile.
A mottónk "Hosszú haj, rövid szoknya,... és mosolygós kiszolgálás."
A kiszolgálás / szolgáltatás / ellátás egy nagy szar!
That includes service and maintenance and five hundred sheets of paper for the first two months.
Ebben benne van a javítás, karbantartás és ötszáz papírlap az első két hónapra.
Today we see the result: higher prices, poorer maintenance, and also often poorer service.
Ma már látjuk az eredményt: magasabb árak, gyengébb karbantartás és gyakran rosszabb szolgáltatás is.
Then you defuel them, service them-it takes about four hours to do that-and you can refuel them again.
Utána le kell engedni az üzemanyagot, karbantartás következik, ami mintegy négy óra, majd újra fel lehet tölteni őket.
It was a brief service, just as Romey had asked for in his note.
Rövid szertartás volt, Romey kívánságának megfelelően.
The paper said it was a memorial service with private burial later.
Az újságok azt írták, hogy a szertartás után lesz a zártkörű temetés.
These people are waiting for the service to begin.'
Ezek az emberek a szertartás kezdetére várnak."
This creates confidence in the process of establishing the External Action Service.
Ez bizalmat ébreszt az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának folyamata iránt.
This creates confidence in the process of establishing the External Action Service.
Ez teremt ugyanis bizalmat a Külügyi Szolgálat létrehozásának folyamatában.
The institutional aspects of setting up the European External Action Service (
Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi szempontjai (
EU customs services handle nearly 20% of total world imports – over 2 billion tonnes of goods a year.
Az EU vámhivatalai a világkereskedelmi forgalom közel 20%-át kezelik: ez évente több mint kétmilliárd tonna árut jelent.
service (also: delivery)
So, all we need is a... service truck like that one, a work shirt like hers.
Szóval szükségünk van... egy szerviz kocsira, mint az, egy munka ruhára, mint az övé.
The service building had three hydraulic lifts.
A szerviz három hidraulikus emelővel rendelkezett.
Menjetek a szervíz bejárathoz.
Testing will also start in 2014 on the Safety-of-Life service and commercial service.
2014-ben megkezdődik az életbiztonsági szolgáltatás és a kereskedelmi szolgáltatás kipróbálása is.
Add serviceCreates a .desktop file describing the service.
Szolgáltatás hozzáadásaLétrehoz egy szolgáltatásleíró.desktop fájlt.
In many cases, there is no alternative public transport service available.
Sok esetben nincs más rendelkezésre álló tömegközlekedési szolgáltatás.
service (also: serving)
Boardinghouse, service, elegant oldsters, St. Charles Avenue.
Panzió, felszolgálás, elegáns aggok, Szent Károly út.
The service was slow and they started for home too late.
Vontatott volt a felszolgálás is, és későn indultak haza.
service (also: worship)
After the service, there was an interval before the games.
Az istentisztelet után szünet következett a játékokig.
After the service, we were in no mood for small talk.
Az istentisztelet után senkinek nem volt kedve a szokásos csevegéshez.
Az istentisztelet elég csendesen kezdődött.
It promotes free competition in the area of air services.
A megállapodás a légi közlekedés területén támogatja a szabad versenyt.
That is to say, even if our entire aviation service were to cease, this would have barely any effect on global warming.
Ha a légi közlekedés teljes egészében megszűnne, annak is alig lenne hatása a globális felmelegedésre.
EU-Mexico agreement on certain aspects of air services (
Megállapodás az EK és Mexikó között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről (
service
A következő játszmában nála volt a szerva.

Context sentences for "service" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIf it cannot decide, the service will simply be carrying on with its own agenda.
Ha az nem tud dönteni, akkor a szolgálat egyszerűen folytatja saját napirendjét.
EnglishLessing must be the head of the Secret Intelligence Service operation in Moscow.
Lessing nyilván az Intelligence Service moszkvai tevékenységének az irányítója.
EnglishEver since I entered her service I have carried out her instructions faithfully.
Amióta csak a szolgálatában álltam, mindig pontosan teljesítettem az utasításait.
EnglishPerform one service for me, and for yourself, and you will have proved your worth.
Tégy nekem... és magadnak... egy szívességet, s bebizonyítod, hogy érsz valamit.
EnglishBut your service to the Druids was prompted by your search for me, was it not?
De szolgálatod a druidáknál csupán arra volt jó, hogy engem megtalálj, nem igaz?
EnglishDespite that, I do have a few questions and concerns regarding this new service.
Ennek ellenére van pár kérdésem és aggályom ezzel az új szolgálattal kapcsolatban.
EnglishYears ago, as a young man making his way in the service, he had admired Philby.
Évekkel korábban, a szolgálatot éppen csak kezdő fiatalemberként csodálta Philbyt.
EnglishHowever, above all, we see this task as a valuable service provided by our country.
Erre a feladatra azonban mindenekelőtt hazánk jelentős szolgálataként tekintünk.
EnglishWe have been told that the fire service and the police are responsible for them.
Azt mondták nekünk, hogy a tűzoltóság és a rendőrség viseli ezekért a felelősséget.
EnglishGo to the service tomorrow, start the rumor, and I'll call you within two days.
Menj el holnap a temetésre, hintsd el a híreket, és két napon belül felhívlak.
EnglishPublic service broadcasting in the digital era: the future of the dual system (
Közszolgálati műsorszolgáltatás a digitális korszakban: a kettős rendszer jövője (
EnglishExactly so, sir, which is why I wish to define an upper limit upon my service.
- Pontosan, felség, amiért is szeretném, ha tisztáznánk szolgálataim időtartamát.
EnglishThis creates confidence in the process of establishing the External Action Service.
Ez bizalmat ébreszt az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának folyamata iránt.
EnglishYou might still have turned away from folly and evil, and have been of service.
Még elfordulhattál volna a rossztól, eszedre térhettél és szolgálhattál volna.
EnglishThe current Presidency of the Union is doing Europe and Europeans a great service.
Az Unió jelenlegi elnöksége nagy szolgálatot tesz Európának és az európaiaknak.
EnglishAnd last year I spoke at his memorial service and wished him well in this life.
Tavaly beszéltem a megemlékezésén, és sok sikert kívántam neki a következő életben.
EnglishDo you want to remove the service from the %1 file type or from the %2 file type?
Biztosan el szeretné távolítani a szolgáltatást a(z) %1 vagy %2 fájltípusról?
EnglishBut by then it would be too late for even the service to do anything about it.
De akkor már túl későő lesz, még a szolgálat számára is, hogy csináljanak valamit.
EnglishThe Warlock Lord has creatures in his service who assume the appearance of humans.
A Boszorkánymesternek vannak olyan szolgái, akik képesek emberi alakot ölteni.
EnglishLip service is insufficient in the face of such a severe humanitarian crisis.
Egy ilyen súlyos humanitárius válsághelyzet idején a szájjártatás nem elegendő.