EN

serviceable {adjective}

volume_up
Her clothes were of good everyday serviceable quality, nearly new.
A ruhaneműi hétköznapi viseletre alkalmas, praktikus, csaknem új darabok voltak.
Kicsi, de hasznos nézett körül.
(DA) Mr President, the Court of Auditors has my heartfelt thanks for a sound and very serviceable report.
(DA) Elnök úr, szívből jövő köszönetemet szeretném kifejezni a Számvevőszéknek az alapos és igen hasznos jelentésért.
Gardiner and the children were to remain in Hertfordshire a few days longer, as the former thought her presence might be serviceable to her nieces.
Gardiner még néhány napig Hertfordshire-ben marad gyermekeivel, mert azt gondolta, hogy jelenléte hasznos lehet unokahúgainak.
Használható bútorok?

Context sentences for "serviceable" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHow much else had he juryrigged to make the longboat serviceable ahead of schedule?
Talán alábecsülték a fin hadnagyot; különben hogyan készülhetett volna el ennyivel előbb?
EnglishThe railways must be made serviceable again, and smuggling must be combated.
A vasúthálózatnak újra működnie kell és küzdeni kell a csempészet ellen.
EnglishHer clothes were of good everyday serviceable quality, nearly new.
A ruhaneműi hétköznapi viseletre alkalmas, praktikus, csaknem új darabok voltak.
EnglishI had him pick up the body and embalm it and put it into a serviceable casket.
Megbíztam, hogy hozza el a holttestet, balzsamozza be, és helyezze a célnak megfelelő koporsóba.
EnglishHis brown smock and trousers were plain and serviceable; his green cap boasted a jaunty red feather.
Barna inget és nadrágot viselt; zöld kalapja mellett egy piros toll lengedezett.
EnglishIt was just an extremely large, extremely serviceable hunk of wood.
Egyszerűen csak egy különösen nagy, különösen alkalmatos darab fa volt.
EnglishThe footgear looked old and cracked, but perhaps serviceable.
Tán a kopott és repedezett lábbeli is jó szolgálatot tehet még.
EnglishAs a cameo of reality, he felt it was serviceable.
De mint a valóságot ábrázoló kép, egészen célszerű.
English(DA) Mr President, the Court of Auditors has my heartfelt thanks for a sound and very serviceable report.
(DA) Elnök úr, szívből jövő köszönetemet szeretném kifejezni a Számvevőszéknek az alapos és igen hasznos jelentésért.
EnglishIt made a serviceable weapon in itself.
Ez önmagában is hatásos fegyvernek bizonyulhat.
EnglishThe remaining tube was serviceable.
EnglishIt's a little bit like designing a fire hydrant, and it has to be easily serviceable: you have to know where it is and what it does.
Egy kicsit olyan mint egy tűzcsapot tervezni, könnyen hozzáférhető kell, hogy legyen, tudnod kell merre van s mit csinál.
EnglishSnug, but serviceable, he said.
EnglishServiceable furniture?
EnglishIts oversized lips wrinkle back once more, revealing its teeth - the stained, unlovely, and completely serviceable teeth of a wild animal.
Húsos ajka ismét vigyorba gyűrődik, és elővillannak a fogai egy vadállat foltos, undorító, de rendeltetésének tökéletesen megfelelő fogsora.
EnglishHis language was literate-he'd learned his grammar from priests and nuns for the most part, and his word mechanics were serviceable-but not particularly elegant.
A nyelvezete választékos volt a nyelvtant papoktól és apácáktól tanulta, és a szókincse is meglehetősen bő volt , de nem művészi.
EnglishWhat we seek is not only an ongoing dialogue that is serviceable to practical necessities, but also one that raises human consciousness.
Amire mi törekszünk, az nemcsak az olyan folyamatos párbeszéd, amely a gyakorlati szükségszerűségeket szolgálja, hanem olyan is, amely építi az emberi tudatot.
EnglishGardiner and the children were to remain in Hertfordshire a few days longer, as the former thought her presence might be serviceable to her nieces.
Úgy volt, hogy Mrs. Gardiner még néhány napig Hertfordshire-ben marad gyermekeivel, mert azt gondolta, hogy jelenléte hasznos lehet unokahúgainak.
EnglishWhy, Preston wondered, should a man do that who had a perfectly serviceable telephone in his flatsomething Preston could vouch for, since he was tapping it?
Miért tesz ilyesmit valaki, gondolta Preston, akinek otthon kiválóan működő telefonkészüléke van, amit ő is bizonyíthat, hiszen lehallgattatja.
EnglishEl saluted her with the stump of the Lion Sword and strode away down the passage, exchanging the remnant of his father's sword for a more serviceable blade.
El az Oroszlánkard csonkjával tisztelgett neki és elindult az átjáróban felváltva apja kardjának maradványait egy sokkalta használhatóbb pengére.