"to set apart" translation into Hungarian

EN

"to set apart" in Hungarian

Context sentences for "to set apart" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt was the timbre of her voice, and the way that she walked, which set her apart.
A hangja csengése, és a járása, az volt olyan, hogy elkülönítette az emberektől.
EnglishIt was a male with black hair, very handsome, and set apart from everything around him.
Hím volt, fekete hajú, nagyon szép, és tökéletesen elkülönült a környezetétől.
EnglishApart from its primitive style of architecture, there seemed to be little else to set it apart.
A primitív építészeti technikától eltekintve csak kevésben tűnt ki más épületek közül.
EnglishThat Bremen was a Druid set him apart in ways he could not change, even if he wished.
Brement a druidasága választotta el az emberektől, és ezen akkor se változtathatott volna, ha akar.
EnglishThe only thing which set them apart was their apparent nervousness.
Mindössze érezhető idegességük különböztette meg őket a járókelőktől.
EnglishBut Isis had a curious distinction - something that set her far apart from the cruel Cybele.
Ám Ízisznek volt egy jellegzetessége, amelynek folytán rendkívül távol állt a kegyetlen Cybelétől.
EnglishAny magical talent set a person apart from ordinary folk.
Bármiféle mágikus tehetség elkülöníti viselőjét az átlagos emberektől.
EnglishRenovating settlements that have been set apart is simply pointless.
Az elkülönített telepek felújítása egyszerűen értelmetlen.
EnglishHer status as prophetess set her apart, surrounding her with a certain aura of untouchability.
A lány próféta mivolta elkülönítette őt, és bizonyos értelemben az érinthetetlenség nimbuszát vonta köréje.
EnglishAnd yet how strangely set apart from the material things touching him, the rumpled white coat and pants he wore.
És mégis, mennyire különvált az őt érintő anyagi dolgoktól, gyűrött fehér kabátjától, nadrágjától.
EnglishI am told by Father Umphred that a special level in Hell is set apart for those who falsify relics.
Umphred atya azt mondja, hogy a pokolban egy külön szintet tartanak fent azok számára, akik ereklyéket hamisítanak.
EnglishOne thing that set the building apart was its silence.
Egyik különlegesség volt ebben az épületben a csend.
EnglishI want to explain to you that there were six killer apps that set the West apart from the rest.
Azt akarom elmagyarázni, hogy volt hat darab "kegyetlenül jó app", ami megkülönböztette a Nyugatot a világ többi részétől.
EnglishMy group is the only one to set itself apart in demanding that referendums be held in all the Member States.
Saját képviselőcsoportom az egyetlen, amely elhatárolódik ettől, és azt követeli, hogy minden tagállamban tartsanak népszavazást.
EnglishThere was one table set apart for womens papers.
EnglishThe tower was set apart from the others.
EnglishIt is precisely in these kinds of situations that the European Union demonstrates its values and the qualities that set it apart.
Pontosan az ilyen helyzetekben tudja megmutatni az Európai Unió értékeit és tulajdonságait, amelyek kiemelkedővé teszik.
EnglishAnd for that reason, I appeal to us to set ourselves apart from those who would encroach upon these values and destroy our belief in them.
Ezért kérem, hogy határolódjunk el azoktól, akik megsértenék ezeket az értékeket, és lerombolnák az azokba vetett hitünket.
EnglishHer belief in God set her apart from others years ago; now what you've shown her has only intensified her commitment to all that she believes.
Dórát az istenhite évek óta elkülönítette az emberektől; amit mutattál neki, az csak még forróbbá hevítette a meggyőződését.
EnglishSo there sat Madouc, oblivious to the fairy blood which ran in her veins and which so noticeably set her apart from all the others on the dais.
Tehát ott ült Madouc, akinek ereiben tündérvér folyt, és ez észrevehetően megkülönböztette őt a királyi család többi tagjától.