"to set before" translation into Hungarian

EN

"to set before" in Hungarian

EN

to set before {verb}

volume_up

Context sentences for "to set before" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishA sheet of frosted crystal, cocked like a draft-board, was set before a desk chair.
A szék előtt egy pult, homályos kristályborítás rajta és rengeteg szabályozógomb.
EnglishIf I see them again, she added, I will warn you before you set foot out of doors.
- Ha majd megint látom őket - folytatta -, szólok, uram, mielőtt elmenne itthonról...
EnglishShe studied the flagstones set before the door, then selected one and knelt before it.
Szemügyre vette a bejárat előtti köveket, kiválasztott egyet, és letérdelt elé.
EnglishThese they set before the apostles: and they praying, imposed hands upon them.
Az apostolok elé állították őket, azok imádkoztak és rájuk tették kezüket.
EnglishShe bathed Foyle gently and then set the tray before him as an offering.
Gyengéden megmosdatta Foyle-t, majd mint valami ajándékot, elébe rakta a tálcát.
EnglishI laughed to see it, this sweet invention, set before them like an offering.
Nevettem e kedves találmányon, mit úgy tett oda elébük, mint egy áldozatot.
EnglishThe problem was how to get Lyra's hair out of the bomb before they set it off.
A lényeg, hogyan veszi ki Lyra haját a bombából, mielőtt felrobbantják.
EnglishShe set the steaming plates before them and was about to leave when Wil spoke.
Letette vendégei elé a gőzölgő tányérokat, és már ment is volna el, amikor Wil megszólalt.
EnglishJust before they set out, however, the little Goddess thrust her head out of the window.
Mielőtt azonban elindultak volna, a kis istennő kidugta a fejét az ablakon.
EnglishHe could not possibly reach the above set of doors before it got here.
Hari már nem érhette el a következő szintet- a lefelé tartó fülke gyorsabb volt nála.
EnglishBut perhaps Belbo would be better advised to set off at once, before anybody identified him.
Bár talán jobb volna, ha máris elutazna, még mielőtt azonosítaná őt valaki.
EnglishIf he's waiting in there when we come back, we'll know it long before we set foot inside.
Ha odabent vár, azt jóval előbb tudni fogjuk, hogy belépnénk a lakásba.
EnglishAnd they had ravaged a meal set before them on our best china.
És az utolsó falatig elpusztították a legfinomabb porcelánban feltálalt vacsorát.
EnglishI will set Gimli before me, and by his leave Shadowfax shall bear us both.
Gimlit meg én ültetem magam elé, és Keselyüstök, ha nincs ellenére, kettőnket visz el a hátán.
EnglishBut they didn't get the cameras set up be­fore he unwrapped the package.
De nem állították fel a kamerákat, míg ki nem bontotta a csomagot.
EnglishHe remembered that once he and Hastings had set out well before dawn in order to...
Hiszen egyszer például még jóval hajnalhasadás előtt kerekedtek fel Hastings kapitánnyal, hogy a...
EnglishAnd two chops set before three people are productive of embarrassment.
És ha három ember elé két birkaszeletet tálalnak, az bizony kínos.
EnglishBefore he set off to Spain, he chatted with a girlfriend.
Mielőtt elindultak volna Spanyolországba, néhány dolgot elmondott egy barátnőjének.
EnglishJack organized the photos and asked for another complete set before he dismissed his visitors.
Jack összerakta a képéket, majd kért még egy teljes sorozatot, mielőtt elbocsátotta látogatóit.
EnglishBecause a friend of mine is come off his journey to me and I have not what to set before him.
Magához hívatta a századost, s megkérdezte, valóban meghalt-e.

Similar translations for "to set before" in Hungarian

before adverb
before conjunction
before preposition
Hungarian
set noun