"to set to work" translation into Hungarian

EN

"to set to work" in Hungarian

EN

to set to work {verb}

volume_up
That is why my group hopes that President Barroso will form a new Commission and set to work as quickly as possible.
Ezért képviselőcsoportom reménykedik abban, hogy Barroso elnök úr alakít új Bizottságot, és minél hamarabb munkához lát.

Context sentences for "to set to work" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishBut, see you, he said, definitely I must set to work and clear my character.
De most elköszönök mondta , mert munkához kell látnom, hogy tisztázzam magam
EnglishHe had no plan for them, and there was no time to make any, once they had set to work.
Orknak, azt hiszem, bármekkora volt is, nem soknak sikerült elmenekülnie.
EnglishAfter these had been received from the Commission, the Council immediately set to work.
A Bizottságtól való beérkezésük után a Tanács rögtön munkához is látott.
EnglishAnd so youth stands aside because it has no other choice, and we set to work.
Így az ifjúság félreáll, mert nem tehet mást, mi meg nekik esünk.
EnglishI set to work laying out the entire contents of the trunk upon the top of another trunk beside it.
Elkezdtem kirakosgatni a bőröndben levő ruhákat a mellette levő koffer tetejére.
EnglishMeanwhile, everyone not toiling with this was set to work strengthening our camp defenses.
Seregünk másik fele a tábor védelmének megerősítésével volt megbízva.
EnglishAnd they set to work digging that out with their belt knives and their hands for tools.
Nekiláttak, hogy szabaddá tegyék, késeikkel és kezükkel kaparták.
EnglishThey set to work to strip the riders, secure their mounts.
Nekiláttak, hogy eltüntessék a lovasokat, és biztonságba helyezzék a lovakat.
EnglishHe said no more, but taking his tools and two pieces of wood, he set to work diligently.
Nem is szólt többet; fogta a szerszámait, keresett két száraz ágat, és szorgosan munkához látott.
EnglishOnce up in his room, the Jackal set to work on his face and hair.
Szobájába érve a Sakál nyomban munkába vette az arcát és a haját.
EnglishShe was allowed no visitors and was even set to work on a daily spinning task as in her schoolgirl days.
Nem volt szabad látogatni, és naponta éppúgy munkát adtak neki, mint iskoláslány korában.
EnglishOn Monday we would all set to work to take stock of what damage had been done, and clear things up.
Hétfőn majd munkához látunk, felmérjük a károkat és rendet rakunk.
EnglishI have set to work on his proposals on food hygiene and I have been making enquiries in the Netherlands.
Elkezdtem dolgozni az élelmiszer-higiéniáról szóló javaslatán és érdeklődtem Hollandiában.
EnglishShe set to work with a passion she'd never known.
Munkához látott, olyan szenvedéllyel, amelyre sose hitte képesnek magát.
EnglishTurkey now has a government in power which has a clear popular mandate and can set to work.
Törökországban olyan új kormány került hatalomra, amely világos megbízatással rendelkezik és munkához láthat.
EnglishI accepted the terms of the assignment I set to work translating the diary of Petyr van Abel.
Hogy aztán ebben mekkora a szerepe az én telepatikus meggyőzésemnek, azt nehéz vagy lehetetlen meghatározni.
English'Of course, we had the drags at once, and set to work to recover the remains, but no trace of the body could we find.
Azonnal előszedtük a kotróhálókat, hogy megkeressük a holttestet, de nem találtuk meg.
EnglishAll the more reason, said Michael, to set to work now.
- Egy okkal több, hogy munkához lássunk - jegyezte meg Michael.
EnglishBack in the room I fished out the little repair kit and set to work on my transfer booth card.
A szobámba visszatérve előhalásztam a kis javítókészletet, és munkába vettem vele a transzferfülke-kártyáimat.
EnglishEileen Rich looked at him doubtfully, then set to work.
Eileen Rich gyanakodva nézett rá, de aztán munkához látott.

Similar translations for "to set to work" in Hungarian

work noun
to preposition