EN

set-up {noun}

volume_up
For purposes of income tax it would be an excellent set-up.
Kitűnő elrendezés a kereseti adó szempontjából.
The set-up down there is almost too good, at first sight.
Az elrendezés odalent szinte túl jó első látásra.
You don't need a lot of equipment to set up a production facility.
Nem kell sok berendezés egy üzem felállításához.
set-up (also: cross, fur, fur coat)
That is why we need to set up a European control system.
Tehát szükség van egy európai ellenőrző rendszer felállítására.
It is essential that a similar and equivalent scheme to that for diesel is set up for petrol used in fishing.
Lényeges, hogy a gázolajhoz hasonló és azzal egyenértékű rendszer jöjjön létre a halászatban felhasznált benzin esetében is.
The economic environment is not set up to promote security as well, but the flexible security system does provide it.
A gazdasági környezet nem alkalmas a biztonság erősítésére, de a rugalmas biztonsági rendszer megteszi ezt.

Context sentences for "set-up" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat we've got is a tape of Carl Webb admitting that he set my son up for murder.
Egy felvétel, amelyen Carl Webb bevallja, hogy gyilkosnak állította be a fiamat.
EnglishI had Jimmie Horton mark the places we know of, where homesteaders have set up.
- Megmondtam Jimmie Hortonnak, hogy jelölje be az általunk ismert településeket.
EnglishI set it up again, then went back to the van and slammed the rear doors closed.
Helyére állítottam, aztán visszatértem a mikrobuszhoz, és bevágtam a rakodóajtót.
EnglishWe need to set up a permanent crisis management mechanism, preferably group-based.
Állandó válságkezelési mechanizmust kell létrehoznunk, lehetőleg csoport-alapon.
EnglishI went back around the sump and set the can up in the middle of the bull wheel.
Ismét megkerültem az aknát, s felállítottam a konzervdobozt a fogaskerék közepén.
EnglishLight tables were taken from the walls and set up on trestles and laden with gear.
Könnyű asztallapokat akasztottak le a falról, lábakra helyezték és megterítették.
EnglishWe have to increase the size of MERCURY, and set up the manufacturing facility.
Bővíteni kellene a Mercury kapacitását, és létre kellene hozni egy gyártórészleget.
EnglishDeMille's got his camera set up in the doorway.
Ráadásul csapdába is esünk, mert Cecil B. DeMille az ajtóba állította a kamerát.
EnglishMr Gray would put up another set, or maybe just slop some black paint on the glass.
Mr. Szürke csinálna másikat, vagy talán egyszerűen feketére festené az üveget.
EnglishSheriff, we closed down the school... and set up a curfew for anyone under eighteen.
Főnök, kijárási tilalmat rendeltünk el 6 óra után minden 18 év alatti egyénnek.
EnglishThe aircraft is nicely set up, Malloy said twenty minutes later, in the club.
- Jól karbantartott kis gép - mondta Malloy úgy húsz perccel később a klubban.
EnglishThe application fulfils the eligibility criteria set up by the EGF Regulation.
A kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott támogathatósági feltételeknek.
EnglishSecondly, a truly multilateral peace-keeping mission needs to be set up in Georgia.
Másodsorban egy igazi többoldalú békefenntartó missziót kell létrehozni Grúziában.
EnglishHe could not forbear, as he set up the shelter-tent in the dark, to ask, Any luck?
A férfi, mialatt a sötétben fölverte a sátrat, nem állta meg, hogy meg ne kérdezze:
EnglishMoving aside his scrolls rather carelessly, he set up the little burner properly.
Könnyed mozdulattal félresöpörve a tekercseket felállította a kis olajégőt.
EnglishMr President, Mr Schulz said that military operations were set up too hastily.
Elnök úr! Schulz úr szerint a katonai műveleteket túl gyorsan indították el.
EnglishThe cats set up a chorus of yowling that blotted out whatever else he had to say.
A macskák olyan vernyákolásban törtek ki, hogy a többi már nem hallatszott.
EnglishThe framework set up by the EU must ensure an appropriate balance between the two.
Az Unió adta keretnek kell biztosítania a kettő közti megfelelő egyensúlyt.
EnglishWe've got orders to set up watch here in the street, but we won't bother you.
Parancsunk van rá, hogy tartsuk szemmel az utcát, de önt nem fogjuk zavarni.
EnglishIt was being set up exclusively for persons associated with the War Crimes Trials.
A háborús bűnösök perével kapcsolatban álló személyek számára létesítették.