EN setting
volume_up
{noun}

To do this, choose Format - Page, click on the Page tab, and then select the Register-true box in the Layout settings area.
Ehhez válassza a Formátum - Oldal menüpontot, kattintson az Oldal lapra, majd válassza ki az Elrendezés beállításai alatt található Soregyen jelölőnégyzetet.
And suddenly the setting and the picture are not as pleasant as they seem at all.
És váratlanul már egyáltalán nem olyan kellemes a környezet és a kép, mint amilyennek látszott.
The setting will be marvellous, as always.
A környezet csodálatos lesz, mint mindig.
By now Hari had learned to look through the pomp and glory of rich settings, the crowds of servants, the finery.
Egy ideje megtanulta, hogy figyelmen kívül kell hagynia az emberi környezet pompáját, a ragyogást, a szolgák hadát.
setting (also: attitude, juncture, lay, lie)
On Friday, it became apparent that a serious situation was setting in.
Pénteken nyilvánvalóvá vált, hogy súlyos a helyzet.
3. Verify local settings Verify if the following time, date, and location settings are correct.
A helyi beállítások ellenőrzése Ellenőrizze, hogy az alábbi idő, dátum és földrajzi helyzet helyes-e.
If any of the settings are incorrect, you can correct them via the Set time and Set Location buttons.
A hibás adatok kijavításához kattintson Az idő beállítása vagy A földrajzi helyzet beállítása gombokra.
setting (also: casing, cell, chasing, holder)
Its band and setting were thick gleaming gold.
A karika és a foglalat tömör, csillogó aranyból készült.
Milyen súlyos volt az arany foglalat.
setting (also: clamp, clump, dump, heap)
volume_up
rakás {noun}
setting (also: chase, frame, mount, rack)
volume_up
keret {noun}
This should be very much taken into account when it comes to setting the next budgetary framework.
Ezt nagyon figyelembe kell venni a következő költségvetési keret megállapításakor.
That is why setting up a community mobility framework for Europeans engaged in artistic and creative activity is so important.
Ezért olyan fontos egy közösségi mobilitási keret felállítása a művészeti és kreatív tevékenységeket űző európaiak számára.
setting (also: complexion, face, hovel, tint)
volume_up
szín {noun}
Konqueror Stylesheets This module allows you to apply your own color and font settings to Konqueror by using stylesheets (CSS).
Konqueror stíluslapok Ebben a modulban egyéni szín- és betűtípus-beállításokat lehet megadni a Konquerorhoz CSS stíluslapok segítségével.
setting (also: composition, typesetting)
Their dynamics influence and, to an increasing extent, are influenced by regulatory settings at the multilateral, inter-regional, regional and bilateral level.
Dinamikájuk befolyásolja a többoldalú, régiók közötti, régiós szintű és kétoldalú szabályozást, miközben a szabályozás is egyre inkább visszahat dinamikájukra.
setting (also: deposit, margin, trust, lay-by)
volume_up
letét {noun}
setting (also: deposition, dregs, fur, precipitation)
setting (also: hammering, plugging, driving)
setting (also: fitting, join, joint)
setting (also: fix)
Includes alignment settings in the selected table style.
Beleveszi az igazítás beállításait a kiválasztott táblázatstílusba.
Reverses the current horizontal alignment settings on even pages.
Megfordítja a vízszintes igazítás beállításait a páros oldalakon.
setting (also: grinding, whetting, whet)
setting (also: heading, item, lot, theme)
volume_up
tétel {noun}
setting (also: maturation)
setting (also: picking, typesetting)
setting (also: place, putting)
setting (also: pointing)
setting (also: putting)
volume_up
tevés {noun}
setting (also: set)
setting
setting
setting
setting
setting
setting (also: whetting, whet)
setting
volume_up
elvetés {noun} (magé)
setting (also: settling, slant)
setting (also: whetting)
volume_up
fenés {noun}
setting
setting
setting
setting
volume_up
kirovás {noun} (feladaté)
setting (also: stripping)
setting
volume_up
kötés {noun} (cementé)
setting
setting
setting
setting
Hands were reaching for the conch in the light of the setting sun.
Kezek nyúltak ki a kagyló után a lenyugvó nap fényében.
They began walking along Norris Road toward the setting sun.
Elindultak a Norris Roadon a lenyugvó nap felé.
The setting sun cast a crimson glow over the backyard's trees.
A lenyugvó nap bíborvörös fénnyel ragyogta be a hátsó kert fáit.
setting (also: settlement, settling)
setting (also: settling)
setting (also: settling)
setting (also: settling, subsidence)
setting
setting (also: union)

Context sentences for "setting" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBackground music surged; the setting was plush with cushions and thick drapes.
A zene lüktetett, a háttér elegáns volt, párnák és nehéz drapériák díszítették.
EnglishI believe that setting fixed quotas would lead to a rise in prices over time.
Úgy vélem, hogy a fix kvóták megállapítása idővel az árak emelkedéséhez vezetne.
EnglishHowever, I do want to emphasise the importance of setting up a European agency.
Szeretném azonban kihangsúlyozni az európai ügynökség létrehozásának jelentőségét.
EnglishI believe that together, we will succeed in setting out the next budget process.
Hiszem, hogy együtt sikerül majd kidolgoznunk az új költségvetési folyamatot.
EnglishHe'd spent a good deal of time setting them up, and he'd checked them out before.
Sok idejébe telt kiépíteni velük a kapcsolatot, és alaposan a körmükre nézett.
EnglishTimmy lifted his cell phone it and thumbed the number-one speeddial setting.
Timmy elővette mobiltelefonját, és tárcsázta az előre programozott egyes számot.
EnglishThis is precisely the setting in which this debate unfortunately has to take place.
Sajnálatos, hogy épp ilyen körülmények közepette kell a mai vitának megtörténnie.
EnglishGovernments should be setting targets for population stability or reduction.
A kormányzatoknak ki kell tűzniük népességstabilitási vagy -csökkentési célokat.
EnglishI sure hope your plans include coming up our way and setting up a post office.
Ugye sorra keríti a mi kis városunkat is, hogy nálunk is legyen postahivatal?
EnglishHe shook the leather strips experimentally, setting the bells upon them to jingling.
Gyakorlott mozdulattal megrázta a bőrszalagokat, a csengők megcsendültek rajta.
EnglishThe Lisbon Declaration confirms this: we will be setting up a partnership of equals.
A lisszaboni nyilatkozat ezt erősíti meg: egyenlő felek partnerségét hozzuk létre.
EnglishWe cannot expect other countries to get on board if we are not setting a good example.
Nem várhatjuk, hogy más országok csatlakozzanak, ha nem járunk elöl jó példával.
EnglishThe sun was setting, the sky to the west was streaked with red and orange.
A nap lemenőben volt, nyugaton vörös és narancssárga sávok húzódtak az égbolton.
EnglishMostly it'll be swinging a spade and setting out sprinklers, just like last year.
Nagyobbrészt áskálni fogok, és beállítom a locsolókat, mint tavaly nyáron.
EnglishThey might need an affidavit from me setting out the facts as I remember them.
Szükség lenne egy nyilatkozatra, melyben leírom, hogy szerintem mi történt.
EnglishIndeed, Russia has shown an interest in setting up a joint political committee.
Valóban, Oroszország érdeklődést mutatott egy közös politikai bizottság létrehozására.
EnglishWhat time scale are we setting for the accession of Ukraine to the European Union?
Milyen időtartamot határozunk meg Ukrajna uniós csatlakozása tekintetében?
EnglishWe do not represent our voters in the very important agenda-setting function.
Nem képviseljük választóinkat egy nagyon fontos, a napirendet meghatározó funkcióban.
EnglishEnter your name here, as it appears in the Pilot's quot;Ownerquot; setting.
Adja meg azt a nevet, amely a Pilot quot;Tulajdonosquot; mezőjében szerepel.
EnglishThe thought of working for Jonathan Lake in this opulent setting makes me dizzy.
Beleszédülök a gondolatba, hogy Jonathan Lake-nél dolgozhatom ebben a pazar környezetben.