EN

seven {numeral}

volume_up
seven
That's seven suits, seven serious and forbidding faces glowering at the jury pool.
Hét feszesre szabott öltöny, hét komor, fenyegető tekintet mered az esküdtekre.
Seven hours, seven hours to go, seven hours of knotted stomach muscles and ragged nerve ends.
Hét óra, hét óra van még hátra, hét óra görcsbe rándult gyomorral és zilált idegekkel.
And the seven angels who had the seven trumpets prepared themselves to sound the trumpet.
A hét angyal pedig, akinél a hét harsona volt, felkészült, hogy megfújja a harsonát.
seven
Positive identification, Air Canada Seven-Six-Seven Echo Romeo, in- bound at indicated course and speed.''
Azonosítottuk, Air Canada Hetes-Hatos-Hetes Echo Romeo, a jelzett irányból és sebességgel.
- Have them put the torpedo... back in tube seven and start the drill again.
- Rakassa vissza a rakétát... a hetes kilövőállásba és kezdjék újra a gyakorlatot.
Dragon, this is Seven, the skipper aboard Wenshan, Captain Han, radioed back to Admiral Yin.
Sárkány, itt Hetes jelentett rádión a Vensan fedélzetéről Han kapitány.

Context sentences for "seven" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishMancuso looked at the coffee in his cup and figured it for six or seven degrees.
Mancuso a kávéjára pillantott a csészében és a dőlést hat-hét foknyira becsülte.
EnglishOur asthma hospitalization rate is seven times higher than the national average.
A kórházi kezelésre szoruló asztmás esetek száma hétszerese a nemzeti átlagnak.
EnglishHer husband had a penis seven and a half inches long and two inches in diameter.
A férje hímvesszője tizenkilenc centiméter hosszú és öt centiméter átmérőjű volt.
EnglishEAGLE Seven to Zebra, over, the AWACS senior controller radioed back to Zhigansk.
Sas-7 Zebrának, vége rádiózott vissza az AWACS rangidős irányítója Zsiganszknak.
EnglishJust remember, a police boat can get from the station to our position in seven.
Csak ne felejtsd el, hogy egy rendőrcsónak az állomástól idáig 7 perc alatt elér.
EnglishOver twelve thousand seven hundred children already, either decanted or in embryo.
Máris 12 700 gyermeket nyertünk belőle, lefejtett, illetve embrionális formában.
EnglishWhen the Ellcrys spoke with me, she told me that seven had been chosen to serve.
Amikor az Ellcrys szólt velem, elmondta, hogy heten hívattak el a szolgálatra.
Englishthe existence of the current seven groups causes no real problems of efficiency;
jelenleg a hét képviselőcsoport léte nem okoz számottevő hatékonysági problémákat;
EnglishNo, Captain Rob's seven feet tall, wears an eye-patch, - got a hook for a hand.
Nem, Rob kapitány hét láb magas, és egy monoklit visel, egy kampót a keze helyén.
EnglishElectric flambeaux stood at ten-foot intervals at a height of about seven feet.
Villany falikarok helyezkedtek el háromméterenként, úgy két méter magasságban.
EnglishSeven are now dead... and nobody knows how many more are dying... or how fast.
Heten már meghaltak... és senki nem tudja hányan fognak még... és milyen gyorsan.
EnglishAnd he answered, No, General, I dont hear any crickets or seven year locusts.
Õ meg azt felelte: Nem, tábornok uram, nem hallok semmiféle tücsköt, sem sáskát.
EnglishThat's seven suits, seven serious and forbidding faces glowering at the jury pool.
Hét feszesre szabott öltöny, hét komor, fenyegető tekintet mered az esküdtekre.
EnglishWe'd had near perfect weather for seven months; surely it was time for a change.
Majd' hét hónapon át olyan időnk volt, hogy álmodni se lehetett volna jobbat.
EnglishShe's a regular, in here nearly every night, shows up around seven, seven-thirty.
Igen, ó is törzsvendég, csaknem minden este itt van; hét, fél nyolc körül érkezik.
EnglishElement seven, comply immediately with instructions, came the voice once again.
- Element Seven, azonnal teljesítse a parancsot -érkezett a rádióból a válasz.
EnglishCrystal Palace, we call that test a failure at fifty-seven seconds after launch.
Kristálypalota, az indítás után ötvenhét másodperccel az indítás meghiúsult.
EnglishThirty-five, thirty-six, thirty-seven, thirty-eight, and behind his chair again.
Harmincöt, harminchat, harminchét, harmincnyolc, és megint a széke mögé ért.
EnglishWilma jerzyck's shift at Hemphill's Market ended when the store closed at seven.
Wilma Jerzyck munkaideje az üzletzárással járt le hétkor Hemphill ABC-jében.
EnglishBy faith the walls of Jericho fell down, by the going round them seven days.
A hit erejéből omlottak le Jerikó falai, azután, hogy hét napon át körüljárták.

Synonyms (English) for "seven":

seven