"seventeen" translation into Hungarian

EN

"seventeen" in Hungarian

EN

seventeen {numeral}

volume_up
seventeen
Vice Admiral Pellaeon's seventeen Star Destroyers were nowhere to be seen.
Pellaeon segédadmirális tizenhét csillagrombolója nyomtalanul eltűnt.
'I think there must be at least seventeen cents there in the night-table,' he said.
Az éjjeliszekrényből pedig biztosan összekaparhatunk legalább tizenhét centet mondta.
They were a thousand miles and seventeen decades from that event.
Több ezer mérföldre és tizenhét évtizednyire volt az akkor történtektől.

Context sentences for "seventeen" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSeventeen years after the massacre, hundreds of bodies have yet to be identified.
Tizenhét évvel a vérontás után még mindig holttestek százai várnak azonosításra.
EnglishIt was when he was seventeen that his father died, leaving about two hundred pounds.
Tizenhét éves volt, amikor meghalt az édesapja, kétszáz fontot hagyva maga után.
EnglishSo what's it like to spend nearly seventeen hours straight in a stealth bomber?
Igaz is, milyen érzés majdnem tizenhét órát tölteni egy lopakodó bombázóban?
EnglishAnd very close to us is the face of a beautiful girl, maybe sixteen or seventeen.
És hozzánk egész közel egy gyönyörű lány arca, talán tizenhat vagy tizenhét éves lehet.
English'I think there must be at least seventeen cents there in the night-table,' he said.
Az éjjeliszekrényből pedig biztosan összekaparhatunk legalább tizenhét centet mondta.
EnglishFrank Ubriaco was there with his lovely new wife Marilyn, who is only seventeen.
Frank Ubriaco is ott volt bájos új feleségével, Marylinnel, aki mindössze tizenhét éves.
English'Add the seventeen and the four, and the total is one hundred and thirty-six.
Ha hozzáadjuk a tizenhetet meg a négyet, a jelenlévők száma százharminchat.
EnglishWell, Sir, it took me seventeen years to locate that bird, but I did it.
Tizenhét évembe került, uram, hogy megállapítsam a madár hollétét, de sikerült.
EnglishThree hours, seventeen minutes, sir; three hours thirty-nine minutes to orbit point.
Három óra, tizenhét perc, uram; három óra harminckilenc perc a pályapontig.
EnglishWith Charlotte and Asheville out of the game, we have a total of seventeen.
Most, hogy a Charlotte és az Asheville kiesett, nekünk összesen tizenhét hajónk van.
English'You were twenty,' Dylan said, 'Emily just seventeen, when the girl came along.'
Maga húszéves volt - kezdte Dylan - Emily pedig csak tizenhét, amikor becsúszott a kisbaba.
EnglishWork, play–at sixty our powers and tastes are what they were at seventeen.
Munka, játék hatvanéves korunkban képességeink és ízlésünk ugyanolyan, mint tizenhét évesen.
EnglishSeventeen Member States were given the possibility but only three have done so.
Tizenhét tagállam kapta meg a lehetőséget, de csak hárman éltek vele.
EnglishIt was as though a seventeen-year-old had been withered and bleached by a blast of heat.
Mintha egy tizenhét esztendőst egy hirtelen hőhullám fonnyasztott-fakított volna el.
EnglishThis time, the thin merchant rolled a seventeen, and snorted with disgust.
Ezúttal a sovány kereskedő tizenhetet dobott, és utálkozva felhorkantott.
EnglishIn three weeks I moved almost seventeen thousand light-years toward the Core.
Három hét alatt csaknem tizenhétezer fényévet haladtam a mag irányába.
EnglishShe was Merrick who owned seventeen pairs of shoes, and changed them three times a day.
Az a Merrick volt, aki naponta háromszor váltott cipőt, és tizenhét pár lábbelije volt.
EnglishYou know, I've been in this cage for about three years five months and seventeen days...
Tudjátok, én már 3 éve, 5 hónapja és 17 napja vagyok ebben a ketrecben...
EnglishThe Chubb mortise has a total of seventeen thousand computations and permutations.
A Chubb zárnál összesen 17 000 kombináció és permutáció lehetséges.
EnglishHis face had scarcely conceded the seventeen years since last they'd met.
Arca alig változott az elmúlt tizenhét év alatt, amióta nem találkoztak.

Synonyms (English) for "seventeen":

seventeen
English