EN

severance {noun}

volume_up

Context sentences for "severance" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

English[Sighs] Look, I cut you a hefty severance check, and you can pick it up on the way to the cashier's.
Nézd haver, irok neked egy izmos végkielégítő csekket.. amit fölvehetsz a kasszánál.
EnglishThis matter was resolved... when I received your canceled severance check.
Ezt az ügyet lezártuk, amikor betette a számlájára a pénzt.
EnglishA 98% special tax on severance payments with retroactive effect.
98%-os különadó a végkielégítésekre visszamenőleges hatállyal.
EnglishThey have not received salaries or compensation for leave not taken or the severance pay owed them.
Nem kaptak fizetést vagy ellentételezést a fel nem használt szabadnapokért illetve végkielégítést.
EnglishWell... he began, there was one of our team who observed that in the process of severance there was a release of energy.
Hát kezdte , kutatócsoportunk egyik tagja észrevette, hogy elválasztáskor energia szabadul fel.
English- either to the severance grant provided for in Article 39 calculated on the basis of the actual length of service,
- vagy a 39. cikkben előírt végkielégítésre, amelyet a tényleges szolgálati idő alapján számítanak ki,
EnglishOf course, I will see to a suitable severance.
Természetesen megfelelő útravalót biztosítok a számodra.
English''Enclosed please find two weeks' severance.
EnglishWithout even the courtesy of a severance pop.
EnglishAs far as I was concerned, I had only one job, so I disbanded my company, giving my employees a generous severance package.
Ami engem illetett, csak egy dolgom volt, ezért feloszlattam a cégem, bőkezű végkielégítést adtam az alkalmazottaimnak.
EnglishHis coin purse, which was filled with the hundred or so platinum suns Tamlin had insisted he take as severance, he stuffed into an inner pocket of his vest.
Felkapta a száz platinaérmétől duzzadó szütyőt, amelyet Tamlintól kapott, és mellénye belső zsebébe csúsztatta.
EnglishPlease take note at the appropriate time and through the appropriate channels that ample funds have been deposited in your accounts to cover severance expenses.
Tájékoztatjuk önöket, hogy a megfelelő időben és a megfelelő csatornákon át hozzájuthatnak a számlájukon elhelyezett jelentős összegű végkielégítéshez.
EnglishJust what sort of severance package is management prepared to offer me, considering the information I have about our editorial director... buying pussy with company money?
A főnökség milyen végkielégítést szándékozik adni nekem... tekintve információimat arról, hogy a főszerkesztő... cégpénzen vett magának puncit?
EnglishThe feeling of severance, the feeling of pure lonesome emptiness around me was shocking and awful, and it was as if someone had taken all my clothes from me and left me in a desert place.
Olyan megrendítő és félelmetes volt az elszakadás, a magány, az üresség, mintha valaki elrabolta volna a ruháimat, majd otthagyott volna egy kihalt helyen.
EnglishIt is not about human error on the part of those managers who are now being put out to grass with severance packages worth 100 to 200 million dollars; no, it is the result of a structural defect.
Nem a 100-200 millió dolláros végkielégítési csomaggal elbocsátott igazgatóknak az emberi hibájáról van szó, nem, ez strukturális hiányosság eredménye.
EnglishThe new feature, following the severance of the link between production volumes and aid, is that this compliance with the law is now the basis for the payment of premiums.
Az új vonás, a termelési volumen és a támogatás közötti kapcsolat felbontását követően az, hogy most a jogszabályoknak való megfelelés a jövedelemtámogatás fizetésének alapja.
EnglishIt stressed that the real performance of company directors should be reflected in their remuneration, including severance payments and everything relating to golden parachutes.
A Tanács hangsúlyozta, hogy a vállalatigazgatók valódi teljesítményének tükröződnie kell a javadalmazásukban, beleértve a végkielégítést és minden ahhoz kapcsolódó dolgot is.
EnglishHe was known more for his employee-severance policies than for the way he'd turned around a mill, which had been tottering on the brink of ruination when he’d bought it for a song, back in '02.
Sokkal nevezetesebb volt munkaadói könyörtelenségéről, mint arról, hogy egy összeomlás szélén tántorgó fűrészmalmot megmentett a bukástól, mikor 1902-ben pár fityingért megvette.