"sexual" translation into Hungarian

EN

"sexual" in Hungarian

EN

sexual {adjective}

volume_up
sexual (also: amatory, erotic)
Sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography (
A gyermekek szexuális zaklatása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelem (
Destroying property, arson... sexual assault with a concrete dildo?!
Magántulajdon elpusztítása, gyújtogatás... szexuális zaklatás egy betonpénisszel?!
Even your sexual organs get more blood flow, so you increase sexual potency.
Még a szexuális szerveink is jobb vérellátásúak lesznek, növelve ezzel a szexuális potenciát.
There should be no tolerance for the sexual violence against girls and women.
Nem tolerálhatjuk a lányok és az asszonyok elleni nemi erőszakot.
But it is changing the equation of what's rational in sexual decision-making.
Ez azonban átértékeli, hogy mi racionális a nemi élettel kapcsolatos döntéshozatalban.
For instance, he had been reading articles and books on sexual intercourse recently.
Az utóbbi időben például a nemi közösülésről szóló cikkeket és könyveket olvasott.

Synonyms (English) for "sexual":

sexual
English

Context sentences for "sexual" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBradford, I refuse to hear any more of these sexual accusations, Mrs.
Bradford, nem vagyok hajlandó újból meghallgatni ezt a vádat! csattant fel Mrs. Page.
EnglishWith the way men are, women could initiate the sexual battle... whenever they wanted.
A férfiak életében egy nő beavatkozhat a nagy szexcsatába... amikor csak akar.
EnglishCorbell scratched T'teeruf's back while she was in sexual congress with the other man.
Corbell T'teeruf hátát simogatta, miközben az egy másik férfival szeretkezett.
EnglishDo I correctly assume that there was some sexual stimulation effect on all of you?
Helyesen következtetek rá, hogy nemileg serkentőleg hatott valamennyiükre?
English'Sexual impropriety, and possibly using Agency personnel to settle personal scores.'
- Házasságtörés, és az ügynökség alkalmazottainak személyes célokra való alkalmazása.
EnglishShe cursed herself for letting her judgment be clouded by sexual arrogance.
Átkozta magát, mert engedte, hogy női hiúsága megzavarja a tisztánlátását.
EnglishUN language is less specific but would also cover sexual orientation.
A másik lehetőség pedig az, hogy esetleg kevésbé konkrét nyelvezetet használunk.
EnglishLike a sexual sorceress, Cynthia had several men under her spell.
Mint az a szexboszorka, Cynthia, aki nem egy férfit tart a bűvigéje alatt fogva.
EnglishIt was customary for him to communicate by means of snuffles after sexual intercourse.
Rendes szokása volt, hogy közösülés után szusszanásokkal kommunikált.
EnglishThis was not just a liberated woman exercising her right to be the sexual aggressor.
Ez nem egyszerűen egy felszabadult nő volt, aki élt a jogával, hogy ő lehessen a kezdeményező.
English(And that was where she got her famous title: A Sexual Suspect, the autobiography of Jenny Fields.)
(Életrajzának messzi hangzó címét is ebből a passzusból merítette: A kétes nem.)
EnglishShe was so sick of A Sexual Suspect that she couldn't even proofread it one more time.
A ketes nem-mel annyira torkig volt, hogy még egyszer semmi pénzért végig nem javította volna.
EnglishYou may have as many people of whatever sexual mix as you like, for as long as you desire.'
Annyi ember lehet a magáé, amennyit csak akar, amilyen neműt csak akar, amíg csak kívánja.
EnglishTo be sure, he himself wasn't so romantic as to dream of pure sexual relations.
Szerencsére azonban nem mindig van az ember életveszélyben.
EnglishIt was the lust chapter of A Sexual Suspect that especially embarrassed Garp.
A kétes nem-nek leginkább A kéj című fejezete zavarta Garpot.
EnglishMachti seemed the type of person who might wonder about other people's sexual arrangements.
Ms. Machti olyan embernek tűnt, akit érdekelhetnek mások szerelmi ügyei.
EnglishAccording to you, I'm a vicious, perverted sexual failure.
Az ön írása szerint, én egy szerencsétlen szexuálisan aberrált szörnyeteg vagyok.
EnglishHe vaguely sensed that there were two kinds of sexual desire.
Sem a férfit, sem a nőt nem lehet csupán valamely teória révén meghódítani.
EnglishIn his view, tenderness had no place in a sexual relationship.
Victor nézőpontja szerint a szerelmi együttlétben semmi keresnivalója a gyöngédségnek.
EnglishIf I remember correctly, it's titled Bore-gasm: Study of the Nineties' Male Sexual Prowess.
Ha jól vágom, a címe: "(F)Élvezet -- Napjaink Férfi Szexbajnokai".