"sexually" translation into Hungarian

EN

"sexually" in Hungarian

EN

sexually {adverb}

volume_up
sexually
Pilkington, at Mombasa, had produced individuals who were sexually mature at four and full-grown at six and a half.
Pilkington Mombasában olyan egyedeket állított elő, akik négyéves korukban nemileg érettek voltak, teljesen kifejlettek hat és fél évesen.
There is also a risk that women will be sexually exploited in prison.
Annak a kockázta is fennáll, hogy a nők szexuálisan kizsákmányoltakká válnak a börtönben.
But the moment you fall in love, you become extremely sexually possessive of them.
De abban a pillanatban, hogy szerelmesek lesznek, szexuálisan hihetetlen mód szeretnék őt birtokolni.
Katie Markum was not sexually abused, see?
Katie Markumot szexuálisan nem bántották, világos?

Synonyms (English) for "sexual":

sexual
English

Context sentences for "sexually" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHis client was sexually involved with several of her bosses at Great Benefit.
Ügyfelének több főnökével is viszonya volt, míg a Great Benefitnél dolgozott.
EnglishI had felt the highly developed physical sensations that come to fulfillment when humans sexually mate!
Megismertem az érzékeknek azt az áttüzesedését, amely a párzást kíséri!
EnglishHe be- came sexually excited even before the house lights went down.
Még el sem oltják a villanyt, Don már izgalomba jön.
EnglishSexually active, but a lot of their Polit­buro members are.
Lehetséges, hogy ez valami kulturális izé?
EnglishWinston Niles Rumfoord was something else again morally, spatially, socially, sexually, and electrically.
Winston Niles Rumfoord azonban már egészen máserkölcsi, térbeli, társadalmi, nembéli és elektromos tekintetben egyaránt.
EnglishI like longer-looking peopleI mean, sexually.
- Én a szálasabbakhoz vonzódok, ha nem haragszol.
EnglishMaybe she'd been sexually abused in her youth.
Lehet, hogy bántalmazták fiatalabb korában.
EnglishA man of twenty is sexually aroused by a thought.
A húszéves férfit gondolatok izgatják.
English"Research described a woman with Capgras syndrome who complained about her poorly endowed and sexually inadequate lover."
"A kutatás leírt egy Capgras-szindrómás nőt, aki panaszkodott szerény férfiassággal rendelkező, alkalmatlan szeretőjére."
EnglishSexually unattractive people leave us cold.
EnglishI'm not sexually attractive, am I?
EnglishThere are indications that mortality and morbidity rates in clones after birth are higher than in sexually-reproduced animals.
Vannak arra utaló jelek, hogy a klónok megbetegedési aránya és a halandósága megszületésük után magasabb, mint az ivarosan szaporított állatok esetében.
EnglishTrevagg could tell from the man's temperature and the vibration of his pulses, even at this distance, that he found her no more sexually stimulating than he'd have found a Jawa.
Trevagg a férfi testhőmérsékletéből és a pulzusa vibrálásából látta, hogy Balu körülbelül annyira találja vonzónak Éjliliomot, mint egy banthát.
EnglishShe was so grateful, for one thing, that Bensenhaverwas an old man, clearly in his sixtieslike an uncle to her, or even more sexually remote: a grandfather.
Mindenekelőtt azért volt hálás neki, hogy idős ember - benne járt a hatvanban nyilvánvalóan -, s hogy úgy viselkedik, akár a nagybátyja, vagy még annál is öregesebben.