"shabbily" translation into Hungarian

EN

"shabbily" in Hungarian

EN

shabbily {adverb}

volume_up
shabbily
volume_up
becstelenül {adv.}

Context sentences for "shabbily" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn summary, what I mean is I felt guilty for how shabbily I'd treated Goblin.
Röviden azzal foglalnám össze, hogy lelkifurdalásom volt, amiért olyan pocsékul bántam Lidérccel.
EnglishHe was shabbily dressed, and carried in his hand a sheaf of leaflets.
Kopott ruhában volt és néhány nyomtatványt szorongatott a kezében.
EnglishHe was shabbily dressed, and his wispy grey hair stuck out in all directions.
Öltözéke meglehetősen szegényes és kopott volt, vékony szálú, szürke haja kócosan meredezett minden irányba.
EnglishHe was shabbily dressed, and his head wobbled on his neck.
Rongyos öltözéket viselt, és a feje bizonytalanul ingadozott a nyakán.
EnglishMr Carter wouldn't have treated me so shabbily, said Tuppence.
zés érne annyit manapság, mint a mi időnkben.
EnglishAnd you needn't think I was treating them shabbily.
Nem kell azt gondolnia, hogy kibabráltam velük.
EnglishIt was a small room, rather untidy, shabbily furnished but here and there it displayed some bright spot of colour or some unusual object.
Nem nagy szoba volt, kissé rendetlen és rosszul bútorozott, itt-ott azonban szembetűnt valami színesebb vagy csillogóbb tárgy is.
EnglishThere were ten times that number of derelicts crowding the back alleys and parks, of all ages and sizes, and all shabbily dressed.
Moszkva utcáin vagy tízszer annyi nyomorult csavargott a sikátorokban és parkokban, mind göncökbe burkolódzott, mindenféle korú és termetű ember.
EnglishI have believed for years that South Africa has been shabbily treated by the Western powers, that it was both wrong and stupid to exclude her from access to NATOs contingency planning.
Évek óta hiszem, hogy a nyugati hatalmak rosszul bántak Dél-Afrikával, hogy helytelen és ostoba dolog volt kizárni abból, hogy hozzáférhessen a NATO stratégiai terveihez.
EnglishThe Earthlings who labored to lash timbers and planks together were pitiful-looking creatures, shabbily dressed and painfully thin, as if they survived on little more than murky air.
A deszkákat és palánkokat egymáshoz erősítő földlakók szánalmas teremtmények voltak, rongyosak, és olyan fájdalmasan véznák, mintha jobbára a sűrű, szennyezett levegőn élnének.