"shack" translation into Hungarian

EN

"shack" in Hungarian

EN shack
volume_up
{noun}

shack (also: hovel, hut, lodge, shanty)
Nobody builds there; not so much as a shack.
Senki sem építkezik oda, egy magányos kunyhó sincs sehol.
She spoke over her shoulder into the shack's interior, and moved aside to let another woman take her place in the doorway.
Az asszony a válla fölött beszólt a kunyhó belsejébe és oldalra lépett, hogy egy másik asszony ki tudjon jönni.
shack
volume_up
kaliba {noun}

Synonyms (English) for "shack":

shack

Context sentences for "shack" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPoke Barnett has to go out to a shack in the desert twice a year to meditate.
Poke Barnett például kétszer egy évben elvonul egy sivatagi kalyibába meditálni.
EnglishI expect we'll find out soon enough, he said as he opened the door to the shack.
- Gondolom hamarosan megtudjuk -válaszolta, és kinyitotta a barakk ajtaját.
EnglishOur little firm splurged and purchased a forty-dollar recorder from Radio Shack.
Kirúgtunk a hámból, és vettünk egy negyvendolláros magnót a Radio Shacktől.
EnglishBehind the window of the board shack one end of a counter was piled with dusty folders.
A deszkakaliba ablaka mögött a pult egyik vége tele volt poros prospektusokkal.
EnglishAnyway, they moved into an empty shack that night, Dwayne's stepfather went on.
Mindenesetre éjszakára beköltöztek egy üresen álló kunyhóba folytatta Dwayne mostohaapja.
EnglishA guard shack stood to the right of the road, from which the gate was controlled.
Az őrbódé az út jobb oldalán állt, innen nyitották és csukták a kaput.
EnglishThe first salvo of four blew up the guard shack and its two sleepy guards.
Az első négyes sortűz a levegőbe repítette az őrbódét és a két álmos őrt.
EnglishFour horses and a two-wheeled cart were tethered to the slump-sided shack.
Négy ló és egy kétkerekű kordé volt kikötve a beroskadt oldalú kalibához.
EnglishHe waved to them and the four joined up a few yards short of the briefing shack.
Intett nekik, és most már négyesben mentek az eligazító barakkhoz.
EnglishYou can probably make this yourself for about five dollars with a quick trip to the Radio Shack.
Ezt talán öt dolláról ki lehet hozni egy a műszaki boltban tett gyors kitérővel.
EnglishHe'd gotten lunch at Cluck-Cluck Tonite, the chicken shack out on Route 119.
A Csipi Csibe nevű grillcsirke-falatozóban evett kinn a 119-es úton.
EnglishHe ordered pancakes and used his new Radio Shack cell phone to find his way around town.
Palacsintát rendelt, és új mobilja segítségével megtudta, amit akart.
EnglishMake sure they have fresh coffee at the guard shack, and don't drink it all.
A fiatal tiszt szalutált, bekászálódott az ülésre, és elhajtott.
EnglishI was in line at Radio Shack to buy one of the first Model 100's.
Sorbanálltam az üzletben, hogy megvegyem az egyik első Model 100-at.
EnglishMaybe the squat red dog from the shack was urging them on from behind.
Jó félméteres szárat hagyva a kötél ollós végének, elkezdte pörgetni teljes erővel a feje felett.
EnglishThe shack certainly was flimsy enough to take apart by hand.
A viskó persze olyan gyatra építmény volt. hogy akár puszta kézzel szétszedhették volna.
EnglishThe small gateman's shack stood empty and overgrown, the iron gate unlocked and rusted.
A növényzet már teljesen benőtte, az ajtaja tárva-nyitva himbálózott, a vaselemek rég elrozsdásodtak.
EnglishSuddenly the door to the briefing shack was thrown open and Lieutenant Harold Briggs hurried into the room.
Hirtelen kivágódott az ajtó, és Harold Briggs hadnagy robbant be a szobába.
EnglishDeke was padlocking the door of the dynamite shack, and when he turned to Alan, his face was long and unhappy.
Deke éppen a dinamitraktár ajtaját zárta, és megnyúlt képpel fordult Alanhez.
EnglishShe arrived at sundown at the shack where he was living alone.
Mary Kathleen napszálltakor érkezett meg a kalyibába, amelyben magányosan élt Kenneth Whistler.