EN shade
volume_up
{noun}

shade (also: bell)
shade (also: blind, blinds)
volume_up
roló {noun}
shade (also: blind curtain)
shade (also: blur, cloud, gloom, gloominess)
For a moment Poirot was dazzled, coming in from the shade outside.
Poirot szeme egy pillanatra elkáprázott a kinti homály után.
shade (also: cast, dye, nuance, tinge)
It was a shade of greenish burnt orange called Hungarian Rhapsody.
Zöldbe hajló, fáradtnarancs árnyalat volt, úgy hívták, Magyar rapszódia.
Chipped nail polish, but what a gorgeous shade of crape myr-tle purple.
A lakkja már lepattogzott, de micsoda isteni ökörvérszínű árnyalat!
She had never worn her hair up like that, but even its shade of black-blue was the same.
A haját sosem viselte így, de a hollófekete árnyalat stimmelt.
shade (also: cast, dye, hue, tincture)
shade (also: cast shadow, cloud, shadow, umbrage)
They found little shade along the way to relieve them from the heat.
Szinte alig volt árnyék, ahová elbújhattak volna a forróság elől.
The Shade is an efficient killer, but he does not pause to think.
Az Árnyék gyakorlott gyilkos, de nem áll meg gondolkodni.
Can we go somewhere else, preferably with some shade and maybe a Coke?
Nem mehetnénk inkább olyan helyre, ahol árnyék, de legalább kóla is van?
shade (also: complexion, tincture, tinge)
shade (also: ghost, mind, morale, psyche)
He felt that Kether was a spirit, the shade of some being who had lived far in the past, or perhaps a representation of all his past lives.
Úgy érezte, Kether egy szellem, olyan valakinek az árnyéka, aki a régmúltban élt, vagy talán egész elmúlt életeinek megtestesülése.
shade (also: lampshade)
shade (also: phantasm, shadow, simulacrum)
volume_up
árny {noun}
Az árny hirtelen nyugtalansággal megremegett.
Ez az árny most megvizsgál, rabszolga.
Egy árny! hüledezett.
Beetle made some noises during all this, but I had the shades down.
Bogár szortyogott közben valamit, de nálam lent volt a redőny.
The green shades over the lower windows of the house were two thirds down and full of cracks.
A földszinti ablakokon zöld redőny volt látható, vagy háromnegyedrészt leengedve, tele repedésekkel.
The pleated shades hung slack over the windows.
A redőny ernyedten lógott az ablak előtt.
shade
shade

Context sentences for "shade" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOn a bed, in the shade of the fig tree, Thais lay quite white, her arms crossed.
Thaisz ágyon feküdt a fügefa árnyékában, egészen fehéren, karját keresztbe fonva.
EnglishThe shade of the trees would have prevented the trunk from becoming lethally hot.
A fák árnyéka elejét vette volna, hogy a csomagtartó halálosan felforrósodjon.
EnglishHer eyes were the same shade of green as Laura's but deeply set like Dylan's.
A szeme ugyanolyan árnyalatú zöld volt, mint Lauráé, de mélyen ülő, mint Dylané.
EnglishDing kicked his weapon loose, but by that time 4's shade had stopped moving.
Ding odébb rúgta a fegyvert tőle, de addigra a 4-es rossz fiú nem mozgott többé.
EnglishShimrod threw himself to the side and huddled into black shade under a jut of rock.
Shimrod oldalt vetette magát, és meghúzódott egy kiugró szikladarab árnyékában.
EnglishShe added with a shade of resentment, And Jeff's always seemed so fond of Peter.
Kis szemrehányással folytatta: Mindig úgy látszott, hogy Jeff nagyon szereti Petert.
EnglishIn other respects, Mr Pieper's report contains a great deal of light and shade.
Más tekintetben Pieper úr jelentése sok világos és kevésbé világos elemet tartalmaz.
EnglishMisery's eyes, that gorgeously delicate shade of cornflower blue, had fluttered open.
Tortúra szeme, ez a csodálatosan gyengéd, búzavirágkék szempár, lassan kinyílt.
EnglishLunch was cold biscuits and ham, eaten hurriedly in the shade of the cotton trailer.
Ebédre hideg lángost és sonkát ettünk a gyapotszállító tréler árnyékába heveredve.
EnglishI sat down in the shade of one tree and inspected the place with the glasses.
Leültem az egyik fa árnyékában, és a távcsövön keresztül megvizsgáltam a helyszínt.
EnglishHe must have been unconscious for some time as the sky was the palid shade of evening.
Egy ideig eszméletlen lehetett, mivel az ég az este szürke árnyalatait mutatta.
EnglishWITCH WORLD 281 Afire to every shade of her voice, Simon's smile became grim.
Simon mosolya elkomorult, ahogy a nő hangjának árnyalatai lángra gyújtották.
EnglishI rolled out from under the plane and rested for a while in the shade of the wings.
- Kigurultam a gép alól, és egy pillanatra elnyújtóztam a szárny árnyékában.
EnglishHe could see the Shade Tree Vineyards to the north, farther up in the hills.
Jól látta az Árnyas Fa borászati üzem épületét észak felé, feljebb a dombok között.
EnglishSurely there was someone on the side porch, in the deep shade, watching him.
Biztosan állni fog valaki az oldaltornácon, és őt figyeli a sötét árnyékból.
EnglishThe sun already felt hot on her head and shoulders ... she'd best get into the shade.
A napfény melegét érezte fején és vállain... legjobb, ha bevonul az árnyékba.
EnglishKeep thy beauty under a shade - O Dispenser of Delights,' and he was gone.
Tartsd véka alatt szépségedet, oh, gyönyörűség osztogatója! - és ezzel elvágtatott.
EnglishThe death of Polyxena was resolved on, and the appeased shade of Achilles vanished.
Elhatározták tehát Polüxéna halálát, és Akhilleusz megbékélt árnya eltűnt.
EnglishIt was not a proper greeting, even if we did look a shade disreputable.
Nem volt valami udvarias fogadtatás, még ha kissé visszataszítóan néztünk is ki.
EnglishI found a thick, grassy spot in the shade near his mattress, and stretched out.
Kerestem egy árnyékos helyet a matrac közelében, és leheveredtem a fűre.