"shaggy" translation into Hungarian

EN

"shaggy" in Hungarian

EN

shaggy {adjective}

volume_up
The squat, shaggy, hopeful creatures were so ugly they were beautiful.
A zömök, bozontos, reménykedő teremtmények már-már szépek voltak rútságukban.
Elephant shrugged his shaggy eyebrows and went back to his telescope.
Elefánt megvonta bozontos szemöldökét, és visszament a teleszkópjához.
The shaggy dog padding fuddled through cornfields had returned.
Megint visszatért a gabonaföldeken zavartan kószáló bozontos szőrű kutya.
shaggy (also: matted)

Context sentences for "shaggy" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe walked off, ignoring the shouts and questions from the pack of shaggy dogs.
Ezzel távozott, ügyet sem vetett az utána loholó sisera-had záporozó kérdéseire.
EnglishHis dark hair was shaggy and unkempt, his broad face shaded by a three-day beard.
Sötét haja csapzott és bozontos volt, széles arcát háromnapos szakáll árnyékolta.
EnglishIt's shaggy right enough, but they say it's squat, and its limbs are all twisted.'
Igen, elég szőrös és bozontos volt, de inkább zömök, és a lábai göcsörtösek.
EnglishLook how the Saxon knights are all bearded-why do they want to look shaggy like dogs?
- Nézd, az összes szász lovag szakállas - miért akarnak loncsos kutyának látszani?
EnglishConifers grew there as well, shaggy, hoary, and ancient, but the hardwoods dominated.
Bőven lehetett látni kusza, fakó, vén fenyőket is, de a lombhullató fák uralkodtak.
EnglishTheir eyes gleamed madly in their shaggy faces, and their laughter was like drums.
A kövér polgármester mozdulatlanul állt, és elkapta a lovasok vezetőjének pillantását.
EnglishIt would have to grow for at least another month before it would be shaggy enough.
Még legalább egy-két hónapig kell növesztenie, hogy elég bozontos legyen.
EnglishShe murmured briefly to herself and then reached up to touch his shaggy brow.
Halkan elmormolt néhány szót, majd a férfi homlokához érintette a kezét.
EnglishUp the road came two mounted men, followed by a wagon drawn by a pair of shaggy farm-horses.
Az úton két lovas közeledett, nyomukban egy szekérrel, amit két lomha ló húzott.
EnglishThe squat, shaggy, hopeful creatures were so ugly they were beautiful.
A zömök, bozontos, reménykedő teremtmények már-már szépek voltak rútságukban.
EnglishMael, shaggy and unkempt as always, had taken the chair to Khayman's left.
Mael, aki szokása szerint most is bozontos és rendetlen volt, Haiman baljára telepedett.
EnglishA man in his twenties, it was, with shoulder-length shaggy hair, but fine tailored clothes.
A húszas éveiben járt, a haja kócosán omlott a vállára, de jól szabott ruhát viselt.
EnglishThe desk sergeant lifted his shaggy head and gave us both a long stare.
Az ügyeletes őrmester felemelte bozontos fejét, és hosszan ránk bámult.
EnglishAt his feet, Drifter lifted his shaggy head and sniffed the wind.
Az öregember lábánál Himpellér fölemelte bozontos fejét, és beleszimatolt a szélbe.
EnglishElephant shrugged his shaggy eyebrows and went back to his telescope.
Elefánt megvonta bozontos szemöldökét, és visszament a teleszkópjához.
EnglishDown the trail trudged Hebel, the shaggy form of Drifter close at his heels.
Az ösvényen Hebel baktatott, sarkában a bozontos Himpellérrel.
EnglishThe boys on the neck stood in a pool of their own shadow, diminished to shaggy heads.
A földnyelven álló csoport saját árnyéka medencéjében állt, csak borzas fejük látszott ki belőle.
EnglishThe shaggy dog padding fuddled through cornfields had returned.
Megint visszatért a gabonaföldeken zavartan kószáló bozontos szőrű kutya.
EnglishAbout twenty-five perhaps was this man; his shaggy hair was clean.
Úgy huszonöt körül járhatott ez a férfi; a haja kócos volt, de tiszta.
EnglishIts great head of shaggy black hair poured down like thick smoke over its shoulders.
A kusza hajzat sűrű füstként örvénylett a válla felett.

Synonyms (English) for "shaggy":

shaggy