"shallow water" translation into Hungarian

EN

"shallow water" in Hungarian

EN

shallow water {noun}

volume_up
shallow water (also: white water)
They hadn't perished in shallow water, he now understood.
Nem a sekély víz okozta vesztüket, értette végre meg.
A sekély víz vörösen csillogott.
As for marine resources, most Polynesian islands are surrounded by shallow water and reefs, and many also encompass lagoons.
Ami a tengerek gazdagságát illeti, a legtöbb polinéz szigetet sekély víz és zátonyok veszik körül, amelyek sok helyen lagúnákat zárnak közre.

Context sentences for "shallow water" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAs we neared the road, the water became shallow and the boat finally hit mud.
Ahogy közeledtünk az úthoz, a víz egyre sekélyebb lett, míg végül meg is feneklettünk.
EnglishAnd without protest, I made my way out through the shallow water to the boat.
Egyetlen tiltakozó szó nélkül odagázoltam a sekély vízben a csónakhoz.
EnglishShe stood in the shallow water of the ford and shook her fists at him, screaming.
A lány a sekély vízben állva és öklét rázva visítozott:
EnglishIt seemed unlikely, in water so shallow and so apparently placid.
Az elképzelés valószínűtlennek tűnt, ebben a sekély vízben és ilyen nyugodt vízfelszín mellett.
EnglishThe gentle rushing sound of the shallow water was soothing.
íz lágy, egyenletes csobogásától jóleső nyugalom szállt rám.
EnglishHe drew himself hand over hand along the shaky branch until he reached the slow, shallow water at the river’s bank.
Kínkeservesen visszakapaszkodott a billegő gally mentén a partmenti sekélyesbe.
EnglishThe poor sole exists, in shallow water, to feed man.
Szegény kis nyelvhal a sekély vízben él, hogy az embert táplálja.
EnglishThey hadn't perished in shallow water, he now understood.
Nem a sekély víz okozta vesztüket, értette végre meg.
EnglishThe Baltic Sea is secluded and shallow; its water changes only once every 30 years, which makes it very vulnerable.
A Balti-tenger elszigetelt és sekély; vize 30 évenként csak egyszer változik, így igen sebezhető.
EnglishIn such shallow water, part of her bridge might still be above the tide, but she could never be refloated.
Ilyen sekély vízben a hajóhíd egy része a hullámok fölött maradna, de sosem lehetne újra úszóképessé tenni.
EnglishFortunately, the wreck was in water shallow enough to visit, yet deep enough to shield them from spy eyes overhead.
Szerencsére a roncs nem volt annyira mélyen, hogy ne tudták volna elérni, viszont fentről nem láthatták.
EnglishSome were facedown in the shallow black water.
Néhányuk arcra esett a sekély, fekete vízben.
EnglishHer quick wit, always a juggernaut with sails full of wind, had morphed into a small skiff and had come aground in shallow water.
De soha nem foglalkozott ezzel, és mikor a pap erről beszélt prédikációiban, Jilly rendszerint nem figyelt rá.
EnglishThe way that this symbiosis works is that this little squid lives just off the coast of Hawaii, just in sort of shallow knee-deep water.
A szimbiózisuk úgy működik, hogy a kis tintahal a hawaii partok mentén él, ilyen sekély, térdig érő vízben.
EnglishYes, responded Nab Walker, as far as the shallow water above; and we have not seen even a vestige of the things which Mr.
- Igen - felelte Nab Walker -, és nyomát sem találtuk azoknak a holmiknak, amelyeket Wells úr látott!
EnglishThe shallow water glowed red.
EnglishAs for marine resources, most Polynesian islands are surrounded by shallow water and reefs, and many also encompass lagoons.
Ami a tengerek gazdagságát illeti, a legtöbb polinéz szigetet sekély víz és zátonyok veszik körül, amelyek sok helyen lagúnákat zárnak közre.
EnglishIn fact, American boomers had been tracked, only in shallow water, only near well-known harbors, and only for brief periods of time.
A rakétahordozókat tehát többször is kiszúrták és követték az oroszok, de minden esetben csak a kikötő közelében, sekély vízben és rövid ideig.
EnglishHis eyes were fixed on the pass before us, the dangerous rocks that protruded from the shallow water, his left hand gripping the rail of the little deck.
Bal kezével az apró fedélzet korlátját markolva, feszülten figyelte a szorost, a sekély vízből kiszögellő, veszedelme sziklákat.