EN

shame {noun}

volume_up
She had believed because she had been in a panic of shame, a shame which had been born of pride.
A szégyen vakrémülete tette hívővé, a büszkeségét fenyegető szégyen.
The thing that was a source of shame was actually a source of enlightenment.
Ami akkor szégyen forrása volt, valójában a megvilágosodás forrása lett!
Shame on them and shame on the brutal mullahs.
Szégyen rájuk és szégyen a kegyetlen mollákra!
I shall tell Colonel Forster it will be quite a shame if he does not.
Meg is mondom Forster ezredesnek, szégyen és gyalázat lenne, ha ezt elmulasztaná.
Nekem ez a szégyen és a gyalázat éjszakája volt.
I used to think the electric chair was a shame.
Régebben azt gondoltam, szégyen és gyalázat a villamosszék is.
Elizabeth tried to be diverted by them; but all sense of pleasure was lost in shame.
Elizabeth mulatni próbált rajtuk, de minden mulatságát elfojtotta a szégyenkezés.
He realized, without the smallest touch of shame, that he felt toward them more or less equally.
Szégyenkezés nélkül megállapította, hogy egyenrangú lett velük.
De lehet, hogy nem is szomorúság volt, hanem szégyenkezés.

Context sentences for "shame" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishYou know, said Beatrice, leading the way, it's a shame to forgo the big wedding.
Hanem tudjátok indult előre Beatrice azért olyan kár, hogy nem lesz díszes esküvő.
English'My axe is in that pack over there, Berit,' Kurik told the shame-faced novice.
Ott a zsákban az én baltám, Berit segítette ki Kurik a megszégyenült novíciust.
EnglishEven his feeling of shame vanished like the shriveled ash of a dragonfly's wing.
Kiégett belőle a szégyenérzet, és hamuvá lett, mint lángba tartott szitakötő.
EnglishIt is a shame that Mr Barroso is not here, because his speech lacked conviction.
Szégyen, hogy Barroso úr nincs itt, mert beszéde nélkülözte a meggyőző erőt!
EnglishHer confusion, her fear, her humiliation, her shame were too easy for me to imagine.
Könnyen el tudtam képzelni, milyen zavart, félelemmel teli, megalázott lehetett.
EnglishStill, there it is, and I do think, darling, it's a shame you can't be there.
Mindegy, benne van a lapban, és tényleg nagy pech, hogy nem jöhetsz el, szívem.
EnglishMy own sheer disloyalty to Goblin, born out of a brand-new fear, put me to shame.
Szégyelltem magamat, hogy legújabb félelmem miatt el akarom árulni Lidércet.
EnglishElizabeth tried to be diverted by them; but all sense of pleasure was lost in shame.
Elizabeth mulatni próbált rajtuk, de minden mulatságát elfojtotta a szégyenkezés.
EnglishI said to her, I said, 'Now, my girl, you speak the truth and shame the devil.'
Amire én azt mondtam: No, édes fiam, márpedig az igazságot meg kell mondani.
EnglishNorris's thin chest hitched in breath, and he uttered a scream of shame and rage.
Norris tyúkmelle megemelkedett, és megszégyenült ordítás szakadt ki belőle.
EnglishThis is a very worthy debate and it is a shame it is being held at this late hour.
Ez a vita jó ügyet szolgál, és szégyen, hogy ilyen késői órán került rá sor.
EnglishSuch practices are a further stigma of shame on the governing authorities in Tehran.
Ezek a gyakorlatok továbbra is a teheráni kormányzó hatóságok szégyenfoltja.
EnglishThe other thing you need to know about shame is it's absolutely organized by gender.
A másik dolog, amit a szégyenről tudniuk kell, hogy abszolúte nemtől függő.
EnglishThe shame of turning away and climbing back up the beach was worse than dying.
A szégyen, hogy hátat fordít és visszamenekül a partra, rosszabb lett volna a halálnál.
EnglishIt is a shame that the President-in-Office cannot be present for the whole time.
Szégyen, hogy a soros elnök úr nem lehet itt a vita teljes ideje alatt.
English... people tend to focus more on their own public humiliation and shame.
...az emberek eléggé zokon veszik a nyilvános megaláztatást és megszégyenítést.
EnglishSo, I could tell you a lot about shame, but I'd have to borrow everyone else's time.
Úgyhogy sokat tudnék mesélni a szégyenről, de ahhoz jóval több időre lenne szükségünk.
EnglishShame feels the same for men and women, but it's organized by gender.
A szégyen érzésre ugyanaz a férfiak és nők számára, ám nemek szerint rendeződik.
EnglishHis dreams, desperation, shame, concern with appearancesall were buried under the sand.
Az álmok, a szégyen, a kétségbeesés - mind itt volt betemetve a homok alatt.
EnglishA shame, but if there was one thing of which there was no shortage in Maine, it was woods.
Szégyen ide vagy oda, de ha van valami, amiben Maine nem szűkölködik, az az erdő.