EN

share {noun}

volume_up
Elvezetlek oda egyharmad rész ellenében.
Don't worry, thoughI decided to share and share alike and am going to leave you exactly what you deserve.
Azért ne búsulj, mert mutyizok én veled - tessék, itt a téged illető rész.
Even more important is the share of 22% for civil society funding under the crisis response budget since 2007.
Ennél is fontosabb a válságreagálási költségvetésben a civil társadalom finanszírozására 2007 óta elkülönített 22%-os rész.
We can see that the share allocated to the French regions is continually shrinking.
Láthatjuk, hogy a francia régiók számára kiutalt részesedés folyamatosan csökken.
The EU's share of global agricultural exports is declining.
A globális mezőgazdasági exportból való uniós részesedés csökken.
What can we do to bring down this 18% share of emissions?
Mit tehetünk e 18 százaléknyi részesedés csökkentése érdekében?
share (also: quota)
share (also: stock)
She had to cover 160,000 shares of Pynex, stock she was anxious to unload.
De ehhez százhatvanezer Pynex-részvény pozícióját kellett minél hamarabb lezárnia.
♫ It's not how big your share is ♫
Nem az számít, neveden mennyi a részvény,
Clipped to the letter was one share of common stock in Barrytron, made out in the name of Kilgore Trout.
A levélhez hozzá volt tűzve egy szabadforgalmú Barrytron-részvény, Kilgore Trout nevére kiállítva.

Context sentences for "share" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAs you can see at the top here, they share an up-sweep, like "woop, woop, woop."
Ahogy itt fent látható, nekik felfelé hajló hangjuk van, ilyen "vup, vup, vup."
EnglishThe work, as you know, has been guided by a few basic principles that we share.
Ez a munka, mint azt Önök is tudják, néhány közös alapelvnek megfelelően zajlik.
EnglishThe bank balance was Noel Constant's share in the estate of his anarchist father.
A folyószámla összege volt Noel Constant örökrésze anarchista atyja hagyatékából.
English'Then you may get to share my fate,' the ship's representative told him breezily.
- Akkor osztozol a sorsomban - vont vállat a hajó küldötte -, bármi legyen is az.
EnglishIn this connection, I absolutely share the appraisal of Mrs Kadenbach and others.
Ezzel kapcsolatban teljes mértékben osztom Kadenbach asszony és mások értékelését.
EnglishI do not share the prevailing understanding of what constitutes a market economy.
Nem osztom az azzal kapcsolatos uralkodó felfogást, hogy mi is a piacgazdaság.
EnglishI should add that by 'coming on board', I mean that it will also pay its share.
Hozzá kell tennem, hogy a mellénk állással együtt kifizeti majd a rá eső részt is.
EnglishAnd if he was a very good servant, perhaps he, too, would share in Vigo's glory.
És, ha nagyon jó szolgának bizonyul, talán majd ő is osztozhat a dicsőségben.
EnglishI don't want to be surrounded by those who share a life I've lost completely.
Nem akarom, hogy olyanok vegyenek körül, akiknek az életét örökre elveszítettem.
EnglishI'm a public school teacher, and I just want to share a story of my superintendent.
Állami iskolában tanítok, és meg akarok osztani egy történetet a felügyelőmről.
EnglishWe can see that the share allocated to the French regions is continually shrinking.
Láthatjuk, hogy a francia régiók számára kiutalt részesedés folyamatosan csökken.
EnglishThis is correct, but we also still have an enormous share in industrial jobs.
Ez így igaz, de az ipari munkahelyekből is hatalmas részesedésünk van még mindig.
EnglishClick this button to add access to a share as specified in the fields above.
Kattintson erre a gombra a fenti megosztáshoz való új hozzáférés hozzáadásához.
EnglishEarth has swallowed the lion's share of the interstellar trade for too long.
A Föld túl régóta zsebeli be a csillagközi kereskedelem hasznának oroszlánrészét.
EnglishThis traveling without your body-it's a power you share with mortals, she said.
- Ez az utazás a testeden kívül olyan erő, amelyben osztozol a halandókkal - mondta.
EnglishAs I said, I share in part Mrs Gill's opinion, which seems to me a very balanced one.
Amint elmondtam, osztom Gill asszony szerintem igen kiegyensúlyozott véleményét.
EnglishI share your view that the role of the advisory committee needs to be strengthened.
Osztom a véleményüket, hogy a tanácsadó bizottság szerepét meg kell erősíteni.
EnglishThis is one of the processes in which we share our efforts with the Member States.
Ez az egyik olyan folyamat, amelyben együttes erőfeszítést teszünk a tagállamokkal.
EnglishHe had bought one hundred shares of Xerox, for instance, for eight dollars a share.
Annak idején például száz Xerox-részvényt vásárolt részvényenként nyolc dollárért.
EnglishBut I think we share the common objective of making the market function properly.
De úgy gondolom, hogy közös célunk a piac megfelelő működésének biztosítása.