EN

sharp {adjective}

volume_up
Feathers black as his hair covered him; eyes sharp as his devious wit peered over a beak cruel as the desire for vengeance that burned within him.
A testét fedő tollak feketék, mint a haja, csőre kegyetlen, mint a szívében lángoló bosszúvágy, szemei élesek, mint agyafúrt elméje.
sharp (also: astute, bright, canny, clever)
Olyan okos ezekben a dolgokban.
Nagyon okos asszony ám!
A pasas nagyon okos.
Jerry Sisco ripped a sharp right to his teeth and knocked the man down.
Jerry Sisco bevitt neki egy erős jobbhorgot, amitől a testes fiú el is esett.
Is that piece of broken glass sufficiently sharp and strong to be useful as a knife?
Elég éles és erős az a törött üvegcserép ahhoz, hogy kés legyen belőle?
The pain from Ipan's side was sharp, startling.
Énpánz oldalába éles, döbbenetesen erős fájdalom hasított.
The new Prime Minister Mario Monti will implement sharp economic reforms.
Mario Monti új miniszterelnök szigorú gazdasági reformok végrehajtását tervezi.
Uncle Dale shot David another sharp glance.
Dale bácsi ismét szigorú pillantást vetett Davidre.
Kissoon szigorú arckifejezéssel felnézett rá.
As they made their way along the corridor there was a sharp rapping on the wall.
Ahogy a folyosón végighaladtak, éles kopogás hallatszott.
The sharp crack of gravel pelting the underside of the car made Saul apprehensive.
Az autó aljára csapódó kövek éles csikorgása nyugtalanságot keltett Saulban.
He paused as if waiting for something, the sharp eyes riveted on the highlander's own.
Elhallgatott, mintha várna valamire, éles szemével a felföldi tekintetét kereste.
Vangerdahast glared at him with a look as sharp as a drawn sword.
Vangerdahast metsző pillantást vetett Elminsterre.
And the sharp, dangerous quality of this lust made me want to weep.
A vágy Olyan metsző és veszedelmes volt, hogy majdnem sírtam.
The look Whitehead gave Marty was scalpel-sharp.
Whitehead metsző pillantást vetett Martyra.
A napot csípős szél homályosította el.
One of the women said something sharp and angry from the wall, and one of the children moaned in its sleep.
Az egyik nő csípős és dühös megjegyzést tett a fal mellől, egy gyerek nyöszörgött álmában.
I put my arm around him, sheltering him from the sharp wind.
Átkaroltam a vállát, hogy óvjam a csípős széltől.
Morgaine bit into the sharp wooden bitterness, forced herself, past sickness, to swallow.
Morgaine beleharapott a kemény, fás keserűségbe, s hányingerét leküzdve lenyelte.
Altunin couldn't make out the reply, but knew it was sharp and quick.
Altunin nem tudta kivenni a választ, de tudta, hogy gyors volt és kemény.
His back hurt from where the sharp edges of the weapon had pressed into his skin.
A háta erősen sajgott, ahol a kemény acél a húsába nyomódott.
Captain Cully grinned and laid his arm warily along the woman's sharp shoulders.
Cully kapitány elmosolyodott, és óvatosan átkarolta a nő hegyes vállát.
With sharp noses pointed down at the woman, they gave triumphant tongue in wailing howls.
Hegyes orrukat a lány felé nyújtogatták, és diadalmasan vonítottak.
Besides, he had been scratched by someone with sharp fingernails.
Egyébként, őt olyasvalaki karmolta össze, akinek hegyes körmei voltak.
sharp (also: minutely)
'You'll parade with the others detailed on this list at eight-thirty sharp, outside.
Pontosan nyolc óra harminc perckor felsorakoztatja odakint a listán felsoroltakat.
Three o'clock sharp, the bag of cats and iguanas go over the fence.
Pontosan háromkor a macskák és a guanók be lesznek át lesznek dobva a kerítésen.
The phone on my desk rang at four o'clock sharp.
Pontosan négy órakor csengett a telefon az íróasztalomon.
Milyen aranyos fiú, és milyen éles eszű, gondolta.
Éles eszű, alattomos kis ördög volt.
Éles eszű ember volt, úgy bizony.
sharp
sharp
volume_up
kereszt {adj.} (kottában)
He had the linen bags full of garlic and the sharp wooden stakes and the crucifix and the vial of holy water.
Nála voltak a fokhagymával teli vászonzsákok, a két hegyes karó, a kereszt és a fiolányi szenteltvíz.

Context sentences for "sharp" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English. . well, like some butcher of a nobleman with a sharp sword had slit it open.
Három fiolát is le kellett nyomnia Nouméa torkán, mire a nő kinyitotta a szemét.
EnglishPeter Mayfair now joined them, bald as Fielding, and with the same sharp eyes.
Odajött Peter Mayfair, aki ugyanolyan kopasz és szúrós szemű volt, mint Fielding.
EnglishAs fast as the Bentley had gone, Tom Sharp's mind had been driving faster still.
Bármilyen gyorsan is száguldott a Bentley, Sharp agya még annál is gyorsabban járt.
EnglishA man who had a sharp, straight answer to all of life's more difficult questions?
Akinek az élet legbonyolultabb kérdéseire is világos, egyenes válaszai vannak.
EnglishKenny held a knife with a twelve-inch blade and two wickedly sharp cutting edges.
ásrészt a fegyvert így elképesztően nehéz kiszedni egy elszánt ember kezéből.
EnglishTak-ing a deep breath of the sharp air, he slapped the horse's rump and roared.
Mélyet lélegzett a pengeéles levegőből, rácsapott a ló tomporára és kiáltott egyet.
EnglishPlease, tovarisch, Papendreyov said, his sharp blue eyes now round and soft.
- Kérem, elvtárs- Papendrejev keskeny pillantása most meglágyult, elkerekedett.
EnglishHe turned the radio up and began to think about the poor old Sharp Cereal Professor.
Bekapcsolta a rádiót, és a szegény jó Zabpehelyprofesszorra terelte a gondolatait.
EnglishHe swore, but Gorlois spoke to him in a sharp undertone and he grumbled into silence.
A fickó káromkodott, ám Gorlois halkan legorombította, s a legény elhallgatott.
EnglishShe might have put her finger on something--old people were often very sharp.
Hátha a néninek mégiscsak sikerült rájönnie valamire az öregek néha nagyon eszesek.
EnglishWell, that was pretty sharp, Sanchez commented, looking down at his documents again.
Hát ez nagyon katonás volt állapította meg Sanchez, és ismét a papírjaiba mélyedt.
EnglishWith Ryan covering, Sharp handcuffed the Bulgarian and sat him in a wooden chair.
Miközben Ryan fedezte, Sharp megbilincselte a bolgárt, és egy székre lökte.
EnglishHis hand tightened on the haft of his weapon until the knuckles were white and sharp.
Koris olyan erővel szorította fegyvere markolatát, hogy ujjpercei kifehéredtek.
EnglishStock analysts offered myriad opinions, each in sharp contrast to the preceding one.
Tőzsdei elemzők nyilatkoztak, rendre megcáfolva az előttük szólók véleményét.
EnglishThe tips of his snakelike limbs hardened into sharp, red, long-taloned claws.
A kígyószerű végtagok vége megkeményedett és vérvörös, hosszú karmokká vált.
EnglishShe kept a hawkish gaze on him and a sharp edge at the guard's throat.
Várta, hogy egy pillanatra elkalandozzon a figyelme, és sebezhetővé váljon.
EnglishThe first notes of the wedding march sounded, loud and sharp and full of triumph.
Fölzendült a nászinduló, harsányan, diadalmasan, és nagy zúgás csapott át a templomon.
EnglishAnd again I tried to reach for my camera, but the pain in my arm was simply too sharp.
Megint a fényképezőgépemért nyúltam, de a karomat túlságosan hasogatta a fájdalom.
EnglishThe doorknob of the study twisted back and forth in short sharp half-circles.
A dolgozó gömbkilincse megint ide-oda forgott szűk kis félköríves pályáján.
EnglishLight and sparks filled the air, along with the sharp smell of singed flesh.
Fény villant, szikrák szálltak, megperzselt hús bűze áradt szét a levegőben.