"sharper" translation into Hungarian

EN

"sharper" in Hungarian

Context sentences for "sharper" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishA thankless child is sharper than a serpent's tooth, Grady said, handing him his drink.
Egy hálátlan gyerek gonoszabb a mérges kígyónál mondta Grady, és odaadta az italát.
EnglishThe ridge took a sharper bend northward and was gashed by a deeper ravine.
A hegygerinc itt élesen észak felé kanyarodott, s egy mély vízmosás hasította ketté.
EnglishWatching him, I wished that I could whittle my dull brain to a sharper point.
Ahogy néztem őt, azt kívántam, bárcsak képes lennék kicsit felpörgetni ellustult agyamat.
EnglishScenes iromuic fore his eyes, and the pains in his stomach grew sharper.
A film jelenetei villantak fel előtte, és egyre erősebb fájdalmat érzett a gyomrában.
EnglishHis hatred of Frank was, if anything, harder and sharper than ever.
Frank iránti gyűlölete, ha lehet, erősebben és hevesebben tombolt, mint bármikor.
English'She found it in the Sharper Image catalogue, I think, or maybe it was one of the other ones.
- Gondolom, a Sharper Image katalógusban bukkant rá, de lehet, hogy egy másikban.
EnglishHer ears, sharper than they'd ever been, caught the seething of insect life.
Szokottnál is élesebb hallásával felismerte a rovarok zizegő hangját.
EnglishI nearly swallowed a fish-bone, as long and much sharper than a style.
Majdnem lenyeltem egy szálkát, hosszabb és hegyesebb volt, mint egy tőr.
EnglishSimply being with Flynn again Marty could feel himself flung into sharper relief.
Pusztán az a tény, hogy újra Flynn mellett volt, még gyorsabb megkönnyebbülést hozott a lelkének.
EnglishIn such cases this is a much sharper instrument and for that I want to thank the Commissioner.
Ilyen esetekben ez sokkal élesebb eszköz és ezt szeretném megköszönni a biztos úrnak.
EnglishHis hands were quick and soft, his throws sharper than mine.
Jó reflexei voltak, és pontosan tudott dobni, ráadásul gyorsabban is, mint én.
EnglishBremen had been old even then, but with a harder edge to his personality and a sharper tongue as well.
Bremen már akkor is öreg volt, ám személyisége karcosabb volt, a nyelve vágott.
EnglishAll right, all right, hissed another, vaguely familiar and much sharper man's voice.
- Jól van, jól van - hallatszott egy metsző, de ismerős hang.
EnglishIf he's aged as well as he seems to have done, then he might even be sharper these days.
Lehet, hogy már nem olyan fiatal, de attól még ugyanolyan briliáns lehet, sőt talán még jobb is.
EnglishThese areas, and the definition of these areas, have given the strategy a much sharper focus.
Ezek a területek és e területek meghatározásai élesebb fókuszt kölcsönöztek a stratégiának.
EnglishHe was getting lower now and the hisses became sharper and clearer.
Mind lejjebb-lejjebb ért, s sziszegése is élesebb és érthetőbb lett.
EnglishIt will come into even sharper focus with the Lisbon Treaty.
A Lisszaboni Szerződéssel a kérdés még élesebb formában jelentkezik majd.
EnglishOf course that is possible, Kansarv said with a sharper buzz.
- Ezt a lehetőséget természetesen nem lehet kizárni - mondta Kansaru éles zümmögés kíséretében.
EnglishIf the look Azoun gave him had been just a little sharper, the Royal Magician's life might have ended right then.
A varázsló azonban viszonozta a pillantást, amint találkozott a pillantásuk.
EnglishThe moment she saw the new pistol in Manuello's hand, she had a sharper sense that something was amiss.
Amint meglátta az új pisztolyt Manuello kezében, az asszonyban tudatosult: valami nem stimmel.

Synonyms (English) for "sharper":

sharper