EN

shatter {noun}

volume_up
Something shattered on a stone floor, broken glass.
Valami törmelék egy kőpadlón, üvegcserép.
Nagging and cajoling, she urged him down the steps, and they picked their way through the shattered glass and splintered wood and into a small, cool room off the landing.
Unszolta, biztatta, leterelte a lépcsőn, átvergődtek az üvegcserép, a törmelék között a lépcsőfordulón egy hűvös kis kamrába.

Context sentences for "shatter" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt is an extremely fragile opportunity that the extremists want to shatter.
Ez egy nagyon törékeny lehetőség, amit a szélsőségesek romba akarnak dönteni.
EnglishMomma's overturned teacup rose and flew past her head to shatter above the stove.
Akkor Mami lefordított teáscsészéje is fölemelkedett, és a tepsi fölött tört darabokra.
EnglishShe saw the knife shatter, saw the fragments arc out of Frye's right hand.
Hilary látta, hogy a kés megremeg, és apró darabok röppennek ki Frye kezéből.
EnglishThe air itself began to shatter and fall away around her like smashed glass.
Maga a levegő is megrázkódott körülötte, és széttört, mint egy üvegpohár.
EnglishSo little force would be re-quired to shatter them, to rip them out of this world.
Éreztem, milyen törékenyek a csontjaik, és sebezhetőségük megrémített.
EnglishIf he could shatter this illusion's hold on him he'd never be a fool again.
Ha sikerülne szétfoszlatni ezt az illúziót, soha többé nem lenne bolond.
EnglishKeen enough to cause an iron sword to shatter? said the beast trader.
- Olyan éles, hogy darabokra tör egy vaskardot? - csatlakozott az állatkereskedő is.
EnglishHe tried to shatter it with a shout; to be out of this place into somewhere simpler.
Megpróbálta kiáltásával széttörni; hogy a helyébe egyszerűbb, érthetőbb szimbólum költözzék.
EnglishMark screamed as the window behind his head cracked into a thousand pieces but did not shatter.
Mark felüvöltött, háta mögött az üveg ezer apró darabra repedt, de nem tört szét.
EnglishBhelliom will shatter the big idol, and you'll be able to see Azash Himself.
A Bhelliom elpusztítja a külső héjat, és akkor megláthatod Azash-t.
EnglishHave you thought of some other way to shatter a drag-ontalons spell?
- Tanultál valami más módot, hogyan törj meg egy sárkánykarom varázslatot?
EnglishOluevaera, how can I pass judgment on this man if you shatter our every attempt at dignity?
- Oluevaera, hogyan ítélkezzem efölött az ember fölött, ha megtörsz minden próbálkozást?
EnglishBesides, even if there were a flaw, the blade would crack and break, not shatter.
Különben is, még ha hibásak voltak is, egy penge megreped vagy kettétörik, de nem hullik darabokra.
EnglishEvery magelord shouted out a spell, as oneand the very air seemed to shatter.
Minden mágus szinte egyszerre kiáltotta el varázslatait és mintha maga a levegő hasadt volna meg.
EnglishBits of the ceiling broke off here and there to fall and shatter on the floor below.
A mennyezet kövei itt is, ott is leszakadtak és a büszke varázslók sietve léptek hátrébb alóluk.
EnglishThen he had to drop it again before the brittle plastic would shatter.
Aztán másodszor is el kellett ejtenie, hogy a műanyag végre eltörjön.
EnglishIlhundyl cried, and called up the strongest shatter-spell he knew.
- Hagyd abba! - kiáltott Ilhundyl és legerősebb zúzó-varázsát hívta elő.
EnglishThe cup was falling; dimly he heard it shatter as it hit the stone floor.
A csésze lehullt; távolról hallotta, ahogy széttörik a kőpadlón.
EnglishDefy him with power enough to shatter his throne, and over his shrieking bones bring war to Hell.
Hogy szembeszálljak vele, és szétzúzzam a trónját, hogy háborút zúdíthassak a Pokolra!
EnglishFor a moment, it seemed that he would shatter like glass.
Úgy tűnt, hogy a következő pillanatban egyszerűen szétesik, mint a repedt üveg.

Synonyms (English) for "shattered":

shattered
English