"sheen" translation into Hungarian

EN

"sheen" in Hungarian

Context sentences for "sheen" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe shaft of the shovel was made of a bumpy wood and had a dark sheen from handling.
A lapát nyele vastag volt, göcsörtös és a sok használattól sötét - semmi kedve hozzá.
EnglishIt was late afternoon by now, and the overcast had begun to take on a silvery sheen.
A délután a vége felé közeledett, a felhőtakaró ezüstös színezetet öltött.
EnglishHe looked intently under his curved palms and caught the sheen of brass.
Amint a távolság egyre fogyott, Kim napfényben szikrázó fegyvereket pillantott meg.
EnglishThe rain had left a sheen on the stone walls, and on the pavement.
A szitáló eső csillogó vízfilmmel vonta be a téglafalat és a macskakő útburkolatot.
EnglishAnd the deep radiance of his eyes was almost as distracting as the high sheen of his full hair.
Szemének élénk kisugárzása éppoly döbbenetesen életteli, akárcsak hajának hullámai.
EnglishHis formal armour was burnished to a silvery sheen, and his surcoat was white.
Ezüstös fénnyel csillogó páncélzata felett fehér köpenyt viselt.
EnglishThe tideless water gleamed, gradually taking on a sheen of pearl.
Az árapályt nem ismerő víz lángra lobbant, és fokozatosan gyöngyszínű lett.
EnglishThe moon, now waxing round, filled the eastern sky with a pale cold sheen.
A már majdhogy meg nem telt hold sápadtan derengő hideg fénnyel öntötte el az égboltot keleten.
EnglishA thin sheen of sweat sprang into being all over her as Florin watched.
Gyöngyöző verejtékcseppek jelentek meg a homlokán, miközben próbált ellenfele fölé kerekedni.
EnglishHe could see the grey line as it came dangling down, and he thought it had a faint silver sheen.
Látta a himbálózva közeledő szürke kötelet, s úgy tűnt neki, halovány ezüstben dereng.
EnglishUrdli's dark skin didn't show the effects as much, but it did take on an unhealthy sheen.
Urdli sötét bőrszínét nem változtatta meg ennyire a fény, viszont beteges kinézetűvé varázsolta.
EnglishHis heart still beat wildly, and his face was coated in a sheen of sweat.
A szíve még mindig vadul vert, az arcán fénylett az izzadság.
EnglishHis suffering was only apparent in the greasy sheen of his skin, and the fixedness of his facial muscles.
Hogy szenved, csak abból látszott, hogy fénylett a bőre és arcizmai megfeszültek.
EnglishHis face took on a sheen like sweat but far more radiant.
Verejtékre emlékeztető, de annál sokkal ragyogóbb hártya borította az arcát.
EnglishThe rotor spun; the bobbin was fulla cylinder shining with glossy silken sheen.
Kerlin lassított a rotor forgásán, aztán megállította.
EnglishA string of scenes, black and white with a pearly sheen, appeared before her as she fell.
Gyöngyházfényben csillogó fekete-fehér jelenetek villantak fel szeme előtt, miközben álomba zuhant.
EnglishThe scalpel seemed to sparkle not solely with the sheen of surgical steel but also with... magic.
A szikében nem csupán orvosi acél, hanem valami mágia is szikrázott.
EnglishAlthough Jilly, at his side, remained less directly illuminated than Dylan, her face had a faint red sheen.
Jilly arca, bár Dylan mellett állt, és érte is némi fény, sápadt pirosan ragyogott.
EnglishHe stood about five feet tall, very broad and powerful, clad in a tunic of silvery sheen.
Ránézésre úgy százhatvanöt centi magas, erős testalkatú, ezüstösen csillogó ruhába öltözött lény volt.
EnglishAnd it had the marvelous sheen of such paintings, a gloss that no synthetic material can create.
Az a csodálatos fény áradt belőle, amelyet semmiféle szintetikus anyaggal nem lehet előállítani.

Synonyms (English) for "sheen":

sheen