"sheepishly" translation into Hungarian

EN

"sheepishly" in Hungarian

EN

sheepishly {adverb}

volume_up
'By the way,' I said, rather sheepishly, 'I've got a confession to make.
- Mellesleg - mondtam, meglehetősen félénken - egy vallomást kell tennem.
Neko félénken felnézett a földről.
Janice félénken elmosolyodott.
Macaulay's face flushed and he smiled sheepishly.
Macaulay elvörösödött és szégyenlősen mosolygott.
Susan sheepishly wiped a hand across her damp brow.
Susan szégyenlősen megtörölte kezével verejtékező homlokát.
- Sonny" szégyenlősen vigyorgott, aztán vállat vont.
sheepishly
Robby grinned sheepishly, or rather like the wolf under a fleece coat.
Jackson maflán vigyorgott, vagy inkább, mint egy báránybőrbe bújt farkas.

Context sentences for "sheepishly" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe looked over at Joe, who was sitting behind the wheel and grinning at him sheepishly.
Ezután Joe-ra pillantott, aki a kormány mögött ült, és szégyenlősen vigyorgott.
English'By the way,' I said, rather sheepishly, 'I've got a confession to make.
- Mellesleg - mondtam, meglehetősen félénken - egy vallomást kell tennem.
EnglishRobby grinned sheepishly, or rather like the wolf under a fleece coat.
Jackson maflán vigyorgott, vagy inkább, mint egy báránybőrbe bújt farkas.
EnglishSheepishly the erstwhile defenders of Three Pines House took themselves to the wagons.
A Három Fenyő Ház védelmezői sután odavánszorogtak a szekerekhez.
EnglishMenion looked down sheepishly, and Flick was biting his lip in disgust.
Menion zavartan nézett rá, Flick pedig dühösen az ajkába harapott.
English'Damn thing just faded on me again, sir,' the sonarman said sheepishly.
- Már megint elhalványult az átkozott - mentegetőzött az altiszt.
EnglishYou're a very nice lady, he told her sheepishly, gaze averted.
Ön nagyon kedves mondta a férfi, és szégyenlősen elfordította a fejét.
EnglishWell, said Mr McNaughton rather sheepishly, I didn't do anything.
- Hát-mondta McNaughton kissé szégyenkezve-, ami azt illeti semmit.
EnglishI'll get Laurel, Roberta said, sheepishly, and she went inside.
- Hozom Laurelt - mondta Roberta röstelkedőn, és besuttyant a házba.
EnglishThen he took his face out of his hands, looked at the girl, grinned sheepishly, amid said: Childish, huh?
Aztán felemelte fejét, és zavartan vigyorgott a lányra: Gyerek vagyok, mi?
EnglishWell, he said, running his hand sheepishly through the snarls.
- Hát - tűnődött el Garp és beletúrt -, amit ki lehet belőle hozni.
EnglishHeads swiveled around in his direction, so McLanahan decided he was next and sheepishly stood.
A fejek feléje fordultak, s McLanahan úgy döntött, ő lesz a következő, és szégyenlősen felemelkedett.
EnglishThe Mexican grinned and said sheepishly, Buenos dias, before disappearing into the back of the store.
A mexikói elvigyorodott, és halkan visszaköszönt, Buenos días, majd eltűnt a hátsó pult mögött.
EnglishHe looked at me sheepishly, as though there were every chance that I was the policeman and he was the old bum.
Gyámoltalanul pillantott rám, szakasztott mintha én volnék a rendőr, ő meg a vén csavargó.
EnglishMorning, soldier, John replied, almost sheepishly, and thinking he'd have to learn the kid's name.
- Jó reggelt, katona - felelte szinte jámboran, és közben az járt a fejében, meg kell tudnia a srác nevét.
EnglishSusan sheepishly wiped a hand across her damp brow.
Susan szégyenlősen megtörölte kezével verejtékező homlokát.
EnglishLestat looked up at him and then sheepishly away, and his lower lip seemed to thicken and tremble.
Lestat odapillantott, azután zavartan elfordította a tekintetét, alsó ajka mintha megvastagodott és remegett volna.
EnglishHe grins sheepishly like he's such a joker.
Kisfiúsan elmosolyodik, jelezvén, hogy ő bizony nagy mókamester.
Englishhe asked almost sheepishly.
Jó hogy elcsíptem, nem? kérdezte szinte jámboran.
EnglishI was gonna tell Takkata-Jim just before, so we could hover when it exploded, Charlie explained sheepishly.
Éppen el akartam mondani Takkata-Jimnek, hogy már a levegőben legyünk a robbanáskor magyarázta félve Charlie.

Synonyms (English) for "sheepish":

sheepish