EN

sheets {plural}

volume_up
On my bed the sheets were even damper than they had been in the afternoon.
Nyugovóra tértem, ódon szobámban az ágynemű most még nyirkosabb volt, mint délelőtt.
The weight of her silk nightgown, the touch of sheets over and under her, tortured her skin.
A selyem hálóing súlya, az ágynemű érintése, s alatta a lepedő gyötörte a bőrét.
On a wide double bed at the far end of the chamber lay Eventine, swathed in bandages and linen sheets.
A szoba túlsó végében Eventine feküdt egy széles ágyban, kötések és patyolat ágynemű gubójában.

Context sentences for "sheets" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSo Carrie got up, went to her bed, and slid between the cool sheets.
De csend volt; Így hát felkelt, az ágyához lépett, és bebújt a hűvös paplan alá.
EnglishI stripped the sheets and pad off the bed and dragged the mattress to one side.
Lehúztam az ágyról a párnát és a lepedőt, és oldalára támasztottam a matracot.
EnglishCase closed, Jack concluded, sticking the unread sheets of paper in his out basket.
Az ügy lezárva fejezte be Jack, s az elolvasatlan papírlapokat a kosarába dobta.
EnglishHe pulled a few grimy sheets towards him, spread them out, and looked at them.
Maga elé húzott néhány szutykos papírdarabot, szétteregette és nézegette őket.
EnglishThe first bed is occupied by a man with the sheets pulled tightly to his chin.
Az első ágyat elfoglaló férfi úgy fekszik, hogy az álláig felhúzza a takarót.
EnglishThe streets had teeth: big chunks of fallen masonry, jagged sheets of glass.
Az utcák fogakat növesztettek: hatalmas leomlott faldarabok, összetört üvegtáblák.
EnglishHe turned back at the door and saw Morrison was looking at the contact sheets again.
Visszanézett az ajtóból, és látta, Morrison mosolyogva nézi megint a fényképívet:
EnglishThe clothesline closest to the garden was hung with sheets along its entire length.
A konyhakerthez legközelebbi szárítókötél teljes hosszában lepedők libegtek.
EnglishThe black file was on his desk with a pile of unbound white sheets beside it.
A fekete dosszié ott hevert az asztalon, mellette egy halom fehér papírlap.
EnglishShe sat straight up, the sheets knotted in her fists, catapulted out of a nightmare.
Tina váratlanul felült mellette, szorította a paplanhuzatot és levegő után kapkodott.
EnglishThough Joe unfolded the three sheets of paper, he didnt yet begin to read them.
Joe már szétnyitotta a lapot, de nem kezdte el olvasni a ráírt szöveget.
EnglishThere it smoldered for about ten minutes before the white cotton sheets started to burn.
Vagy tíz percig csak parázslott és füstölgött, aztán a fehér vászon lángra kapott.
EnglishOn my bed the sheets were even damper than they had been in the afternoon.
Nyugovóra tértem, ódon szobámban az ágynemű most még nyirkosabb volt, mint délelőtt.
EnglishShe sat like that for half a minute, her small fists full of sweat-soaked sheets.
Így ült fél percig, apró ökléből folyt a verejték, eláztatta a lepedőt.
EnglishShe arched her back, clutched the sheets with both hands, thrashed ecstatically.
Hilary kidomborította a mellkasát, belemarkolt a lepedőbe, és eksztatikusán dobálta magát.
EnglishI stare at his bony frame barely visible under the sheets, and I vow revenge.
Rámeredek a takaró alatt alig látható, csupa csont testre, és bosszút esküdök magamban.
EnglishAn empty stretcher with blood on the sheets was by a green door next to a water fountain.
A vízcsap melletti zöld ajtó közelében egy üres hordágy állt, rajta véres lepedők.
EnglishThe boy's bed had been overturned, the mattress flayed of its sheets and fabric covering.
A fiú ágyát feltúrták, az ágyneműt szétdobálták, a matracot valósággal kibelezték.
EnglishA wind had begun whipping the rain in biting sheets that ripped across their path.
Feltámadt a szél, az eső így szinte oldalról támadta őket menet közben.
EnglishA week later Han got suspended from school for distributing cheat sheets.
Egy héttel később Han-t felfüggesztették a suliban puskák terjesztése miatt.