EN

shelter {noun}

volume_up
Pete sounded out of breath, but that was okay; the shelter was just up ahead.
- Pete kifogyott a szuszból, de nem számít, a menedék ott volt előttük.
The only shelter he could think of was the cabin, endlessly far back through the trees.
A fiú rájött, az, egyetlen szóba jöhető menedék számára csakis a faház lehet.
Ye've given me shelter and friendly words, and for me that's enough.
- A menedék és a barátságos szó nekem elég.
Used it as a stopping point because there isn't much shelter on this rock, Burrk said, and he looked up at Luke.
Felhasználtuk, mivel nem sok búvóhely akad ezen a bolygón folytatta Burrk, Luke-ra pillantva.

Context sentences for "shelter" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAnd so he eventually returned to the shelter where he had left Pete and the woman.
Végre megérkezett a menedékhez, ahol Pete-et és az asszonyt hagyta: Pete eltűnt.
EnglishI can't seek shelter in your house, beneath the same roof as the ancient ones.
Nem kereshetek menedéket a házadban, ugyanazon fedél alatt, ahol az ősök vannak.
EnglishThey stopped for the night before the sun set and took shelter in a shallow dell.
Még sötétedés előtt megálltak, és egy sekély, erdős mélyedésben táboroztak le.
EnglishIn it are a few toiletries and a few items of clothing donated by the shelter.
Egy-két tisztálkodási eszköz van benne meg néhány ruha, amit az otthontól kapott.
EnglishYou think, perhaps, she has run away from her husband and taken shelter with me?
Arra gondolnak talán, hogy megszökött az urától, és nálam keresett menedéket?
EnglishThe TIE fighters swooped overhead as the Jedi trainees scrambled for shelter.
A TIE-vadászok elhúztak a fejük fölött, miközben a növendékek menedéket kerestek.
EnglishAlone, I could sleep under a hedge or in the shelter of a wall, wrapped in my cloak.
Egyedül elalhatnék bokor aljában vagy egy fal tövében, a köpenyembe burkolózva.
EnglishHe could not forbear, as he set up the shelter-tent in the dark, to ask, Any luck?
A férfi, mialatt a sötétben fölverte a sátrat, nem állta meg, hogy meg ne kérdezze:
English'I did offer earlier to shelter both of us from the spray,' the avatar reminded him.
Felajánlottam, hogy téged is megvédelek a hullámoktól emlékeztette az avatár.
EnglishShelter for the night was important, but even more so, security and concealment.
Fontos volt, hogy éjszakára szállást találjanak, de még fontosabb, hogy elrejtőzzenek.
EnglishLuckily we got to shelter in the base... we closed the shield doors behind us.
Szerencsére sikerült elérnünk a bázist, és bezártuk magunk mögött az ajtót.
EnglishShe disappears into the kitchen, where she finds a card with the shelter's address.
Bemegy a konyhába, hogy megkeresse a kártyát, amin rajta van az otthon címe.
EnglishSlowly, painfully, she dragged herself deeper into the gloom of her chosen shelter.
Lassan, halkan nyögve beljebb vonszolta magát választott menedéke homályába.
EnglishVery soon, I shall tell you all, I said, and I shall find us shelter this night.
Nagyon hamar elmondok neked mindent ígértem , és menedéket találok magunknak éjszakára.
EnglishBut the great problems of shelter and secrecy had been for him a terrible struggle.
De a rejtőzködés és a titoktartás súlyos problémája szörnyű erőfeszítést kívánt tőle.
EnglishThey had remained in the shelter of the trees all the next day and let Mareth sleep.
Egész nap megmaradtak a fák rejtekében, hagyták, hogy Mareth kialudja magát.
EnglishThen I Want you to get in that van... and drive straight back to the shelter.
Utána szeretném ha visszaülnétek a kocsiba, majd visszamentek az intézetbe.
EnglishThat was supposed to make an instant campfire, and that was supposed to make a shelter.
Ez arra való, hogy rögtön tábortüzet rakjon,...és ez arra, hogy árnyékot adjon!
EnglishAnd the shelter was long and narrow, like a railroad car, and it was full.
Hosszú és keskeny volt az óvóhely, mint egy vasúti kocsi, és tele volt emberekkel.
EnglishAnd I was outside the shelter by myself in the dark and the twisty things had gone away.
S kimentem a kunyhóból, egyedül a sötétbe, s azok a kígyózó dolgok már eltűntek.

Synonyms (English) for "shelter":

shelter