EN shield
volume_up
{noun}

Walk with us and shield us with your cloak.
Jer velünk, és boríts be minket a te védelmező köpönyegeddel.
Flares of light accompanied the strange sounds as bullets struck an invisible shield that protected the archdruid.
A különös hangokat fényfelvillanások kísérték, amint a lövedékek belecsapódtak a fődruidát védelmező, láthatatlan varázspajzsba.
He scorned armor, but always rode shielded with warding spells.
Megvetette a vértezetet, de mindig védelmező varázslatokkal lovagolt ki.
The ship is not so protected, since the generators of a force shield are too bulky for it.
A hajó ezzel szemben sokkal jobban ki van szolgáltatva a védelem erőinek.
And so the shield law, as much as we want it -- we want a professional class of truth-tellers -- it is becoming increasingly incoherent, because the institution is becoming incoherent.
Az újságírói védelem, akármennyire is kívánatos, a hivatásos igazság-megmondók miatt, egyre inkább inkoherenssé válik, mert maga a folyamat vált inkoherenssé.
shield (also: dash, mask)
shield (also: friend, helper, patron, well-wisher)
shield
volume_up
pajzs {noun}
Then they drew their swords and charged, shield to shield.
Alig hullott le a csillogó dárdazuhatag, kardot rántva pajzs pajzs ellen küzdöttek.
It does not criticise NATO's plan for a European anti-missile shield.
Nem ellenzi a NATO tervét egy rakétavédelmi pajzs létesítésével kapcsolatban.
A shield as reflective as his armor came into being on his left arm.
Másik kezében egy páncéljához illő, erősen tükröző pajzs materializálódott.
shield
shield

Synonyms (English) for "shield":

shield

Context sentences for "shield" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLight blazed from within, so brilliant that Bremen was forced to shield his eyes.
Olyan vakító fény tört ki belőle, hogy Bremennek el kellett takarnia a szemét.
EnglishAnd I was no blank shield, but the younger son ofFarthom in the northern hills.
Pedig az én származásomat nem fedte homály, Fartom fia vagyok az északi hegyekből.
EnglishIn so large a city a blank shield with money in his purse could lose himself.
Egy olyan hatalmas városban egy katona, akinek pénze van, könnyedén elrejtőzhet.
EnglishThe euro, a stable common currency, has played the part of a real monetary shield.
Stabil, közös valutánk, az euró, valódi monetáris védőpajzs szerepét töltötte be.
EnglishWhen that shield collapses, microwave radiation will literally cook our planet.
Amint a mező összeomlik, a mikrohullámú sugárzás szó szerint megsüti a bolygónkat.
EnglishAnd their youth and their simplicity and their innocence made a shield around them.
És ezeket a táltosokat pajzsként védte ifjúságuk, egyszerűségük, ártatlanságuk.
EnglishThe shield-wall battered him with iron bosses, drove the breath from his lungs.
A pajzsfal fémdudorai a mellének nyomultak, és kiszorították a levegőt a tüdejéből.
EnglishYou, Briant, will put yourself among my shield men and you will stay with them!
Te pedig, Briant, a testőreim között foglalod el a helyed, és velük maradsz!
EnglishHe'd once been part of the organization called the Sword and Shield of the Party.
Valaha olyan szervezetnél dolgozott, amelyet a párt kardjának és pajzsának neveztek.
EnglishLaverty was playing information control, using innuendo and misdirection as a shield.
Laverty játszott az információval, félrevezetést és hallgatást használva pajzsul.
EnglishSparhawk climbed up onto Faran's back, strapped on his shield and drew his sword.
Sparhawk fellendült Faran hátára, felszíjazta a pajzsát, és kardot rántott.
EnglishThat bullet shield is a real powerful trick, but I've got a few of my own.
Az a védőpajzs egész jó trükk, de azért még én is tartogatok néhányat a számodra.
EnglishLuckily we got to shelter in the base... we closed the shield doors behind us.
Szerencsére sikerült elérnünk a bázist, és bezártuk magunk mögött az ajtót.
English'This is very hard on my nerves, Sparhawk,' Kalten muttered, shifting his shield.
Ez nem az én idegeimnek való, Sparhawk morogta Kalten a pajzsát igazgatva.
EnglishIt matters little, now that I have your life-energies to feed my shield-sundering.
Nem számít, most, hogy már enyém az életerőtök, amivel táplálhatom a varázspajzsomat.
EnglishAt the last possible moment, Wil managed to gather the fire before him like a shield.
Wilnek az utolsó pillanatban sikerült pajzsként összegyűjtenie maga előtt a fényt.
EnglishHe pointed out the blaster cannon turrets on either side of the shield door.
Talán ott védelmet leltek mutatott a bejárat két oldalán álló sugárágyúkra.
EnglishHe heard them coining and groaned again, and tried to turn over to shield himself.
Jövetelük hallatán felnyögött, és oldalára próbált fordulni, védekezésül.
EnglishHe snatched down two crossed, rusty daggers from beneath a shield on the wall.
Az egyik egy pálcává, a másik egy jogarrá változott, amint hozzájuk ért.
EnglishYou must make your shield stronger, my friend, he explained to Mael gently.
- Erősítened kell a pajzsodat, barátom - figyelmeztette Macit tapintatosan.