EN

shimmer {noun}

volume_up
It seemed an eternity that he watched it, and that shimmer of light now hung behind his head like the backdrop of an apparition.
Úgy rémlett, az idők kezdete óta figyeli, és az a pislákoló fény most a feje mögött függött, mint egy látomás háttérfüggönye.
A shimmering collection of tiny motes began to collect to his right.
Apró foltokból álló csillámlás kezdett gyülekezni a jobb oldalán.

Context sentences for "shimmer" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe sepulchral image overlay his reflection and seemed to shimmer a greeting.
A síri képmás elfödte a tükörképét, s mintha biccentett volna üdvözlésképpen.
EnglishAnd now Mazirian came from the lake, a spare form visible against the shimmer of the water.
És ekkor Mazirian kijött a tóból, sovány alakja kirajzolódott a csillogó víz előtt.
EnglishThe tunic must have given me a castoff glory, the shimmer of a fallen angel.
A tunika valami zsibvásáron vett glóriával, egy bukott angyal fénykörével ruházhatott fel.
EnglishMael's slender form seemed to shimmer as surely he expressed the answer.
Mintha derengő fényt árasztott volna Mael szikár alakja; bizonyosan most válaszol neki.
EnglishNo real thoughts from Nicki, only the formless shimmer of his mind.
Nickinél nem érzékeltem igazi gondolatokat, csak elméjének alaktalan rezgését.
EnglishThe world around him seemed to shimmer, and he was suddenly standing in a rocky meadow.
A világ mintha körbefordult volna és hirtelen egy sziklás legelőn állt.
EnglishDavid glanced toward a window but could see only a silver shimmer.
David az ablak felé pillantott, de nem látott mást, csak valami ezüstös csillogást.
EnglishI looked up at Akasha, delighting in the last shimmer of the dying candles in her eyes.
Felnéztem Akasára, csodáltam, ahogy a szeme visszaveri a pislákoló gyertyák halódó fényét.
EnglishThe swelter of heat and body sweat hung above the city in a damp shimmer.
Forróság és verejték párás izzasztókamrája vibrált a város fölött.
EnglishHow could a creature shimmer with such beauty yet incite such... what was it, revulsion?
Hogyan kelthet ily tündöklő szépségű teremtmény... mit is, undort?
EnglishThin wisps of haze drifted between Gordon and his objective, confusing the image, making it shimmer.
A közte és a tárgy közt lebegő ködfátylak miatt nem lehetett tisztán látni, mi lehet az.
EnglishAnd their eyes had taken on an eerie light, their skin a white shimmer, their hair a magnificent gleam.
Szemükbe lidérces fény költözött, bőrük fehéren derengett, hajuk fenségesen ragyogott.
EnglishOnly the candle flames moved, throwing their shimmer on the black tile floor as if it were in water.
Csak a gyertyalángok mozogtak, a padló fekete csempéje vizesen csillogott a vibráló fényben.
EnglishOutside, the rain continued to fall in a soft, steady patter, cloaking the forestland in a silver shimmer.
Kint tovább esett, puhán, kitartóan kopogott, ezüstös derengésbe vonta az erdei tájat.
EnglishBut nothing seemed to shimmer quite like this tall, commanding figure before him.
A fénylő felületek között az alak valósággal vibrálni látszott, amint tekintélyt parancsoló pózban megállt előtte.
EnglishFor one second, I felt the shimmer of the presence, but it was gone so quickly I doubted myself.
Egy pillanatra éreztem a láthatatlan rebbenését, de oly gyorsan szertefoszlott, mintha képzelődnék.
EnglishAll of Venice, upon my return, seemed to share the shimmer of the gold-plated chamber in which I made my grave.
Hazatérésem Velencéje ugyanabban az aranyban tündökölt, mint amely kriptámat burkolta.
EnglishSoon the ground would shimmer with faintly luminous ground frost.
Nemsokára halványan szikrázó zúzmara fog belepni mindent.
EnglishBeyond her the gray-green shimmer of the lake had become visible.
Õ már megpillantotta a tó szürkészölden csillogó tükrét.
EnglishWe stayed close to each other, the faintest shimmer of the presence now and then making us turn our heads.
Egymás mellett maradtunk, és időnként felkaptuk a fejünket a láthatatlan leheletnyi rezzenéseire.

Synonyms (English) for "shimmer":

shimmer
English