EN

shining {adjective}

volume_up
(Applause) Shining eyes, shining eyes. Thank you, thank you. (Music)
(Taps) Ragyogó szemek, ragyogó szemek. Köszönöm, köszönöm. (Zene)
He nodded; there was something rapt, otherworldly, shining in his face.
Lancelet bólintott; volt az arcában valami elragadtatott, túlvilági, ragyogó.
Waves beat on the shining, sliding shingle of the beach.
Szürke hullámok nyaldosták egykedven a ragyogó, víz koptatta kavicsokat.
An arc of shining metal, like a spit seed, and a fish was flying through the air.
Egy fényes ívbe szökkent, majd a következő pillanatban hallá változott.
A sequence of shining, telescoping rods extended from her fingers.
Fényes, teleszkópikus rúd nyúlt ki az ujjából, Genar-Hofoenhez közelített.
They had machines, bright shining things as swift as the wind.
Gépeik voltak, fényes, csillogó masináik, gyorsak, mint a szél.
In one of the bays was a figure of a goat in black marble, with shining agate eyes.
Az egyik bemélyedésben fekete márványkecske állt, látni lehetett csillogó agátszemét.
Eyes shining, mouths open, triumphant, they savored the right of domination.
Csillogó szemmel, nyitott szájjal, diadalmasan élvezték a birtoklás örömét.
Gladly, Elminster growled, young and shining-eyed and supple.
- dörmögte a csillogó szemű, fiatal, ruganyos Elminster.
Quinn appeared shining and steadfast in this feverish vision of mine.
Quinn fénylő állandóságot jelentett lázas látomásomban.
Bodiless, shining hands laid something in Morgaine's hands, then in Raven's.
Testetlen, fénylő kezek tettek valamit előbb Morgaine, majd Holló kezébe is.
Only it was clean, shining clean, auburn in the light, and against
Csak most fénylő tiszta volt a haja, és bronzosan villódzott a kabát sötétvörös bársonyán.

Context sentences for "shining" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAnd this is the question: who am I being, that my players' eyes are not shining?
A kérdés pedig így hangzik: Ki vagyok én, hogy a zenekarom szemei nem csillognak?
EnglishHe fell, kicked once, and then lay still, the blades a shining forest in his back.
Végül a földre rogyott, rúgott még egyet, a pengék fényes erdőt alkottak hátában.
EnglishIt was night, with the Three Ladies shining through gaps in scudding cloud-wrack.
Éjszaka volt, a Három Hölgy leragyogott rájuk a száguldó felhőrongyok közül.
EnglishThe genuine leather toe of the shoe that Boaz was shining glowed like a ruby.
A cipőnek, amelyet Boaz fényesített, már úgy ragyogott az orra, akár a rubin.
EnglishSamir walked quickly at his side, the beam shining on the floor directly before them.
Samir gyorsan odalépett mellé; a fénynyaláb közvetlenül elé, a padlóra vetült.
EnglishSpangler sat rigid, all shining eyes and lips parted in a sort of rigid half smile.
Spangler mereven ült, csupa fénylő szem, ajkai szétváltak, ahogy mereven mosolygott.
Englishstricken, dark face convulsed with pain, tears shimmering on his shining black cheeks.
Sötét vonásai eltorzultak a fájdalomtól, fényes fekete arcán könnyek ragyogtak.
EnglishHe yawned, taking up small Gareth, whose face was greasy and shining with the meat.
- Ásított, és ölbe vette a kis Gareth-t, akinek fénylett a hústól zsíros arcocskája.
EnglishIn one of the bays was a figure of a goat in black marble, with shining agate eyes.
Az egyik bemélyedésben fekete márványkecske állt, látni lehetett csillogó agátszemét.
EnglishBodiless, shining hands laid something in Morgaine's hands, then in Raven's.
Testetlen, fénylő kezek tettek valamit előbb Morgaine, majd Holló kezébe is.
EnglishLots and lots of it, and the soft electric light, nice and steady, shining through it.
Töméntelen szúnyogháló, puhán szűrődik át rajtuk a kedves, egyenletes villanyfény.
EnglishYwain stood, hair flying in the breeze and hauberk shining, by the man at the tiller.
Ywain szélben röpködő hajával, csillogó páncélingében ott állt a kormányos mellett.
EnglishEyes shining, mouths open, triumphant, they savored the right of domination.
Csillogó szemmel, nyitott szájjal, diadalmasan élvezték a birtoklás örömét.
EnglishShining in the sun, the white girl hobbled to and fro on her strong young legs.
A napfényben ragyogva a fehér lány ide-oda dülöngélt erős, fiatal lábán.
EnglishIt was a nice day outside, the sun shining, the flowers blooming, the birds singing.
Kint szép idő volt, sütött a nap, a virágok dúskáltak, a madarak énekeltek.
EnglishSandy saw the light shining through Curt's fingers in purple-white spokes.
Sandy látta, hogy a fény bíborfehér sugarakban világít át Curt ujjai között.
EnglishAnd then the flash of orange; an inpho beam shining out from the shadowcop's eyes.
Aztán narancsszínű villanás: infosugár lövellt ki az árnyzsaru szeméből.
EnglishAn arc of shining metal, like a spit seed, and a fish was flying through the air.
Egy fényes ívbe szökkent, majd a következő pillanatban hallá változott.
EnglishWhy, that's wonderful of her, she cried, her eyes opening wide and shining.
Hát ez csodálatosan kedves tőle kiáltott fel tágra nyílt, csillogó szemmel.
EnglishTears were shining on her withered cheeks as she looked up at him, so he kissed them away.
Könnyek csillogtak az öreg arcon és Elminster egy csókot nyomott mindkét oldalra.