"shiny" translation into Hungarian

EN

"shiny" in Hungarian

EN shiny
volume_up
{adjective}

shiny (also: ablaze, beamy, blazing, bright)
A soft wind seemed to ruffle the shiny leaves momentarily, but nothing else moved.
Mintha pillanatnyi puha szellő fodrozta volna a ragyogó leveleket de nem mozdult más.
He wore his murders as proudly as he wore his princely suit and the shiny brown boots on his feet.
Úgy büszkélkedett a gyilkosságaival mint fejedelmi öltönyével, és ragyogó, barna cipőjével.
His shiny black shoes and grey gloves were spotless, showing no signs of wear.
Ragyogó, fekete lakkcipői és szürke kesztyűi makulátlanul tisztán ragyogtak, nyoma sem volt rajtuk használatnak.
shiny (also: bright, glorious, glossy, lustrous)
He fingered a superb prismatic compass and the shiny top of a theodolite.
Egy pompás prizmás iránytűt és egy teodolit fényes tetejét nézegette.
It was a cheap and shiny white envelope of the kind you can buy anywhere.
Olcsó, fényes fehér papírból készült, amilyet mindenhol vásárolhatsz.
Three thousand credits, Tech moaned, wagging his large, shiny head.
Háromezer kredit nyögött fel Tech fényes, boltozatos fejét csóválva.
Deucalion appeared to pluck a shiny quarter from the ether.
Deucalion elővarázsolt a levegőből egy fényesen csillogó negyeddollárost.
A bright Cardinal red, in some type of shiny fabric, white buttons down the front.
Csillogó szövetből készült, bíborvörös melegítő volt, középen fehér gombokkal.
I leafed through the bunch of shiny photographs of men and women in professional poses.
Átböngésztem egy rakomány, hivatásának pózába merevedett férfi és nő csillogó fényképet.
Over his shiny black back he wore a robe of eyeballs threaded on silk.
Fénylő, fekete hátán selyemre fűzött szemgolyókból lévő köpenyt viselt.
I noticed that her fingernails were painted the same shade of shiny violet as her toes.
Észrevettem, hogy a kezén is olyan fénylő ibolyalilára festette a körmeit, mint a lábán.
His clothes had that peculiar hardened, shiny texture of clothes that are very old and very dirty.
Ruházata felöltötte a nagyon régi és nagyon piszkos ruhák merev, sajátosan fénylő állagát.
shiny
Az arca kifényesedett, szinte kísérteties lett.

Synonyms (English) for "shiny":

shiny

Context sentences for "shiny" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishGordon watched shifting highlights in the shiny emblem, and slowly, he smiled.
Gordon nézegette a jelvényen játszadozó fényfoltokat, s lassan felderült az arca.
EnglishHer feet, the toenails painted a bright shiny violet to match the dress, were bare.
Nem viselt cipőt, lábujjainak festett körmei a ruha ibolyalilájában csillogtak.
EnglishIt was a 1951 Buick Dynaflow, heavy and shiny with pre-Korea chrome and real oak.
1951-ben készült, és még a Korea előtti idő krómja és tölgyborítása csillogott rajta.
EnglishSo we got brand new ones, shiny ones, medium ones, and very old, dark ones.
Tehát kaptunk teljesen újakat, csillogóakat, közepeseket, nagyon régieket, sötéteket.
EnglishThe plant was continuing to grow and thrive, its huge seedpods shiny green with health.
A növény csak nőtt tovább, hatalmas maghüvelyei élénkzöld élettől fénylettek.
EnglishIn the building's shiny, well-maintained lobby, a uniformed doorman greeted them.
A ragyogóan tiszta, elegáns hallban egyenruhás portás köszöntötte őket.
EnglishBallou crossed his knees and danced the shiny tip of his shoe up and down staring at it.
Ballou keresztbe rakta a lábát, és figyelte a cipője orra hegyén táncoló napsugarat.
EnglishSometimes they're bald because their head is shiny... and they don't have hair on it.
Néha azért kopaszok az emberek, mert sima a fejük... és nincs rajta haj.
EnglishI was letting Jeremiah drink one afternoon, and I saw something shiny, okay?
Egy délután hagytam, hogy Jeremiah igyon belőle, és aztán megpillantottam valami fényeset.
EnglishI lit a Camel, blew smoke through my nose and looked at a piece of shiny metal on a stand.
Leültem egy rózsaszínű székre, abban a reményben, hogy nem fogok nyomot hagyni rajta.
EnglishTheir shiny green-brown carapaces appeared to be sticky and wet, like blobs of dark mucus.
A suttogó hangot állandó mozgásuk keltette, ahogy páncéljuk összesúrlódott.
EnglishHe spit blood and shiny white bits of teeth onto the black macadam.
Miguel négykézlábra állt, vért és fogának fehér darabjait köpte a flaszterre.
EnglishHis face was shiny with tears, and he was shaking as if with ague.
Danny arca csillogott a könnyektől, és úgy reszketett, mintha maláriás volna.
EnglishThe paper tore and fell away, and there, shiny and new, was a painted wooden ark.
A papír elszakadt és lehullt, a doboz oldalai szétnyíltak, és...
EnglishHis shoes are too shiny, and his long thin hands will never grow old.
Cipője túlságosan fénylik, és hosszú, vékony keze sohase fog megvénülni.
EnglishThe face was long and thin with round glasses and a shiny forehead.
Arca hosszú és vékony volt, kerek szemüveget viselt, a homloka csillogott.
EnglishThe biped had what looked like jet black skin and its clothing was shiny grey.
Koromfekete bre volt, egyszer ruhája grafitszürkén ragyogott.
EnglishThe sky was very blue, and the wet grass that covered the surrounding hills was shiny green.
Az ég végre kéken tündökölt, és a környező dombokat borító fű nedvesen, zölden csillogott.
EnglishTo his immediate left was Lewis Campos, his forehead shiny with sweat.
Balján Lewis Campos homlokáról kövér izzadságcseppek gördültek le.
EnglishI like smooth shiny girls, hardboiled and loaded with sin.
Én azokat az édes kis bulákat kedvelem, akik kemények, és tele vannak bűnnel.