"shipyard" translation into Hungarian

EN

"shipyard" in Hungarian

EN

shipyard {noun}

volume_up
shipyard (also: dockyard)
(PL) Mr President, the Gdańsk Shipyard has particular significance for Poland.
(PL) Elnök úr, a gdański hajógyár különös jelentőséggel bír Lengyelország számára.
At present the shipyard is achieving positive financial results.
Jelenleg a hajógyár pozitív pénzügyi eredményeket ér el.
The shipyard workers reminded us of this fact a week ago in Brussels.
A hajógyár dolgozói emlékeztettek bennünket erre a tényre egy héttel ezelőtt Brüsszelben.

Context sentences for "shipyard" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishLittle remains of the proud shipyard that was the birthplace of 'Solidarity'.
Kevés maradt meg abból a büszke hajógyárból, ahol a ”Szolidaritás” megszületett.
English(PL) Mr President, the Gdańsk Shipyard has particular significance for Poland.
(PL) Elnök úr, a gdański hajógyár különös jelentőséggel bír Lengyelország számára.
EnglishHowever, last week's protest by Polish shipyard workers must be viewed differently.
A lengyel hajógyári munkások múlt heti tiltakozását azonban másképpen kell nézni.
EnglishThe dishonest privatisation of the shipyard is currently the subject of legal proceedings.
A hajógyár tisztességtelen privatizálása jelenleg is bírósági eljárás tárgya.
EnglishMobilisation of Globalisation Adjustment Fund: Odense Steel Shipyard/Denmark (
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Dánia - Odense Steel Shipyard (
EnglishAfter 1989 the Solidarity government was unconcerned by the fate of the shipyard.
1989 után a Szolidaritás-kormányt nem érdekelte a hajógyár sorsa.
EnglishThis situation is threatening many shipyard undertakings with bankruptcy in the longer term.
Ez a helyzet számos hajógyári vállalkozást csőddel fenyeget hosszabb távon.
EnglishWe have a port, a shipyard, shipowners, fishermen and a maritime administration.
Van egy kikötőnk, egy hajógyárunk, hajótulajdonosaink, halászaink, és tengerhajózási igazgatásunk.
EnglishThe shipyard workers reminded us of this fact a week ago in Brussels.
A hajógyár dolgozói emlékeztettek bennünket erre a tényre egy héttel ezelőtt Brüsszelben.
EnglishIt was the strikes at that shipyard that began the dismantling of Communism.
A hajógyári sztrájkokkal kezdődött meg a kommunizmus lebontása.
EnglishIn the present case, tell us what shipyard operates without subsidies.
A jelenlegi eset kapcsán mondják el nekünk, melyik hajógyár képes támogatás nélkül működni.
EnglishOnly then did Presteign realize that it was not an instrument sounding, but the shipyard alarm.
Presteign csak akkor jött rá, hogy nem a hangszert, hanem a hajójavító riadóját hallja.
EnglishIt needs at least two slipways in order to continue operating profitably as a shipyard.
Legalább két sólyára van szükség ahhoz, hogy hajógyárként továbbra is nyereségesen működhessen.
EnglishThe Gdańsk Shipyard is now emerging from its financial woes and beginning to operate at a profit.
A gdański hajógyár már kezd kikeveredni pénzügyi bajokból, és már nyereségesen működik.
EnglishSuch action, for example, could save the Polish shipyard industry.
Egy ilyen intézkedés például megmenthetné a lengyel hajógyártó ipart.
EnglishThe next item is the Commission statement on the risk of closure of the Gdansk shipyard.
A következő napirendi pont a Bizottság állásfoglalása a gdanski hajógyár bezárásának kockázatáról.
EnglishThe Commission should accept these plans not because the Gdańsk Shipyard is a symbol.
A Bizottságnak nem csupán azért kell elfogadnia ezeket a terveket, mert a gdański hajógyár egy jelkép.
EnglishThis blow to the Gdańsk Shipyard also weakens the shipbuilding industry of the European Union as a whole.
A gdański hajógyárat érő csapás az egész Európai Unió hajógyártását gyengíti.
EnglishOne final matter - let us salvage the shipyard industry in Poland.
Végül még egy felvetés: mentsük meg a lengyel hajóépítő-ipart!
EnglishThe Commission is not seeking the closure of Gdansk shipyard.
A Bizottságnak nem áll szándékában bezárni a gdanski hajógyárat.