EN

shoal {noun}

volume_up
shoal (also: bar, shelf)
shoal (also: reef, rock, shelf, spit)
That was sure some lugubriously historic shoal outside the *Captain's home!
Ez aztán tényleg gyászos emlékű zátony volt ott, a Kapitány otthonával szemben!
The shoal sloped steeply, like the back of a marine iguana.
A zátony fala meredek volt, akárcsak a tengeri sárkánygyík háta.
Shoal water dead ahead, three meters under the keel.
Zátony elöl, mélység három méter.
shoal (also: school)

Context sentences for "shoal" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThat was sure some lugubriously historic shoal outside the *Captain's home!
Ez aztán tényleg gyászos emlékű zátony volt ott, a Kapitány otthonával szemben!
EnglishGive me a few minutes, she said, looking down at the Shoal symbol with fresh eyes.
- Adjon néhány percet - mondta a lány, megújult erővel lepillantva a Shoal jelképére.
EnglishWith the Shoal dead, he might have intended to use the Art, and let the Iad through.
A Shoal pusztulása után hozzáférhetett volna a Tudóshoz, és beengedte volna az Iadot.
English(They were by the shoal under the first bridge-span, out of sight of hungry priests.)
(A híd első íve alatt, a hídoszlop mögött védve voltak az éhes papok tekintete elől.)
EnglishAs I was saying...you can find the Shoal everywhere, if you know how to look.
- Szóval, mint mondottam... mindenhol a Shoal nyomaira bukkan az ember, ha tudja, mit keressen.
EnglishSignal the motor launches and the Hong Lung that we are maneuvering out of shoal water.
Jelezze a csónakoknak és a Hong Lungnak, elhagyjuk a zátonyos vizet.
EnglishThe Shoal isóI mean wasóthe most difficult society to join in the world.
A Shoal - mármint a Shoal volt - az a társaság, ahová a világon a legnehezebb volt bejutni.
EnglishFirst, and simplest: it was Kissoon who murdered the rest of the Shoal.
Elsőként mindjárt a legegyszerűbbet: Kissoon volt az, aki lemészárolta a Shoal többi tagját.
EnglishBut you can read between the lines of other histories, and you'll find the Shoal everywhere.
De elolvashatod a többi históriák sorai között, és bárhová nézel, mindenhol a Shoalba botlasz.
EnglishIf he's responsible for the deaths of the Shoal, what's he got to fear?
Ha ő a felelős a Shoal pusztulásáért, akkor mi félnivalója van?
EnglishThere was no shoal nor rock near; for the lake in this part is eighty or ninety feet deep.
Pedig ezen a környéken nincs sziklazátony, és a függőón nyolcvan- kilencven láb mélységet mutat.
EnglishThe history of the Shoal's littered with attempts on its integrity.
- A Shoal története teli van a megtörésére irányuló kísérletekkel.
EnglishA new shoal of bubbles rose with her, that almost seemed to bear her up towards the air.
Újabb buborékörvény kezdett kavarogni teste körül, mely mintha maga is a levegő felé segítette volna.
EnglishSigns and codes; the Medallion of the Shoal, falling into his hands.
Titkos jelek és kódok; a Shoal Medálja hullott a kezei közé.
EnglishA term that had cropped up regularly in the most perceptive of the letters was the Shoal.
A kifejezés, mely a legnagyobb rendszerességgel visszatért az átlényegültebb irományokban, a Shoal volt.
EnglishThe shoal sloped steeply, like the back of a marine iguana.
A zátony fala meredek volt, akárcsak a tengeri sárkánygyík háta.
EnglishAkiko was still upset every time she saw the shoal.
Akiko lelke még mindig felkavarodott, ha megpillantotta a zátonyt.
EnglishBut that time she'd not been ready to understand what she understood now, holding the Shoal's sign in her hand.
Csak akkor még nem érthette azt, ami most világossá vált előtte, a Shoal jelképével a kezében.
EnglishWe rose and began our journey back, punting again around the shoal of bodies, filing past the church.
Felkerekedtünk és megindultunk visszafelé, csáklyázva a hullákon keresztül, libasorban a templom mögött.
EnglishFragments of stories, massaged into cults by the Shoal.
- Mesék töredékei, a Shoal hatására kultuszokká összegyúrva.

Synonyms (English) for "shoal":

shoal