EN

shock {noun}

volume_up
Killed by a blow on the head and shock, apparently.
Megölte egy ütés, amit a fejére mértek, és nyilvánvalóan az ijedtség.
Ulan Dhor began to fear that the shock had affected her mind.
Ulan Dhor már-már attól tartott, hogy az ijedtség elvette a szegény teremtmény eszét.
Az ijedtség térítette észhez.
Legs wet, he gaped down in shock as another crunch shook the tanker.
Nedves lábakkal kapkodott levegő után a földön, amikor a hajót újabb lökés rázta meg.
He fel an earth-shaking shock and stood rooted to the ground.
Földrengésszerű, váratlan lökés rázta meg a házat.
A moment later came the most jolting shock of all as the grapnel found a branch that held it fast.
A következő pillanatban minden eddiginél erősebb lökés; a horgony olyan ágra talált, amelyben biztonságosan megkapaszkodhatott.
shock (also: bump, dash, hit, jarring)
He rattled them, but no sound came from inside, for the interiors were lined with two layers of pale-grey baize to absorb both shock and noise.
Megrázta őket, de az ütődés és zaj ellen kettős réteg szürke filccel kibélelt csövek semmiféle hangot sem adtak.
In the case of a slight impact, protection is also provided by a part fitted with a shock absorber.
Kisebb ütközés esetén a lengéscsillapítóval felszerelt egység is védelmet biztosít.
Félelmetes erejű ütközés volt.
The shock immediately ripped three of the screw's five blades off, unbalancing a propeller now turn- ing at a hundred-thirty RPM.
Az ütközés a propeller öt lapátja közül kettőt azonnal leszakított, kibillentve egyensúlyi helyzetéből az e pillanatban percenként százharminc fordulatot tevő hajtószerkezetet.
A rázkódás végigsöpört észak felől.
The endless hard rock underfoot soon sent shocks through the spine with each step taken.
Folyton sziklás talajon kellett járni, a rázkódás pedig károsította a gerincet.
One more probably wrecked, and two unknowns, but definitely with shock damage of some sort.
Még egy valószínűsíthetően elpusztult, kettőről nem tudunk, de a rázkódás biztosan okozott kárt bennük.
Jessop pointed out a small man with crafty eyes and a shock of curly, fair hair.
Jessop egy alacsony, ravasz pillantású, bozontos fekete üstökű fickóra mutatott.
Now you've got to imagine at the moment -- forget this photo, imagine this guy with this long ginger beard and this shock of red hair.
El kell tudniuk képzelni -- elfelejtve ezt a fotót, hogy ennek a fickónak hosszú rőt szakálla van és bozontos vörös hajzata.
In person he was a thick-set, burly man with a shock of grizzled hair, a brown, weather-beaten face, and blue eyes which were keen to the verge of fierceness.
Tagbaszakadt, izmos ember volt, ősz haja bozontos, sok vihart látott ábrázata barna, szúrós szeme kék, szinte könyörtelen.
shock
The technical term for it was shock, and one of the commonest symptoms of shock was thirst.
A jelenséget szaknyelven sokknak hívják, és a sokk egyik alaptünete éppen a szomjúság.
Emotional shock, and the subconscious attempt to escape back to childhood.
Érzelmi sokk és tudat alatti igyekezet menekülni a gyermekkorba.
Chris admitted that at first she'd considered exorcism as shock treatment.
Chris elismerte, hogy először sokk-kezelésnek tartotta az ördögűzést.

Context sentences for "shock" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishJessop pointed out a small man with crafty eyes and a shock of curly, fair hair.
Jessop egy alacsony, ravasz pillantású, bozontos fekete üstökű fickóra mutatott.
EnglishHilary was dazed at first, but then her shock gave way to anger at the vandals.
Hilary először csak megszédült, aztán a döbbenet lassan átadta a helyét dühének.
EnglishSuperintendent Harper said slowly, But in actual fact a shock didn't kill him.
De ebben a mostani esetben mondta Harper főfelügyelő lassan a sokk nem ölte meg.
EnglishThere was a huge, booming cough, and the shock wave threw Kinson against the wall.
Hatalmas, bömbölő köhögés hallatszott, és a lökéshullám a falhoz csapta Kinsont.
EnglishWhatever was inside the cylinder was supposed to be protected against shock.
Bármi is volt a belsejében, érzékeny szerkezet lehetett, ha ennyire vigyáztak rá.
EnglishThe Cabinet officers looked at each other, then at Mikaso with undisguised shock.
A miniszterek leplezetlen megdöbbenéssel pillantottak egymásra, majd Mikasóra.
EnglishIndeed my shock was so great that I could not for a moment fill my lungs with air.
Annyira megrendültem, hogy egy darabig nem tudtam teleszívni a tüdőmet levegővel.
EnglishThe shock has made her half-witted, but I understand that she was never very bright.
A szerencsétlenség elvette az eszét, és azt mondják, különben sem sok volt neki.
EnglishAt once, Earl jerked his hand off the knob as if he had taken an electric shock.
Earl hirtelen lekapta a kezét a készülékről, mintha megcsapta volna az áram.
EnglishThe idol seemed to recoil, and its eyes were suddenly filled with amazed shock.
A bálvány egy pillanatra mozdulatlanná dermedt, a szeme megtelt döbbent rémülettel.
EnglishThe initial shock began to fade, and the simplicity ofTeddy's plan became clear.
Kezdeti riadalma enyhült, Teddy terve a maga egyszerűségében világossá vált.
EnglishI tried to struggle away, smacked my hand on something, and woke with a shock.
Próbáltam küzdeni ellene, a kezem nekiütközött valaminek, és hirtelen felébredtem.
EnglishThe shock was now completely gone, replaced by the sheer excitement of the idea.
Riadalma már teljesen megszűnt, az ötlet iránti lelkesedés lépett a helyébe.
EnglishAt once her stomach cramped, from tension, from the shock of what she'd just done.
Ám egyszerre - a feszültségtől, attól amit elkövetett -összerándult a gyomra.
EnglishI looked back to Eudoxia and saw with a little shock that she was looking at me.
Visszafordultam Eudoxiához, és enyhe riadalommal láttam, hogy engem figyel.
EnglishBut even so, when the final disclosure came, it came as a shock of surprise.
De még így is, amikor végre lehullott róla előttem a lepel, roppantul meglepődtem.
EnglishAn besides, they want to keep Little Billy under observationtreat him for shock.
Különben is Kicsi Billt ellenőrzés alatt tartják, sokk-kezelésben akarják részesíteni.
English- The thermal shock resistance test comprises 25 cycles to be carried out as follows :
- A hőmérséklet-változás hatásvizsgálata 25 ciklusból áll a következők szerint:
EnglishWith a shock, Kham realized that he was standing on the edge of a dragon's nest.
Hirtelen nyilallt belé a felismerés: Kham egy sárkányfészek peremén állt.
EnglishHe could have dialed 0, or 555-1212, but in his shock he never thought of it.
Megtehette volna, hogy egyszerűen nullát tárcsáz, de ez a sokktól eszébe sem jutott.