EN

shocking {adjective}

volume_up
1. general
Ah, boy, that's shocking, breathed the detective.
Ez aztán gyalázatos! suttogta a detektív.
The shocking song, then, may really have been a way of honoring the powers of women, of dealing with the fears they inspired.
A gyalázatos nóta tehát valójában talán nem volt más, mint a nőuralom tiszteletének egy módja; leszámolás a nők által keltett félelemmel.
Micsoda undorító szó.
Ez igencsak megdöbbentő, nagyon megdöbbentő.
It is truly shocking that such a thing is happening literally before our eyes.
Megdöbbentő, hogy ilyesmi megtörténhet, gyakorlatilag a szemünk előtt.
Finally, shocking figures are reaching us from Iran.
Végezetül pedig Iránból megdöbbentő számadatok jutottak hozzánk.
Borzasztó lehet az ilyesmi egy lány számára.
Borzasztó ez, felügyelő úr, kérem.
To be this aggressive, he must have been tormented something shocking!
Hogy ilyen agresszívvé váljon, minden bizonnyal felháborító módon kínozták!
As soon as I heard of the shocking occurrence I perceived that my statement might be helpful and came forward accordingly.
Amint hallottam arról a felháborító esetről, rögtön tudatában voltam, hogy bejelentésem hasznos támpont lesz, és ennek megfelelően cselekedtem.
She was therefore obliged to seek another branch of the subject, and related, with much bitterness of spirit and some exaggeration, the shocking rudeness of Mr.
Darcy felháborító udvariatlanságát.
Az ilyesmi botrányos pénzpocsékolás.
Perhaps the Greens find the phrase 'clean car' shocking, but to us it is extraordinarily important.
A Zöldek számára talán botrányos a "környezetbarát autó” kifejezés, de számunkra rendkívül fontos.
It is regrettable and distressing that it is only the shocking events in Italy that have managed to reach the European Parliament's social response threshold.
Sajnálatos és fájdalmas, hogy az Európai Parlament szociális ingerküszöbét is csupán a botrányos olaszországi események képesek elérni.
A great deal of shocking news came to us from New Orleans during that year...
Abban az évben sok megrendítő hírt kaptunk New Orleansból...
Apart from the shocking social and environmental consequences, this would gravely affect the budget of such a country and the European economy as well.
A megrendítő társadalmi és környezeti következményeken túl ez az adott ország költségvetését és az európai gazdaságot is súlyosan érintené.
The feeling of severance, the feeling of pure lonesome emptiness around me was shocking and awful, and it was as if someone had taken all my clothes from me and left me in a desert place.
Olyan megrendítő és félelmetes volt az elszakadás, a magány, az üresség, mintha valaki elrabolta volna a ruháimat, majd otthagyott volna egy kihalt helyen.
If you're going to tell me it's shocking and evil, let me tell you, I have heard it a thousand times.
Ha azt akarja mondani, hogy megbotránkoztató és gonosz, akkor engedelmével megjegyzem, hogy ezerszer hallottam.
She'd always been the `lost child' to her victims, the `orphan,' and now it seemed she would be something else, something wicked and shocking to the passers-by who succumbed to her.
Áldozatai számára mindig az eltévedt gyerek, az árva volt, de most megváltozott, volt benne valami erkölcstelen és megbotránkoztató, és éppen ezzel csábította magához áldozatait.
2. colloquial
shocking (also: horrifying)
What has happened in Hungary concerning the LEADER programme is quite shocking.
Döbbenetes, ami Magyarországon történt a LEADER programmal kapcsolatban.
Now her poise was tremendous, a shocking, glowing dignity.
Egyensúlya most tökéletes volt, döbbenetes, méltóságot sugárzó.
It's shocking how they've changed since my husband and I knew them.
Ami azt illeti, döbbenetes változáson mentek keresztül, amióta minket megismertek.
shocking
The contents of the recitals in this first resolution on Burma are especially shocking.
A Mianmarról szóló első állásfoglalás preambulumbekezdéseinek tartalma különösen megrázó.
This is a particularly shocking situation, when such young people are awaiting execution.
Különösen megrázó, amikor ilyen fiatal emberekre vár kivégzés.
Why are you interested in Vorga and Nomad and this shocking abandonment in space?
Miért érdekli magát a Vorga, a Nomád és az a megrázó cserbenhagyás?

Context sentences for "shocking" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe numbers are shocking, and yet Europe and its governments seem distracted.
A számok sokkolóak, és úgy tűnik, hogy Európa és kormányai mégis másra figyelnek.
EnglishA shocking thing, this murder, attacking a man so well thought of as he is.
Megdöbbentő ez a gyilkosság, hogy megtámadjanak egy ilyen nagyra becsült embert.
EnglishPyle asked, and he added with a shocking directness, Shall I sihoot them?
Hát ezek? kérdezte Pyle, és elképesztő nyíltsággal megkérdezte: Lőjem őket agyon?
EnglishForster, said she, it will be quite shocking to send her away!
- Úgy szereti Forster ezredesnét - mondta -, megszakad a szíve, ha itt kell hagynia!
EnglishHe was wearing a checkerboard skin-dye job and a shocking-pink Belter crest.
Sakktábla mintásra festette a bőrét, és neonrózsaszín övlakó-taréjt viselt.
EnglishWhat has happened in Hungary concerning the LEADER programme is quite shocking.
Döbbenetes, ami Magyarországon történt a LEADER programmal kapcsolatban.
EnglishHer strength was shocking to him, but physical strength had nothing to do with it.
Ijesztően erős volt, de nem az izmok adták az erejét, hanem a gonoszság.
EnglishBefore Laura could respond, the back door blew open with shocking force.
Mielőtt Laura válaszolhatott volna, a hátsó ajtót iszonyatos erővel feltépték.
EnglishLadies and gentlemen, the reports reaching us from Haiti are shocking.
írásban. - (PL) Hölgyeim és uraim, a Haitiról érkező beszámolók sokkoló hatásúak.
EnglishMadam President, something must be done about the shocking subordination of these women.
Elnök asszony, valamit tenni kell ezen nők felháborítóan alárendelt helyzete ellen.
EnglishIt is truly shocking that such a thing is happening literally before our eyes.
Megdöbbentő, hogy ilyesmi megtörténhet, gyakorlatilag a szemünk előtt.
EnglishThe sun grew brighter, a shocking white light behind the rolling clouds.
A nap egyre élénkebbé vált; izzó fehér fény a gomolygó felhők mögé rejtőzve.
EnglishThe 20th century was the century that saw the most shocking massacres in history.
A XX. század volt az a század, amelyben a történelem legdöbbenetesebb mészárlásai történtek.
EnglishFloyt and Tiajo both bellowed at him at the same moment, shocking one another.
Csend legyen! ordított rá egyszerre Floyt és Tiajo, egymásnak is csinos meglepetést okozva.
EnglishThe boy's face had never sung out intelligence, but its slackness now was shocking.
A fiú arca sohasem sugárzott az intelligenciától, mostani üressége mégis megdöbbentő volt.
EnglishAnd the players of the old Italian commedia had been as shocking, as inventive, as lewd.
A régi olasz commedia játszói voltak ilyen botrányosak, ilyen ötletesek, ilyen buják.
EnglishWhy are you interested in Vorga and Nomad and this shocking abandonment in space?
Miért érdekli magát a Vorga, a Nomád és az a megrázó cserbenhagyás?
EnglishHe was still smiling, and the colours of his wound were vibrant and shocking.
Bogár még mindig mosolygott, sebében elképesztően vibráltak a színek.
EnglishTears streamed down Saul's face, their unaccustomed warmth shocking.
Könnyek folytak végig Saul arcán, szokatlan melegségük egészen megdöbbentette.
EnglishThen she uttered a laugh so bitter it was shocking — at least to Darcy it was.
Aztán olyan keserű nevetésben tört ki, hogy Darcy egészen megdöbbent.
Other dictionary words