EN

shopping {noun}

volume_up
shopping (also: groceries)
Women who are shopping - just scatty, that's what they are.
- Elismerem, hogy a bevásárlás teljesen be tudja tölteni egy nő fejét és idejét.
I get to do some Christmas shopping at Hamley's.'
Rám még vár egy karácsonyi bevásárlás a Hamley's-ben.
I said, This is the hour when the place is always full of women and children-it's the shopping hour.
Ebben az órában a tér mindig tele volt asszonyokkal, gyerekekkel ez a bevásárlás ideje.

Context sentences for "shopping" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWhen they finally moved into a place of their own, Garp took over the shopping.
Hogy a maguk lakásába költöztek, attól fogva Garp intézte a vásárlásokat is.
EnglishWhich more often than not turns out to be a pay telephone in a shopping mall.'
Amiről azután legtöbbször kiderül, hogy egy nyilvános telefon valami nagyáruházban.
EnglishAfter lunch I did some shopping, stores for Christmas, and also Christmas presents.
Ebéd után bevásároltam egyet s mást, élelmiszert karácsonyra, és ajándékokat.
EnglishI went food shopping right after school, and started supper as soon as I got home.
Iskola után elmentem bevásárolni, otthon pedig nekiláttam a vacsorafőzésnek.
EnglishShopping malls in Beverly Hills, Coconut Grove, Boca Raton, and Palm Beach?
Bevásárlóközpontok Bevedy Hillsen, Coconut Grove-ban, Boca Ratonban, Palm Beachen.
EnglishBut what was Moscow like, and how did this shopping area look to a Russian?
De milyen lehetett Moszkva, ha ez a hely olyan nagy élmény volt az oroszoknak?
EnglishKovacs called in Magyar, then jumped down from the cab with the paper shopping bag.
Kovács leugrott a vezetőfülkéből, és kezében egy papírtáskával a századoshoz lépett.
EnglishShe stood at the curb with a brown paper shopping bag, searching for him.
A járda szélén állt, kezében egy barna, bolti papírzacskóval, és a fiát kereste.
EnglishPerhaps they were following the jeep or combing the shopping district looking for him.
Talán a dzsipet követik, vagy az üzleti negyedet fésülik át, hogy megtalálják.
EnglishIf she was shopping, perhaps she had met someone who had told her already.
Ha vásárolni ment, akkor talán találkozott valakivel, aki már megmondta neki.
EnglishTo occupy the time before opening, he wandered down to the shopping precinct.
Ám most, alig tíz évvel a nyitás után úgy néz ki, mintha holnap lebontanák az egészet.
EnglishBut I came across only one bedraggled sample of the brand we're shopping for.
De csak egy lehasznált mintát találtam abból a típusból, amit kerestünk.
EnglishShe usually does her shopping, picks up Samantha at midday, and returns home.
Azután rendszerint bevásárol, délben elmegy Samantháért, és hazajönnek.
EnglishA mile or so of shopping center ran like a suspension bridge between two peaks.
Vagy másfél kilométer hosszú bevásárlóközpont húzódott két csúcs között, mint egy kábelhíd.
EnglishHe owns one of those electronic game parlors in a shopping center in Costa Mesa.
A pasinak Costa Mesában, egy bevásárlóközpontban van egy játékterme.
EnglishShe was at once a tour guide, shopping consultant and even a decorator.
Egyszerre volt idegenvezető, tanácsadó vásárlási ügyekben, sőt még lakberendező is.
EnglishStill they are already shopping her about; I find it quite premature.
- Ennek ellenére már próbálják árulni szegény leányt, amit én túl korainak tartok.
EnglishThese are all good steps forward and very solid issues, but this cannot be a shopping list.
Ezek mind jó lépések előre és igen kemény kérdések, de ez nem bevásárló lista.
EnglishThe next day, Friday, he spent shopping in one of the working class suburbs of Brussels.
A másnapot pénteket Brüsszel egyik munkásnegyedében vásárlásokkal töltötte.
EnglishThe cost of the average food shopping bill increased by 1 293% last week.
A múlt héten az egy átlagos bolti bevásárlásra fordítandó összeg 1 293%-kal emelkedett.