Context sentences for "short cut" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishMrs Ackroyd's eloquence was cut short as the drawing-room door opened once more.
Mrs. Ackroyd ékesszólása félbeszakadt, mert újra kinyílt a szalon ajtaja.
English(The explanation of vote was cut short pursuant to Rule 163 of the Rules of Procedure)
(A szavazás indokolását az eljárási szabályzat 163. cikke szerint félbeszakítják)
English(The explanation of vote was cut short pursuant to Rule 163 of the Rules of Procedure)
(A szavazat indokolását megszakítják az eljárási szabályzat 163. cikke értelmében.)
EnglishAnd it so happens that I know a short cut... out of the whole labyrinth from here.
Mégpedig úgy, hogy tudok egy rövidebb utat, ami kivezet a labirintusból.
EnglishKids shouldnŽt come through here, but they use this as a short cut to school.
A gyerekeknek megmondtuk, ne járjanak erre, de szeretik levágni az utat az iskola felé.
EnglishBut what I was really wondering about was whether there mightn't be a short cut.
De közben arra gondoltam, talán rövidebb úton is célhoz lehetne érni.
English(Written explanation cut short in application of Rule 163 of the Rules of Procedure)
(Az írásbeli indokolást az eljárási szabályzat 163. cikkével összhangban lerövidítették.)
EnglishShe was a short, willowy woman with small blue eyes and short-cut red hair.
Alacsony vékony, kék szemű nő volt, vörös haját egészen rövidre vágatta.
EnglishAsprenas and Vinicius would persuade Caligula to take this short cut.
Asprenas és Vinicius rábeszélik majd Caligulát, hogy ezen a rövid úton menjen.
EnglishThe Savage cut him short and, taking his hand, affectionately pressed it.
A Vadember nem hagyta tovább beszélni, s megfogva kezét, szeretetteljesen megszorította.
EnglishLike the others, he had brightly polished black shoes and neatly cut short hair.
Fekete cipője, akárcsak a többieknek, fényesre volt pucolva, a haja illedelmesen rövidre nyírva.
English(The explanation of vote was cut short pursuant to Rule 170 of the Rules of Procedure)
(A szavazáshoz fűzött indokolás az eljárási szabályzat 170. cikkének értelmében lerövidítve)
English(The explanation of vote was cut short pursuant to Rule 170 of the Rules of Procedure)
(A szavazáshoz fűzött indoklást az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében félbeszakítják)
EnglishIt was no use, we cut things short the next morning and came back.
Nem volt értelme tovább maradnunk, így másnap reggel összepakoltunk, és hazajöttünk.
EnglishShe wore her black hair short, cut square above the eyes and falling to her shoulders.
Fekete haját rövidre vágva hordta, fürtjei elöl szemöldöke vonaláig, hátul válláig hullottak.
English(Explanation cut short under Rule 163 of the Rules of Procedure)
(Az indokolás az eljárási szabályzat 163. cikke értelmében rövidítésre kerül)
EnglishWe must not delay the arrival of a new Commission, but we cannot short-cut the hearings.
Nem késleltethetjük az új Bizottság felállítását, de a meghallgatásokat sem rövidíthetjük le.
EnglishIf she'd taken a short-cut, why make a song and dance about it and create a scandal?
Ha Mrs. Welman úgy döntött, hogy elege van, minek nagy hűhót csapni, és botrányt kavarni körülötte?
EnglishUncle Parsham showed us the short cut to the Hardwick road, but I didn't care.
Parsham bácsi megmutatta, merre vághatunk át a leggyorsabban a hardwicki országút felé, de nem érdekelt.
EnglishThough how any of the family could possibly - Poirot cut him short.
- De fogalmam sincs, hogyan lett volna képes bármelyik családtag...