"short list" translation into Hungarian

EN

"short list" in Hungarian

EN

short list {noun}

volume_up

Context sentences for "short list" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThis is the short list of potential nominees to the Supreme Court.
Ez itt a Legfelsőbb Bíróságra kiszemelt potenciális jelöltek listája.
EnglishAnd get me a short list of possibles for his replacement.
És adjon nekem egy rövid listát a pótlására szóba jöhetőő emberekrőől.
EnglishIt would be on any short list of the most famous ghost stories ever written.
Fix helye van a szellemtörténetek tízes listáján.
EnglishYou've already seen his short list of nominees, haven't you, Gavin?
Már láttad a jelöltek listáját, nem igaz, Gavin?
English'At best, you'll hold on to your captain's bars, but you won't be on the mayor's short list for chief.
- A kapitányi stráfjaidat megtarthatod, de lekerülsz a polgármester rendőrfőnök jelöltjeinek listájáról.
EnglishI also want a short list of suspects by 5 P.M. today.
És délután ötre kérek egy rövid listát a gyanúsítottakról.
EnglishLoan me your clerks for two weeks, and I think we can put together a short list of solid suspects.
Adjátok kölcsön az ügyvivőiteket két hétre, és azt hiszem, össze tudunk állítani egy listát a komoly gyanúsítottakról.
EnglishI'll just give you a very short list of reasons why authoritarian deliberation may actually help the dictators.
Csak egy rövid felsorolást adok az okokról, hogy az autoriter megfontoltság miért segítheti a diktátorokat.
EnglishNow he was my fellow bait on Jabba's short list.
Most pedig velünk együtt ott van Jabba listáján.
EnglishThe pilot selected Hellfire from his short list of weapons options, the weapons-bay doors opened, and he fired twice.
A pilóta Hellfire-t választott ki rövid fegyverlistájáról, kinyitotta a fegyvertér ajtaját és kétszer tüzelt.
EnglishYou're on the short list Karla gave me.
Karla felírta a nevedet a látogatók listájára.
EnglishGillian looked at the short list.
EnglishThere's a short list of nominees.
EnglishNettle's list was short-one item.
EnglishHe's sent a short list of ten.
EnglishYou're at the top of a very short list.
EnglishMcLanahan touched an icon on his SMFD, and several blinking objects and a short data list appeared on the God's-eye view.
McLanahan megérintett egy menüt a monitoron, és néhány rövid adatlistával kísért, villogó ikon jelent meg az istenszem" távlatú képen.
EnglishThe Director got the short list Saturday morning, hand-delivered by the President himself, with rather explicit demands about secrecy.
Voyles szombat reggel kapta meg a listát az elnök saját kezéből, a titoktartásra vonatkozó határozott utasítás kíséretében.
EnglishI would be grateful to her if she could give me their names, although I do realise it would be a very, very short list.
Nagyon hálás lennék, ha közölné velem ezeknek a minisztereknek a nevét, bár tisztában vagyok azzal, hogy ez a felsorolás nagyon-nagyon rövid lenne.

Synonyms (English) for "short list":

short list
English