EN

shorthand {noun}

volume_up
shorthand (also: stenography)

Context sentences for "shorthand" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI think, perhaps, that she does ring up bureaux and ask for shorthand typists.
Könnyen meglehet, hogy telefonálhat irodákba, aztán meg elfelejti az egészet.
EnglishAt one sat two stenographers, a man and a woman, taking down every word in shorthand.
Az egyiknél két gyorsíró ült, egy férfi és egy nőő, akik minden szót lejegyeztek.
EnglishThere is a shortage at present of shorthand typists in Baghdad, said Dr Rathbone.
Bagdadban pillanatnyilag hiány van gyors-gépírónőkben mondta dr. Rathbone.
EnglishHe watched her making swift notations in the elaborate shorthand of the computer.
Figyelte, ahogy Camilla gyors jegyzeteket készít a számítógép bonyolult gyorsírásával.
EnglishWhatever was said to her she wrote down in shorthand, with deft easy strokes of the pencil.
Bármit mondtak neki, gyorsírással lejegyezte; fürge, könnyed ceruzavonásokkal.
EnglishI'm a shorthand typist - I work at Miss Martindale's Secretarial Bureau.
Gyors- és gépírónő vagyok - miss Martindale Titkársági Irodájában dolgozom.
EnglishEverything seems to come from there - shoes, glass, gloves, and now a shorthand system.
Minden onnan jön cipő, üveg, kesztyű, most meg egy gyorsírási szisztéma.
EnglishI took shorthand transcripts of what was said, acting in my rôle of assistant police officer.
- Gyorsírással jegyeztem, ami elhangzott, mintha magam is rendőrtisztviselő lennék.
EnglishThe sovereignty of a parliament is shorthand for the sovereignty of the people.
Egy parlament szuverenitása a nép szuverenitásának gyorsirata.
EnglishIt must be wonderful to be a good shorthand typist, said Edward with envy in his voice.
Nagyszerű dolog lehet gyors- és gépírónak lenni mondta Edward nem kis irigységgel a hangjában.
EnglishA diary a man wrote in a private shorthand, a long time ago.
Napló, amit egy ember önmaga által kitalált gyorsírással írt, hosszú idővel ezelőtt.
EnglishYou said she was a shorthand typist and came from the Cavendish Bureau.
- Azt mondta, hogy gyors-gépíró és a Cavendish Irodából jött.
EnglishI don't think I've ever had occasion to use a shorthand typist.
- Nem hiszem, hogy valaha is szükségem lett volna gyors- és gépíróra.
EnglishMiss Jones has been with me for two months as a shorthand typist.
Miss Jones két hónapig volt alkalmazásomban gyors- és gépíróként.
EnglishProbably I'll take a refresher course in shorthand and typing.
Talán egy gyors-gépíró tanfolyam felfrissítené a régi képzettséget.
EnglishHere, mademoiselle, is a notebook and a pencil for the shorthand.
Itt van, Mademoiselle, egy notesz meg egy ceruza a gyorsíráshoz.
EnglishThe news ticker on the wall was up and running, again giving shorthand selections off the wire services.
A fényújság ismét rövid válogatást adott a hírügynökségi jelentésekből.
EnglishI'm a competent shorthand typist, she added without a blush.
Képesített gyors- és gépírónő vagyok tette hozzá pirulás nélkül.
EnglishMiss Jones has been with me two months as a shorthand typist.
Miss Jones két hónapig volt nálam gyors- és gépírónő.
EnglishShe swung around from the typewriter to a shorthand notebook.
A nő átlendült az írógéptől a gyorsírási füzethez.

Synonyms (English) for "shorthand":

shorthand
shorthand typist