"shoulder blade" translation into Hungarian

EN

"shoulder blade" in Hungarian

HU
HU
EN

shoulder blade {noun}

volume_up
shoulder blade (also: scapula, shoulder, shoulder-blade)

Context sentences for "shoulder blade" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe limps slightly on the right foot and has a mole just below the shoulder-blade.
A bal szemére bandzsít, kissé húzza a jobb lábát, és anyajegy van a lapockája alatt.
EnglishI think From behind, two knives slid into his back, one under each shoulder blade, angling upward.
Hátulról két kés döfött a hátába, a két lapockája alól, felfelé.
EnglishShe stared at me coolly and missed nothing about me, probably not even the mole on my right shoulder blade.
Hűvösen rám meredt, és szemügyre vett tetőtől talpig, talán még a jobb lapockacsontom fölötti anyajegy se maradt rejtve előtte.
EnglishKim, with slightly raised head, was still staring at his totem on the table, when the Chaplain stepped on his right shoulder-blade.
Kim kissé fölemelt fejjel még mindig az asztalon álló jelképre bámult, mikor a pap jobb lapockájára lépett.
EnglishHe patted at Duddits's shoulder blade.
EnglishThe bite of gold coin, the grating resistance of ribs, then inward, gouging along the inside of Rhulads shoulder blade, striving for the spine.
A foltos penge mintha a saját akarata szerint forgott volna, fogást váltott, a császár keze felemelkedett, a kard hegye lefelé irányult.

Synonyms (English) for "shoulder blade":

shoulder blade