EN

shout {noun}

volume_up
Then came a shout from outside, a panicked outcry and sudden blaster fire.
Ekkor kiáltás hallatszott odakintről, majd lövések dördültek.
Suddenly there was another shout that the Fascists were closing in.
Hirtelen újabb kiáltás, hogy közelednek a fasiszták.
But before she could even begin, they heard a shout from outside.
Mielőtt azonban befejezhette volna a mondatot, kintről kiáltás harsant.
There was a squeal of brakes, a shout, a bang.
Nagy fékcsikorgás, kiabálás, csattanás.
Excited shouts came from the reception room at the far end of the corridor.
A folyosó túlsó végéről, a fogadóhelyiségből izgatott kiabálás hallatszott.
There was a mighty overture of bawled orders, shouts, curses, and the tortured scream of compressed air.
Üvöltő parancsok, kiabálás, szitkozódás és sűrített levegő sivítása hallatszott.

Context sentences for "shout" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe tried to rise again, a shout of anger and frustration forming in his throat.
Megpróbált megint felállni, mialatt a düh és indulat kiáltássá formálódott benne.
EnglishMors Planch might have explained further, but just then a shrill shout cut in.
Mors Planch el akarta magyarázni a dolgot, de hirtelen éles sikoltás hallatszott.
EnglishIf she wished to live beyond the impending holocaust it was to shout that shout.
Ha túl akarja élni a fenyegetően közeli holocaustot, ezen a hangon kell felkiáltania.
EnglishHe'll have to shout the place down and then he won't get anything worth having.
Radleyvel, meg azzal a bolondos vén tyúkkal, Miss Marple-lal hadd beszéljen, ha akar.
EnglishNot much; the promontory she walked on had suffered too many ravages to shout.
Nem sok; a hegyfok, ahol a lány lépkedett, túl sok mindent megélt már, nem kiáltott.
EnglishThe adventurer had begun to shout something, but he ignored her agitation.
A vállalkozó szellem újra felkiáltott, de ő nem hagyta, hogy elvonja a figyelmét.
EnglishGordon had to shout for five minutes before anyone arrived to swing back the gate.
Gordon jó öt percig kurjongatott, mire valaki méltóztatott kitárni a kaput.
English'You don't have to shout at me,' I said evenly, though starting to get angry myself.
Azért még nem kell kiabálni mondtam higgadtan, bár én is kezdtem begurulni.
EnglishShout Gul Sher Khan yonder to drive in that bay stallion's pickets more firmly.
Kiálts csak oda, Gul-Sher-Khannak, hogy jobban verje be annak a pejnek a pányvacövekjét.
EnglishSomebody began to shout at him to get out of the way, but he ignored them.
Valaki felordított, hogy álljon már félre az útból, de ő ügyet sem vetett rá.
EnglishEl called, hoping his shout was close enough to lymbryl's voice to serve.
- Betörők! - kiáltott El reménykedve, hogy sikerült Iymbryl hangját utánoznia.
EnglishShe'd watch the nurse walking the patient, then shout in the patient's ear.
Figyelte, hogyan sétáltatja az ápolónő, és egyszer csak beleordított a beteg fülébe:
EnglishHe heard Stolov's shout close behind him; he felt Stolov's hand on his shoulder.
Közvetlenül Michael mögött Stolov üvöltött valamit, és már meg is ragadta Michael vállát.
EnglishFrom high above, Larsen heard the man atop the funnel assembly shout back.
Larsen hallotta, hogy a magasból, a kéményszerelvény tetejérőől visszakiabál valaki.
EnglishJessie tried to shout, but her voice came out sounding weak and trembly.
Jessie ordítani próbált, de csak vékony, reszketeg hangok törtek fel a torkán.
EnglishHe didn't bother trying to shout or even using his hand to deflect the pistol barrel.
Sem rá nem kiáltott Norrisra, se kézzel nem térítette el a pisztoly csövét.
EnglishDanny got on, and Hallorann twisted his head so he could shout into Wendy's face.
Danny felkapaszkodott, Hallorann hátrahajolt, és Wendy arcába kiabált.
EnglishAgain his nerves were on edge, but he somehow stifled his desire to shout.
- A férfi majd szétrobbant a méregtől, alig bírta fékezni magát, hogy rá ne ordítson.
EnglishI was just going to shout for help when he said in a low voice: Hush!
Már éppen segítségért akartam kiáltozni, amikor a katonaruhás halkan megszólalt:
EnglishAnother man returned his shout with a curse, and someone barked with laughter.
Egy másik káromkodással válaszolt, egy harmadik pedig röhögni kezdett.